wieś

MYSZAKOWA

parafia Myszakowa, gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
od 1924r. parafia Myszakówka, wcześniej Korzec - filia w Horodnicy


Opracowywane w okolicy:
Moczulanka, kol. Bielczakowska, Berezówka, Huta Korecka, Głuszków,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Wieś Myszakowa (wymieniana też jako Myszakówka) powstała w XVIII w. i była na Zasłuczu jedną z największych po Hucie Starej osad polskich. W 1939 r. jako wieś sołecka liczyła ponad 100 zagród. W skład gromady (sołectwa) wchodziły też kolonie Berezówka i Spalony Młynek. We wsi była szkoła podstawowa (poz. 32), gdzie w ostatnim okresie uczyli m.in. Tadeusz ŚCIWIARSKI (zmarł w 2005 r. w Australii) i jego brat Krzysztof oraz Tadeusz MOSKAL. Była tez mleczarnia, kilka sklepów, młyn i olejarnia. We wsi działały organizacje młodzieżowe: strzeleckie, katolickie, harcerskie oraz Koło Gospodyń Wiejskich i inne, którym wydatnej pomocy udzielały pobliskie placówki KOP.

Parafia w Myszakowej została erygowana w 1924 r. Drewniany kościół, pod wezwaniem NMP z Góry Karmel został zbudowany ze składek parafian w 1925 r. W 1938 r. parafia liczyła ponad 1500 wiernych; należały do niej miejscowości: Myszakowa, Astrachanka, Berezówka, Bielczaki, Bielczakowska Kolonia, Głuszków, Huta Korecka, Kaczan, Kałyczewo, Kospy, Nakazów i Spalony Młynek. Ostatnim proboszczem do 1943 r. był ks. Kazimierz Gaworski (1911-1993, wyśw.1936 r.).


Uwaga: szkic miejscowości wymaga korekty, proszę o zgłaszanie nieprawidłowości. Dokładna mapa.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan z około 1939 r. (najpóźniej do maja 1943 r.). Domyślnie, jak nie jest podane inaczej, wszystkie osoby urodziły się w tej miejscowości.

