futor

MICHAŁÓWKA

gromada Bykowce, gmina Dederkały, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Dederkały


Opracowywane w okolicy:
Nowystaw, Kordyszów, Michałówka, Kotiaczyn, Bykowce,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


(Uwaga: w tej samej gminie była jeszcze o tej samej nazwie wieś)

Futor składał się z dworku szlacheckiego (folwarku), pięciu budynków mieszkalnych i dużych zabudowań gospodarczych (stajni, obór i stodół) oraz posiadłości ziemskich ok. 600 ha i bardzo dużego sadu wiśniowego wraz z ogromną pasieką. Właścicielem folwarku była rodzina hrabiego Grządkowskiego.


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

GRZĄDKOWSKIWiktor hr. - s. Kazimierza i Gertrudy (c.Jana).

GRZĄTKOWSKIKazimierz hr. - s. Kazimierza i Gertrudy, żona: Maria - c. Franciszka (NN), dzieci: Feliks, Wiktor, Tomasz, Piotr, Stanisław i Anna (po m.Rogałow).

2.

TROJANOWSKIJan 20.05.1903 (*Tetylkowce) - s. Marcelego i Anny z d. Grzątkowska, żona Józefa 19.03.1910 (*Bykowce) z d. Kowalewska - c. Juliana i Magdaleny z d. Majborska, dzieci: Tadeusz 1931-1934 (+Medwedówka), Kazimierz 26.05.1933 (*Medwedówka), Helena 30.09.1935 (tu*). Wiosną 1934 r. przeprowadzili się tu z Medwedówka, kiedy to Jan dostał w spadku 1/3 część majątku po swoich dziadkach Grządkowskich. Jan jako podoficer 12 P.U.P. w Białokrynicy uczestniczył w wojnie obronnej przeciw hitlerowskiemu najeźdźcy na naszą Ojczyznę, zmarł w niewoli niemieckiej. Pozostali, na wiosnę 1943 r. w wyniku pogromów w sąsiednich miejscowościach przez bandy UPA-OUN zbiegli do Szumska (gdzie były oddziały samoobrony) i ukrywali się w kościele NPNMP. Deportowani w czerwcu 1945 r. przez Jampol do Opola. Od 2.07.1945 r. razem z Bronisławem Kaszubą z Załuża (śl.1944, Szumsk) osiedli we wsi Jasiona, pow. Brzeg.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Henryk Kaszuba[październik 2010] wstęp i poz. 1-2 z przekazów ustnych Józefy i Kazimierza oraz Heleny Trojanowskich. [grudzień 2012] uzup. w poz. 1. na podst. inf. w "WDW" 4/1938.h.kaszuba(a)interia.pl

2.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] uzup. poz. 2. z ksiąg parafialnych rz-k. [lipiec 2013] korekta i uzup. poz. 2. z aktu chrztu Jana.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: październik 2010 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

inne strony O KRESACH