kolonia

MIKOŁAJPOL

gromada Mikołajpol, gmina Werba, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Swojczów


Opracowywane w okolicy:
Ludmiłpol, Gnojno, Marjanpol,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BOJKOBolesław+1943, żona Maria, córka Regina 1941 (na liście repatriacyjnej ojciec Jan).

2.

HUDIN. Rodz. ukr.

3.

PRYLICHIN. Rodz. niem.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Przemysław Portuś[marzec 2014] poz.1-3. wg wspomnień.port14(a)interia.pl

Data powstania strony: kwiecień 2014 r., ostatnia edycja: kwiecień 2014 r.

inne strony O KRESACH