1.CHWOIŃSKIAntoni 1898- s. Franciszka (s.Kazimierza (s.Franciszka i Elżbiety z d. Jaworska) i Petroneli z d. Kitowska/Kotowska) i Michaliny z d. Bagińska, żona Longina Łukomska ze Starej Huty - c. Lucjana i Elżbiety; dzieci: Władysław, Rozalia i Zofia.
2.CHWOIŃSKIJakub- s. Franciszka i Michaliny z d. Bagińska (brat Antoniego poz. 1), pierwsza żona Tekla z domu Osicka (krewna Osickich z Antolina), dzieci Józef, Antonina, druga żona INN, dzieci Jan, Teofila i 4 córki IN, trzecia żona Augustyna Szpecht, Niemka ze swoim synem Mieczysławem Szpecht.
3.CHWOIŃSKIJózef - s. Jakuba poz.2, I żona Janina Żygadło, dzieci: Teofila, Władysław; II żona IN Żygadło, dzieci: Janina; II żona Franciszka Żygadło, dzieci: Aleksander, Jan, Leokadia i Zofia. Na Dolny Śląsk przyjechali 08.1945r. Wtedy nazwisko zmieniło im się na FOIŃSKI. Józef osiedlił się w Kunowie gmina Sobótka woj. wrocławskie. Bracia Józefa - Gracjan (poz. 70) i Kazimierz (poz. 71) osiedlili się w Jażwinie gmina Łagiewniki woj. wrocławskie. Józef z żoną i braćmi już nie żyją, dzieci Józefa wszyscy żyją.
4.CHWOIŃSKIFlorian - s. Franciszka i Michaliny z d. Bagińska, żona Adela z d. Falikowska - c. Jana i Apoloni z d. Turowska (poz.42), dzieci: Antoni, Henryk, Wiesław, Zygmunt. Po wojnie zam. w pow. dzierżoniowskim.
5.SAWICKIJakub - s. Stanisława i Józefy z d. Sienkiewicz, żona Anna z d. Zienikaczów, dzieci: Tomasz, Kazimierz (poz.9), Tekla, Cecylia, Bronisława, Józefa i Stanisława. Stanisława wywieziona do Kazachstanu. W Myszakowej mieszkali bracia Jakuba: Marcin poz. 7, Franciszek poz. 23, Konstanty poz. 8.
6.SAWICKITomasz- s. Jakuba i Anny z d. Zienikaczów, żona Józefa; córki: Jadwiga, Stefania i Helena.
7.SAWICKIMarcin - s. Stanisława i Józefy z d. Sienkiewicz, żona Marianna; synowie: Tadeusz i Aleksander, córki: Bronisława, Anastazja i Stanisława. W Myszakowej mieszkali bracia Marcina: Jakub poz. 5, Franciszek poz. 23.
8.SAWICKADominika 1874 (*Pełczyn) z d. Łykus - c. Teodora i Katarzyny z d. Mironowicz, wdowa po Konstantym - s. Stanisława i Marianny Sienkiewicz. Córki, które już tu nie mieszkały to: Ewa 1895, Rozalia 1900, Anna 1898 (Granne poz. 5), Antonina 1911 (Mokre poz. 18), Apolonia 1914 (Staryki poz. 6) , Bronisława 1903 (Berezówka poz. 4). Mieszkało tu 3 synów Dominiki: Marian 1916, kawaler oraz:
SAWICKIPiotr, żona Teofila z d. Michniewicz - c. Benedykta i Julii z d.Turowska, dzieci tu ur.: Władysław 1934, Danuta 1938, Kazimierz 1940, Agata 1942. W lipcu 1941 r., gdy Niemcy wkroczyli do Myszakowej, Ukrainka Lipińska powiadomiła Niemców, gdzie mieszkają żydzi, oraz że Piotr współpracuje z partyzantami. Ujęto żydów i Piotra, który był wtedy w sklepie. Wszystkich rozstrzelali i pochowali w zbiorowej mogile na tzw. końskim cmentarzu. Po trzech dniach za pozwoleniem Niemców nastąpiła ekshumacja, i Piotra pochowano na cmentarzu parafialnym.
SAWICKIMikołaj 1908, żona Józefa 1910 z d. Falikowska, dzieci tu ur.: Antoni 1933, Apolonia 1937, Tadeusz 1940.
9.SAWICKIKazimierz - s. Jakuba i Anny, żona Helena, syn Henryk.
10.WIERZBICKIGracjan, żona Antonina; córki: Tekla, Leokadia i Aniela, syn Zenon.
11.WIERZBICKIKazimierz z żoną i 5 dzieci IN..
12.WIERZBICKIJan, żona Bronisława z d. Chmielnicka i 2 dzieci IN..
13.WIERZBICKIFranciszek, żona Maria z d. Zadora (pochodziła z Rumunii) i córka Maria.
14.JAWORSKIAdam - s. Franciszka i Marianny z d. Murawska, żona Ewa z d. Kuriata; synowie: Wiktor, Gracjan, Hipolit, córki: Teofila, Rozalia, Helena, Maria oraz bracia cioteczni (ich nazwisko dotąd nieznane): Feliks, Bartłomiej, Antoni
JAWORSKIGracjan- s. Adama i Ewy, żona Adela, dzieci: Danuta 1941, Edward 1939-2000.
15.WIERZBICKIJan, żona Adela i córka Zofia. Jan dołączył w listopadzie 1943 r. do oddziału AK ,,Bomby-Wujka" na Zasłuczu i do lipca 1944 r. był w 27 Woł. DP AK jako plut. ,,Wąż".
16.JAWORSKIIgnacy, żona Adela z d. Michniewicz - c. Piotra i Kamili z d. Korzeniowska, dzieci: Czesław, Jan, Benedykt, druga żona Ignacego Aniela ze Starej Huty.
17.TUROWSKIz rodziną IN..
18.FALIKOWSKIJan - s. Antoniego i Anieli z d. Turowska z poz.34, (w akcie ślubu z 1898r. nazwisko Antoniego to FALKOWSKI), żona Anastazja z d. Sawicka - c. Marcina (poz. 7) i Anieli z d. Stonoga, córki: Janina i Emila. Po wojnie zam. w pow. Choszczno.
