kolonia

MOSZKOWA DOLINA

gromada Chinocze, gmina Włodzimierzec, powiat Sarny, woj. wołyńskie
parafia Chinocze


Opracowywane w okolicy:
Chinocze, Andruga, Dobryń-Mosty, Choczewo, Jezioro, Mosty, Czajków,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, wszyscy urodzeni są w tej miejscowości.

1.

CIAŁKOWSKILudwik, żona Stefania z d. Morozińska, dzieci: Janina.

2.

MROZIŃSKIMichał, żona?, dzieci: Stefania, Zygmunt, Władysław, Zosia.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Sergiusz Rakowiec[październik 2011] poz.1., [kwiecień 2012] poz. 2. (od red. do autora wpisu: informacja o granicy jest niezrozumiała, bo nigdy nie przebiegała przez gromadę Chinocze)siarhiejrakaviec(a)gmail.com

Data powstania strony: październik 2011 r., ostatnia edycja: kwiecień 2012 r.

inne strony O KRESACH