kolonia

MIELNICA DUŻA

gromada Mielnica, gmina Stepań, powiat Kostopol, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Kamionka Stara, Kamionka Nowa, Dworzec, Mielnica Mała, Stepań, Kamieniucha, Kolonja, Trudy,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kol. Miejnica Duża powstała w wyniku parcelacji i sprzedaży (dzierżawy) ziemi, należącej do Włości Stepańskich, w latach 1865-1875. Był to teren zalesiony i dziewiczy, który osadnicy zagospodarowywali od nowa. Mielnica Duża była kolonią ze zdecydowaną liczebną przewagą ludności polskiej. Ogółem liczyła około 27 zagród, w tym polskich 18, ukraińskich 8, niemiecka 1. Mieszkańców ogółem było około 130.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan z około 1939 r. Poz. 1-27 oraz pozostałe miejsca na szkicu wg opracowania Zygmunta Bukowskiego z Kamionki Starej.

1.

ZIÓŁKOWSKI

Mikołaj 1901-1942 - s. Antoniego i Marii z d. Gomółka z Kamionki Nowej, kowal, miał kuźnię i mleczarnię, żona Leontyna 1905-1987 z d. Rosa (Rossa) - c. Franciszka i Marceliny z d. Pietrołaj (Piotrowska), dzieci: Stefania 1926, Jadwiga 1927-2008 i Leokadia 16.05.1931. Wywiezieni do Niemiec w 1943 r. Po wojnie: na Dolnym Śląsku.

2.

ROSA

Franciszek - s. Tomasza i Franciszki z d. Rybaczyńska, żona (śl.1891) Marcelina ~1873 z d. Pietrołaj (Piotrowska), dzieci: Józef (poniżej), Kazimierz (p.3), Stanisław (p.4), Leontyna (Ziółkowska, p.1), Wincenty 1911. Bracia Franciszka to (z ustalonych): Marcin (ż.Anna Grzybek, śl.1893); Wojciech (ż.Marianna Petrołaj, śl.1899) - z rodziną w Temnem. V.n.: Ross, Rossa.

ROSA

Józef 1898 - s. Franciszka, żona Filipina 1902 z d. Kopij z Ilnika, 2 dzieci w wieku szkolnym. Józef był sołtysem w Mielnicy Dużej, aresztowany w 1939 r., w więzieniu w Równem do 1941, przeżył. Wywiezieni do Niemiec. Po wojnie na Mazurach.

3.

ROSA

Kazimierz 1893 - s. Franciszka, żona (śl.1919) Anastazja z d. Lipińska - c. Józefa, dzieci: Franciszek (zm. w wieku 18 lat) i Kazimierz ~1926. Wywiezieni do Niemiec. Po wojnie na Pomorzu.

4.

ROSA

Stanisław 1895 - s. Franciszka, żona Stanisława z d. Wawrzyniak z Mielnicy Małej, dzieci: Maria 1929 (mieszka w Prabutach), Mieczysław 1930-?, Władysława 1933-1986 i Antoni (1938, mieszka w Gdańsku). Stanisław miał warsztat stolarski i wyrabiał kołowrotki, a Stanisława tkała zarobkowo płótno. Na ich polu stał krzyż Z domu uciekli 16 lipca 1943 r. rano, ostrzegł ich i wskazał bezpieczną drogę ucieczki sąsiad - Ukrainiec Moroz. Uciekli do Siepania, a stamtąd do Olsztyna.

5.

TOBERT

Henryk - s. Andrzeja, żona, córki: Leine; Erne, Lide i Wine?, syn Ryszard (został zabity). Rodzina niemiecka, jedyny murowany dom w Mielnicy w którym była 4-klasowa szkoła powszechna. W 1940 wyjechali do Niemiec, na ich miejsce spod Sanoka zostali przesiedleni przez Sowietów:

SERBIN

Stefan 1893-17.07.1943, obłożnie chory, spalony żywcem we własnym domu; żona Paulina (zm. w latach 80), dzieci Jan 1926-?, Kazimiera 1929, Genowefa, Adam ?-?. Żona z dziećmi zdążyła uciec do lasu. Wojnę przeżyli na robotach u gospodarza niemieckiego w okolicach Złotowa. Kazimiera mieszka w okolicach Złotowa, Genowefa i Adam w Szczecinie.

6.

KOWALSKI

Władysław 15.01.1899-25.01.1973 - s. Walentego, żona Teodozja ~1901-21.09.1976 z d. Ziółkowska - c. Antoniego z Kamionki Nowej, dzieci: Jan (poniżej); Aleksandra ~1921 (Kiełbasińska w Stepaniu), Helena, Leokadia

KOWALSKI

Jan 17.06.1922-13.04.1993, żona. Helena 11.11.1924 z d. Lipińska - c. Mariana (p.10)

7.

