wieś

MICHAŁÓWKA

gromada Michałówka, gmina Krupiec, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Krupiec


Opracowywane w okolicy:
Krupiec, Srybno, Karpiłówka, Oleksiuki, Gaje,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BEREŚNIEWICZ

Kazimierz, agronom, żona Helena z d. Bereśniewicz, córka Halina Maria 1936.

2.

POCK

Ryszard Michał, urzędnik pocztowy, żona Anna z d. Biernadzka, syn Krzysztof Stefan 1935.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-2. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: lipiec 2013 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.