wieś

MICKIEWICZE

gromada Mickiewicze, gmina Stary Oleksiniec, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Stary Oleksiniec


Opracowywane w okolicy:
Horynka Wielka, Rydoml, Chotowica, Młynowce, Dzwiniacze,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Wcześniej część Chotowicy (d. Chotowicze), wydzielona pod osadę wojskową.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

CZERNICKI

Leon ogn.

CZERNICKI

Piotr 1875 - s. Hipolita, żona? Józefa 1870 - c. Piotra, córki Rozalia 1902, Henryka 1915, deportowani do Łuszkowa (obwód mołotowski).

2.

DĄBROWSKI

Antoni Bartłomiej 1911 - s. Juliana i Anieli z d. Gurkharestte, żona (śl.1934) Paraskewa 1912 z d. Tywoniuk - c. Karpa i Juliany z d. Jaszczuk z Młynowiec. Antoni trafił do niewoli 18.9.1939 w Kostopolu, przetrzymywany w obozach Krzywy Róg, Siewżeldoriag, Juża. Wstąpił do Armii Andersa.

DĄBROWSKAJadwiga, córka?

3.

KOZŁOWSKI

Jan, żona Antonina.

4.

KUC

Agata 1898 z d. Olejarz - c. Wojciecha, wdowa po Franciszku 1896-1935 (+Krzemieniec) - s. Jana i Julianny z d. Kamińska, kan., dzieci: Stanisław 1922, Jan 1926-1941, Feliks 1928 i Helena Katarzyna 1935. Deportowani do Łuszkowa, Jan zmarł po zwolnieniu, Stanisław repatriowany w 1945r., pozostali ewakuowani w 1942r.

NOWOSIELSKI

Franciszek, szer., żona Wanda z d. Sawicka, dzieci: Czesława Teresa 1933, Andrzej Ryszard 1937.

6.

OSTROWSKI

Józef, żona Katarzyna z d. Wrzeszcz, dzieci: Barbara 1932, Irena 1934-1934, Leszek 1935, Henryka Stanisława 1937.

7.

TABOR

Kazimierz 1894 - s. Wincentego, kapral, żona Maria 1900 z d. Wrzeszcz - c. Tomasza, dzieci: Teofila 1923, Stefan 1925, Zofia 1927, Ryszard Wincenty 1930, Zdzisław 1933, Wanda 1933. Deportowani do Łuszkowa.

8.WIĘCKOWSKIHenryk chor.

WIĘCKOWSKI

Wacław 1897-22.3.1942 (+Czokpak, Kazachska SRR) - s. Władysława, żona Eugenia z d. Dąbrowska, dzieci: Tadeusz 1933, Danuta 1934, Czesław 1938, Edward 1939 - 24.3.1940 (+Łuszkowo), deportowani do Łuszkowa

9.ŁADZIŃSKIAntoni 1889 - s. Józefa, uł., żona Barbara 1890 z d. Żyłowska - c. Antoniego, dzieci: Bogdan 1923, Halina 1930-1937 (+Krzemieniec). Nr dz. 7. Deportowani do Łuszkowa.
10.CZMUCHOWSKIStanisław, plut.
11.MĄCZYŃSKIJózef, kpt.
12.MĄCZYŃSKIKonrad, p.por.
13.MĄCZYŃSKIWładysław, ogn.
14.

NOWOSIELSKI

Konstanty, plut.

15.SMOLEŃSKIWiktor Edward, por.
16.STRZELECKIKazimierz, p.por. (odznaczony VM). Działkę otrzymał tu również gen.dyw. Zygmunt Strzelecki 1864-1924, lecz tu nie mieszkał (zmarł we Lwowie).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[marzec 2013] poz. 1-8. z ksiąg parafialnych rz-k. [grudzień 2015] poz. 9-16, uzup. poz. 1-2, 4, 7-8. z ksiąg par., "Wykazów..." ks. Żurka, www.indeksrepresjonowanych.plwodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: czerwiec 2013 r., ostatnia edycja: grudzień 2015 r.

inne strony O KRESACH