wieś

MASZÓW

gromada Maszów, gmina Luboml, powiat Luboml, woj. wołyńskie
parafia Luboml


Opracowywane w okolicy:
Wiszniów, Babaci, Luboml, Sztuń, Czmykos, Zaglinki, Chworostów, Komarów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej MASSOWO. Dawniej był tu majątek Głowackich (podobno faktyczne miejsce urodzenia Aleksandra Głowackiego, ps. Bolesław Prus), miejsce znane jako "Głowatczyzna", sprzedany w 1910 r. Michałowi Pietropawłowskiemu. Uwaga: od 1921 r. rodziny osadników wojskowych zamieszkiwały osady wojskowe Smołod i Żmijewiska, ale w indeksach represjonowanych został wpisany Maszów.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

We wsi:
1.POMIRSKIIN., syn Aleksander (w Chworostowie).
2.KOSTECKIStanisław 1909 z Rakowca - s. Wojciecha, żona Józefa 1910 - c. Antoniego, syn Ryszard 1933. Uprowadzeni na Sybir razem z bratem (?) Stanisława - Władysławem 1924.
Na Osadach Smołod i Żmijewiska:

1.

BARAN

Andrzej, kpt.

2.

BECHTA

Wawrzyniec, szer.

3.

BŁASZCZYŃSKI

Stefan 1900-1991 - s. Stanisława i Franciszki z d. Łęska z Łucka, st.szer., żona Franciszka, dzieci: Krystyna, Henryk 1932, Tadeusz 1936. Po wojnie w Kudowie-Zdrój.

4.

CZYŻ

Paweł, plut.

5.

DERCZ

Stanisław, por.

6.

FRANKIEWICZ

Stanisław, plut.

7.

GIERCZAK

Józef, st.szer.

8.

KOTIUK

Makar, szer.

9.

KOZUBAL

Adolf, por.

10.

KUZIA

Stanisław, plut.

11.

MOCH

Andrzej, szer.

12.

PĘKALA

Wincenty, sierż.

13.

PUCHALSKIAntoni 1897 (tu ur.) - s. Józefa, os. w., szeregowy; żona Tekla 1897 (tu ur.) - c. Józefa, dzieci: Stanisław 1924, Wanda 1926, Helena 1928, Maria 1929, Eugeniusz 1931, Mieczysław 1934, Józef 1938.

14.

PYTLOS

Janusz, plut.

15.

STAWOWY

Leopold, szer.

16.

WILK

Walenty 1896, szer., żona Bronisława 1898, dzieci: Maria 1923, Tadeusz 1926, Helena 1928, Janina 1929, Teresa 1934. Rodzice z najstarszą trójką dzieci zesłani 26.02.1940 w głąb ZSRR.

17.

WRBA

Karolina, sierż., córka Emilia - nauczycielka.

18.

ZWARYCZMichał 1898-30.10.1940 - s. Jana, szer., żona Olga 1901 - c. Stefana, dzieci: Jan 1922, Bolesław 1925, Józef 1927, Tadeusz 1929, Michał 1930, Adolf 1933. Zabrani na Sybir.

19.

SOŁOMIENIUKIN., żona IN. Rozstrzelani przez Niemców w swoim gospodarstwie w 1941 r.

20.

TOMASZEWSKIRoman, policjant.

21.

DZIEKAŃSKI Jan 1907-1946- s. Wojciecha i Walerii z d. Gwiazda, pułkownik WP., osadnik wojskowy, żona Barbara 1897-1969 z d. Albekier, dzieci: Henryk 1924-1980 i Jan. Po wojnie w Poznaniu.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[październik 2010] poz. 20 z ogłoszenia w WDW w 1938r. [od styczeń 2012] poz. 18, w2 z listy MemoriałuStrony o Wołyniu

2.

Czesław Kamiński[sierpień 2010] poz. w2 z indeksu represjonowanych (pozycja przeniesiona z wykazu Rakowca), [luty 2011] poz. 13. [październik 2011] uzup. poz. 13. z indeksu represjonowanych.czkamyk(a)op.pl

3.

Kornel Zieliński[lipiec 2011] poz. 19kornel.zielinski(a)nteria.pl

4.

Rafał Kaleta[czerwiec 2013] uzup. poz. 16. dane własne i z listy Memoriału.rafkaleta(a)onet.eu

5.

Hanna Polak[sierpień 2016] uzup. poz. 3.hagna11(a)wp.pl

6.

Wiesław Dziekański[styczeń 2021] poz. 21.wes9art(a)gmail.com

Data powstania strony: październik 2010 r., ostatnia edycja: luty 2021 r.

ros. (Memorial): Машево