wieś i kolonia

MIŁUSZE

gromada Miłusze, gmina Kniahininek, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Boholuby, Lipowiec, Liplany, Kniahininek, Falków, Wyszków,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inna nazwa miejscowości to MIŁOSZE.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BROCKA

IN., prawosławny, żona Antonina 1894 z d. Kałasz, dzieci prawosławne.

2.

FRASAŁOWICZ

Ludwik 1872, żona i dzieci prawosławni (6-ro, jedno katolik), dzieci; Jan.

3.

GRUSZECKI

Paweł, gajowy, żona prawosławna.

4.

HUSAK

Włodzimierz, prawosławny, żona Franciszka.

5.

IRA

Fryderyk, kowal, żona Jadwiga z Ludwików Kuczera, dzieci: po 1mężu Wacławie: Stanisław.

6.

JARMOLIŃSKA

Henryka, wdowa, córka Emilia (wdowa).

7.

KAŁASZ

Maria z d. Właczyk, wdowa po Wacławie - s. Wacława i Karoliny z d. Jarosz, prawosławnym. V.n.: Kalasz.

8.

MAŁEK

Anna - c. Józefa i Marii. V.n. Małak.

9.

MAŁEK

Włodzimierz, prawosławny, żona Anna (Antonina).

10.

NAPIÓRKOWSKI

Antoni, żona Paulina Mikołaszek, dzieci: Maria, Antonina, Anna, Emilia, Władysław.

11.

PASZKOWSKI

Filip, ojciec Franciszka, wdowiec po Petroneli Jaworskiej.

12.

PASZKOWSKI

Franciszek - s. Filipa, wdowiec po Emilii Pil, dzieci: Adam, Józef.

13.

PRASZEL

Antoni, żona Maria Fijała z córką Antonią -prawosławną, dzieci: Anna, Melania. Wychowanica Bronisława Maruda. Służąca Antonina Maruda c.Józefa i Zofii, ciotka Bronisławy.

14.

PRASZEL

Józef, żona Maria Kremzer, dzieci: Maria.

15.

SUS

IN., prawosławny, żona Michalina Łaskarzewska.

16.

TURCZEWSKI

Jan - s. Aleksandra (pszczelarz), żona Aniela Siedlecka.

17.

WIĘCŁAWSKA

Teodozja (niezamężna).

18.

WOLAK

Piotr, żona Zofia Siekło, dzieci: Wincenty, dzieci Zofii Siekło: Władysław (żyje z mężatka prawosławną, ma dziecko prawosławne), Józef, Antoni.

19.

WALENTA

Józef, żona i Maria z d. Ira, dzieci: Elżbieta 1922 (m. Aleksander Chęć z Banasówki). (inf.Red.)

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2008] poz.1-18 na podst. spis ludności miejscowości przynależących do parafii katedralnej w Łucku w latach 1922-1924. Problem: w nagłówku spisu jest nazwa Miłosze, ale w nawiasie Niemieckie.carcarewicz(a)wp.pl

Data powstania strony: styczeń 2008 r., ostatnia edycja: październik 2013 r.

inne strony O KRESACH

.