LIPIŃSKI

Józef - s. Fryderyka i Rozalii z d. Chomicz, wdowiec, żona (śl.1914) Karolina z d. Wieligda/Weligda, wdowa po Ksawerym Liberze - s. Stanisława i Marianny z d. Łosiań, dzieci: Ksawery ~1915, Józef ~1916-06.1942 (o nim dalej), Eugeniusz (p.9), Edmund 15.03.1920 (ociemniały od 1941 r. po nieszczęśliwym wypadku), Janina ~1921. Józef (junior) w czerwcu 1942 roku został aresztowany przez policję ukraińską w służbie niemieckiej ze Stydynia, torturowany i zamordowany w bliżej nie znanych okolicznościach. Razem z nim aresztowani byli: Jan Szabelski, Juliusz Sarnicki i Władysław Marszałek z Kamionki Nowej – wszyscy zginęli.

8.

LIPIŃSKI

Stanisław 13.01.1913-17.10.1992 - s. Józefa i Magdaleny z d. Kubicz, żona Genowefa 19.11.1922-12.1995 z d. Jurewicz - c. Władysława ze Starej Kamionki; syn Jan 1942.

9.

LIPIŃSKI

Eugeniusz 18.10.1918-07.1943 - s. Józefa i Karoliny z d. Wieligda (p.7), żona Jadwiga 7.04.1922-26.10.1973 z d. Kołodyńska z Kamionki Starej - c. Bronisława i Genowefy. W związku z zagrożeniem w 1943 roku przeprowadzili się do rodziców Jadwigi do Starej Kamionki. Eugeniusz zginął (prawdopodobnie w okolicy Huty Mydzkiej) osłaniając ewakuację ludności z okolicznych miejscowości do Huty Stepańskiej.

10.

LIPIŃSKI

Marian ~1890-7.02.1965 - s. Fryderyka i Rozalii z d. Chomicz, żona Filipina 19.08.1890-23.09.1971 z d. Kopij z Ilnika, dzieci: Stanisława 4.04.1918-5.06.1985 (po m. Kołodyńska w Kamionce Starej); Helena (Kowalska, p.6), Aleksander 18.03.1922, Czesław 5.07.1934. Brat Mariana mieszkał w Borku.

11.

MOROZ

Wasyl, żona Ola 1919 ze Stepania, 6-7 dzieci IN.

12.

GROCHOWSKA

Józefa z d. Lipińska, wdowa po Gwidonie - s. Jana i Anieli z d. Żygadło, synowie: Mieczysław (poniżej) i Adam (poniżej).

GROCHOWSKI

Mieczysław 1909 - s. Gwidona i Józefy z d. Lipińska, żona Genowefa z d. Pietrołaj z Kamionki Nowej. 5 dzieci IN.

GROCHOWSKI

Adam 14.04.1914-7.11.1989, żona Katarzyna z d. Szewczyk, dzieci: Krystyna, Władysława, Maria, Jan i Bolesław (+).

13.

ŁĄCZKOWSKA

Albina 6.03.1887 z d. Lipińska - c. Józefa (s.Antoniego), wdowa po Stanisławie (zm.~1923) - s. Stanisława i Kornelii z d. Smolińska, dzieci: Stanisław 6.04.1917, Dionizy 8.10.1919, Helena 23.07.1923. Albina po wojnie zaginęła bez wieści.

14.

MASSALSKI

Stanisław ~1893, żona Elżbieta 1903-1991 z d. Piotrowska - c. Piotra, dzieci: Janina 1919 (po m.Maszkowska, p.27), Mirosław 1923, Stefania 1926.

15.

SŁOWIŃSKI

Marian 1885-1954, żona Franciszka 1889- 1962 z d. Piotrowska - c. Piotra; dzieci: Adam 1910-1988, Józefa 1912, Janina 1918, Józef 1921-1975, Mirosława 1924-1974, Władysław 1927.

16.

KUBICZ

Józef ~1878-1943, żona Anna, dzieci: Józefa 3.07.1910-1.10.1990 (po m. Kołodyńska w Kamionce Starej), Marianna (po m.Laskowska, w Mielnicy Małej), IN. Po napadzie Ukraińców na Mielnicę Dużą w nocy 16/17 lipca 1943 roku, Józef ukrywał się w lesie koło Butejek, zginął z rąk Ukraińców w bliżej nie znanych okolicznościach.

17.

BIELECKI

Łucjan 1900-1956, żona Rozalia 1905-1991 z d. Piotrowska - c. Piotra, dzieci: Janina 1926. Mieszkali tu rodzice Rozalii:

PIOTROWSKI

Piotr - s. Józefa i Antoniny z d. Marczak, żona Tekla +1939? z d. Lis.

18.

PIOTROWSKA

Julia 1874-1966 z d. Sawicka, wdowa po Józefie - s. Józefa i Antoniny z d. Marczak; dzieci: bliźniacy Paweł 1913-1984 (ż.Maria Ziółkowska z Kamionki Nowej), Piotr 1913-1989 (ż.Władysława Myczewska 1918 z Ilnika).

19.

PIOTROWSKI

Michał 1911-1980 - s. Józefa i Julii z Sawicka, żona Leokadia 1909-1986 z d. Lipińska - c. Konstantego z Borku, syn Jan 1942.

