wieś

MINKOWCE

gromada Minkowce, gmina Werba, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia r-k Krzemieniec / Smyga


Opracowywane w okolicy:
Bereh, Szepetyn, Mikołajówka Stara,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

STANKIEWICZ

Grzegorz 1894-1940 - s. Leona

2.

CEPENDA

Dymitr.

3.

PAŃCZUK-CHARCZUK Agafia, córka Marcelina Jadwiga 1933.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowiczz ksiąg parafialnych: [marzec 2013] poz. 1-2. [maj 2014] poz. 3.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: maj 2013 r., ostatnia edycja: maj 2014 r.

inne strony O KRESACH