wieś, majątek i osada wojskowa

MILANOWICZE

gromada Milanowicze, gmina Stare Koszary, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Maciejów


Opracowywane w okolicy:
Przewały, Maciejów, Lubliniec, Olszanka, Demenszczyzna, Stare Koszary, Truskoty,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

OSADA

1.

BARAN

Ignacy 1899 (*Radomsk) - s. Wojciecha, żona Maria 1908 - c. Wiktora, dzieci: Ignacy 1932, Jerzy 1939, Eugeniusz 1941.

2.

BOCHYŃSKIBohdan.

3.

BOGUSZEWSKI

Jan, ojciec Seweryn.

4.

CZERNIAWSKI

Feliks, młynarz, żona Bronisława z d. Kulczycka, dzieci: Irena 1940.

5.

GORZKIEWICZ

Zygmunt 5.01.1897 - s. Adama, żona (śl.1925) Stefania 1909 z d. Musiał - c. Władysława, dzieci: Adam_Michał 1926, Kazimiera 25.05.1929. Zabrani na Sybir

SZCZEPANIAKWładysław 1922, służący.

6.

KOBEL

Włodzimierz 1911, żona Wiktoria 1912 z d. Cereń, dzieci: Helena 1939-1939, Józef 1941-1941.

7.

KOPROWSKIAleksander.

8.

KOZICKI

Bolesław 1895 - s. Franciszka i Leontyny 1866 (c. Michała), żona Antonina 1901 - c. Mateusza, dzieci: Irena 1922, Elżbieta 1925, Janusz 1926, Grzegorz 1933. Zabrani na Sybir.

9.

LUMPRECHT

Marian 1897, żona Helena 1906, córka Irena 1926.

10.

MADEJ

Jan 1881-1939 (*Siaprawice), żona Marianna z d. Adamska, synowie: Aleksander (poniżej), Andrzej (poniżej), Jan 1928, Władysław 1929.

MADEJ

Aleksander 1910, żona (śl.1936) Balbina 1909 z d. Ślusarz, dzieci: Maria 1940, Jadwiga 1942.

MADEJ

Andrzej 1916, żona (śl.1941) Helena 1923 z d. Koprowska - c. Pawła i Józefy z d. Herebin, dzieci: Krystyna 1942.

11.

MODRZYŃSKI

IN, żona IN.

12.

OKOŃ

Władysław 1894-1941 - s. Michała i Katarzyny, żona Władysława 1901 z d. Nowakowska, dzieci: Bolesław, Michał, Stefan, Maria, Janina, Kazimiera, Władysław 1942.

OKOŃ

Maria 1923, syn Jan 1942.

13.OSTROWSKIAntoni 1898 (*Kowel) - s. Józefa, żona Weronika 1905 (*Mylsk) - c. Józefa, dzieci: Henryk 1924, Janina 1927. Rodzina mieszkała tu od czasu nadania 22 hektarów ziemi Antoniemu - urzędnikowi państwowemu i mieszkańcowi Kowla za udział w legionach polskich w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zabrani na Sybir. Po wojnie w Anglii.

14.

RUDNICKIEdward, wachmistrz.

15.

SEBASTIANOWICZ

Franciszek, żona Wanda z d. Felska, dzieci: Tadeusz 1929.

16.

SZAŁACHA

Franciszek 1900 - s. Andrzeja i Agnieszki, praktykant na torach przy stacji Maciejów (mieszka we wsi Wierzba), żona Aniela 1907 z d. Kostrubała, syn Wiktor 1925.

17.

SZYMAŃSKI

Jan 1876, żona IN 1886, dzieci: 2 synów ożenionych, trzeci syn Michał 1913

18.

ŚWIERZBINJózef.
19.TRUSKI

Antoni, żona Ksenia z d. Ochrymowicz, dzieci: Wiktor 1929.

20.

TURCZYK

Aleksander, żona Helena z d. Kwietniewska, dzieci: Marian 1928, Stanisław 1929.

21.

WESELSKIWacław.

21.

WESELSKIWacław.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / przekazujące informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Sławomir Nitendel[styczeń 2008] poz. 13.nitendel(a)gmail.com

2.

Jarosław Chruścicki[kwiecień 2008] poz.1, 3, 5, 9, 11, 16, 17 ze spisu ludności par. Maciejów 1935-36. [styczeń 2013] poz. 4, 6, 10, 12, 15, 19, 20 z „Wykazów..." ks.W. Żurek, t. VIII.carcarewicz(a)wp.pl

3.

Janusz Ostrowski[kwiecień 2011] uzup. poz. 13. Jestem synem Henryka.janusz.ostrowski(a)btconnect.com

4.

Czesław Kamiński[maj 2011] poz. 2, 7, 14, 18, 21, uzup. poz. 1.czkamyk(a)op.pl

Data powstania strony: styczeń 2008 r., ostatnia edycja: kwiecień 2013 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): Миляновичи