20.

LEWCZUK

Kateryna, wdowa, synowie: Petro ~1920 (miał syna Daniela) i Stefan. Ukraińcy.

21.

PLISZKA

Iwan ~1893; żona Nadia; czworo dzieci. Ukraińcy.

22.

KROT

Michał, żona, dzieci: Wasyl, Stefan i córka IN (po m. Pliszka, w p.23). Ukraińcy.

KROT

Wasyl ~1925. Ukrainiec.

23.

PLISZKA

Piotr, żona IN z d. Krot - c. Michała (p.22). Ukraińcy.

24.

KOŁDUN

Paweł ~1883, córki: IN (najstarsza, po m. Nowak, p.26); Marta i Anna. Ukraińcy.

25.

PLISZKA

Wasyl. Rodzina ukraińska.

26.

NOWAK

(nazwisko niepewne?) Kalistran, żona IN z d. Kołdun - c. Pawla (p.24). Rodzina ukraińska.

27.

MASZKOWSKI

Ignacy ~1880 - s. Antoniego i Franciszki ~1853-1943 z d. Stopnicka, żona (śl.1900) Rozalia z d. Wawrynowicz/Wawrzynowicz, dzieci: Władysław (ż.Wanda Puchalska), Jan 1921 (ż.Janina z d. Massalska, p.14); Bronisław (i ż.Wiktoria Horoszkiewicz, w Borku), Janina (m.Franciszek Rudnicki z Wyrki). Ignacy do 1939 roku był gajowym w lesie „Butejskim” p. Chamcowej. Mieszkała tu matka Ignacego, która nie chciała uciekać. Prawdopodobnie rodzina pozostawiła ją pod opieką Kateryny Lewczuk (w poz.20), gdzie została wykryta przez „rezunów’ i zamordowana.

Pozostałe miejsca oznaczone na szkicu:

Cg

-

CEGIELNIA, stare budynki nieczynnej cegielni.

K

-

KRZYŻ, figura przydrożna, gdzie odprawiano nabożeństwa majowe.

U

-

Miejsce utopienia, w przerębli pod lodem w rz. Mielnica, zamordowanej przez Ukraińców w marcu 1943 roku Rozalii Sawickiej z Borku oraz 4 osób z kol. Ledne. Pomordowani byli rozebrani do naga, ręce mieli powiązane drutem kolczastym, a na ciałach były widoczne ślady tortur. Wśród zamordowanych był Michał Przybyła, krewny Zydków z Kamionki Nowej. Razem z wymienionymi był schwytany przez Ukraińców również Marian Sawicki - s. Cypriana z Borku. Został on zamordowany w Rudni, ale nie był wrzucony do rzeki.

M

-

MOGIŁA zbiorowa 18 żołnierzy sowieckich, którzy zginęli 4.07.1941 roku od niemieckich bomb lotniczych, w czasie odwrotu wojsk sowieckich. W tym dniu, przed południem, niemieckie lotnictwo dokonało nalotu na ostatni wycofujący się pododdział sowiecki na drodze z Huty Stepańskiej do Stepania przy moście na rz. Mielnica. Uciekający zdążyli pochować zabitych w zbiorowej mogile w pobliżu mostu, układając na niej 17 czapek z czerwonymi otokami. Pozostawili też jednego ciężko rannego żołnierza, który wkrótce zmarł.

Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Grażyna Kłys[kwiecień 2009] Zwracam się do Wolyniaków z Mielnicy o pomoc. Jestem wnuczką Wojciecha ROSSY, mieszkał on w Mielnicy z żoną Pauliną z domu Seweryniak [druga żona], pierwsza była Petrołaj. Mieli kilkoro dzieci, wszystkie urodziły się w MIELNICY. Przenieśli się do TEMNE, była to zamiana z kimś z rodziny. Było to niedługo przed wojną. Jeżeli ktoś wie coś na temat dziadka i babci Pauliny, ich wcześniejsze dzieje np. miejsce urodzenia, będę wdzięczna.graszka.k(a)poczta.onet.pl

2.

Andrzej Mielcarek[od kwiecień 2009] uzup. poz. 3, 27. dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

3.

Andrzej Bukowski[styczeń 2011] uzup. poz. 9 ze spisu mieszkańców wg książki Zygmunta Bukowskiego. [grudzień 2011] doprecyzowanie w poz. 9bukoszczak(a)gmail.com

4.

Aurelia Urbańska[marzec 2012] uzup. poz. 5.aureliuszek(a)onet.eu

5.

nnwnuczka Adama. [maj 2014] uzup. poz. 12.agnieszka_zyga(a)tlen.pl

6.

Iwona Grubalska[marzec 2017] uzup. poz. 4. źródło: Pani Maria Lech z d. ROSA, obecnie mieszkanka Prabut i przyjaciółka mojej mamy.grubalskaiwona(a)gmail.com

Data powstania strony: marzec 2008 r., ostatnia edycja: kwiecień 2017 r.

inne strony O KRESACH