wieś

MOCZUŁKI

gromada Moczułki, gmina Kupiczów, powiat Kowel, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Wołczak, Szczęsnówka, Jesionówka, Makowicze, Adamówka, Wysoka, Kurant, Antonówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.BUCZEKJózef z rodziną. Zamordowani w marcu 1943r.
2.KACZOROWSKIIN. Zamordowani w marcu 1943r.
3.OLSZAŃSKILeon, żona Marianna z d. Kaczorowska, dzieci: Adela 1926 - po wojnie Sycewice na Pomorrzu.
4.OLSZAŃSKIIN. 2 rodziny zamordowane w marcu 1943r.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / przekazujące informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2008] poz.1-4 na podstawie książki Włodzimierza Sławosza Dębskiego "Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska" Lata 1939-1943carcarewicz(a)wp.pl

Data powstania strony: styczeń 2008 r., ostatnia edycja: styczeń 2012 r.

inne strony O KRESACH

.