19.WĄTROBAJózef - s. Jakuba, żona Maria z d. Miś; córki: Józefa, Monika, Zofia i Helena, synowie: Stanisław i Tadeusz. Przyjechali do Myszakowej w 1935 roku spod Rzeszowa. Odkupili gospodarstwo od Jakuba Wierzbickiego
20.MIŚPiotr 1910, żona Bronisława 1913 z d. Sawicka c. Jakuba (z poz. 5.) i Anny Zienikaczów, dzieci: Józef 1935, Krystyna 1936, Maria 1941. W 1943r wyjechali do Świlczy (ur. się Tadeusz 1944), następnie do Dulska w bydgoskie (gdzie urodziło się 4 dzieci).
21.Plebania - ksiądz GAWORSKI Kazimierz. Mieszkał z siostrą Zofią Gaworską (była panną).
22.SAWICKITadeusz - s. Marcina (z poz.7). (organista w kościele w Myszakowej, był niewidomym) z rodziną IN..
23.SAWICKIFranciszek - s. Stanisława i Józefy z d. Sienkiewicz, żona Zofia z d. Jabłońska, dzieci: Feliks, Adela, Dionizy, Klementyna, Apolonia, Mieczysław, Stanisław i Zbigniew. W Myszakowej mieszkali bracia Franciszka: Jakub poz. 5, Marcin poz. 7.
24.KURIATAWiktor, żona IN.; córki: Dominika, Kazimiera i Danuta, synowie: Henryk, Ryszard i Czesław.
25.KURIATAKonstanty, żona Franciszka; córki: Rozalia; Jadwiga, Walentyna i Aniela.
26.BAGIŃSKIWiktor, żona IN.; córka Maria i syn Feliks.
27.WIERZBICKIPiotr, żona Maria; córki: Rozalia i Weronika.
28.MICHNIEWICZTomasz - s. Pawła i Justyny Linkiewicz, żona Marianna z d. Suchażewska; synowie: Jan i Dominik, Adolf, córki: Kamila, Adela, Bronisława, Julia, Antonina, Leokadia
29.MICHNIEWICZJan 1906 - s. Benedykta i Julii z d. Turowska, żona Franciszka z d. Bagińska, dzieci: Mieczysław, Apolonia, Antoni, Helena, Genowefa, Helena.
30.MICHNIEWICZAnna z d. Wiszniewska - wdowa po Piotrze - s. Pawła i Justyny Linkiewicz, dzieci: Helena (zam. Równe), Kamila (zam. Moczulanka), IN córka, Sabina, Paweł z żoną Anną z d. Hałasowska z Mokrego, Teofila z mężem IN Bielecki i dziećmi: Adolf, Zofia, Eugeniusz
31.MICHNIEWICZAdam - s. Kazimierza i Franciszki z d. Matuszyńska, żona Agnieszka z d. Pawłowska; synowie: Konstanty i Antoni oraz 2 córki IN..
32.MICHNIEWICZAdolf - s. Tomasza i Marianny z d. Suchażewska, żona Władysława z d. Polak, dzieci: Marian. W budynku tym mieściła się szkoła podstawowa, gdzie w ostatnim okresie uczyli m.in. Tadeusz ŚCIWIARSKI (zmarł w 2005 r. w Australii) i jego brat Krzysztof oraz Tadeusz MOSKAL.
33.MICHNIEWICZAdam - s. Witalisa i Antoniny z d. Rakowska, żona Adela z d. Falikowska, dzieci: Danuta, Krzysztof, Helena, Leszek, Alina, Zenon, Janina.
34.FALKOWSKIAntoni - s. Wojciecha (s. Jakuba i Marianny z d. Kuriata) i Franciszki z d. Michniewicz, żona Aniela z d. Turowska, dzieci: Jan, Wincenty, Franciszek, Emilia, Bronisława, Józefa, Adela. Antoni z wnukiem Ignacym lat 18 (poz.36) jechali wozem do Sołomiaka latem 1943r i złapali ich banderowcy. Ignacy bardzo prosił ich o darowanie mu życia. Wtedy Ukraińcy zaproponowali mu aby powiedział modlitwę po ukraińsku, to puszczą go wolno. Niestety Ignacy nie znał ukraińskiego, więc zamordowali dziadka oraz wnuka i zrabowali zaprzęg.
35.FALKOWSKIAdam, żona Aniela i dzieci IN..
36.FALKOWSKIFranciszek - s. Antoniego i Anieli z d. Turowska (poz.34), żona Maria z d. Żygadło, dzieci: Ignacy, Piotr, Bronisława, Wanda, Janina.
37.nnBerko. Rodzina żydowska zamordowana w getcie w Ludwipolu w 1942 r.
38.nnAron z żoną IN. i córkami: Bejła, Reisa i Gisia - właściciele olejarni i sklepu do 1939 r. Rodz. żyd. zamord. w getcie w Ludwipolu w 1942 r.
39.WEKSLERJośko, żona Chana i dzieci IN. - właściciele młyna do 1939 r. Rodz. żyd. zamord. w getcie w Ludwipolu w 1942 r.
40.nnBrun z rodziną -właściciele sklepu do 1939 r. Rodz. żyd. zamord. w getcie w Ludwipolu w 1942 r.
41.nnSzmul, żona Fejga; córka: Bejła, synowie: Moszko i Szymel - właściciele sklepu do 1939 r. Rodz. żyd. zamord. w getcie w Ludwipolu w 1942 r.
42.FALIKOWSKIJan 1876 - Wojciecha i Franciszki z d. Michniewicz, żona Apolonia 1978 z d. Turowska (w akcie ślubu w 1900r. nazwisko brzmi FALKOWSKI), dzieci: Adolf (w poz. 44), Ignacy 1902 (poz. 43), Antoni, Rozalia (w Berezówce - Wilczyńska, Jaworska), Adela (m.Florian Chwoiński -poz.4), Bronisław (poz.45)
43.FALIKOWSKIIgnacy 1902-1956 - s. Jana i Apoloni i z d. Turowska (poz. 42), żona Leontyna 1904 z domu Wilczyńska - c. Gracjana i Michaliny; córki: Bronisława 1931 i Weronika 1944, synowie: Tadeusz 1933, Bolesław 1936, Henryk 1939, Ryszard. Po wojnie na Dolnym Śląsku.
44.DZIEMBOWSKIAntoni z Szopów, żona Bronisława 1905 z d.Chwoińska - c. Floriana i Teofili z d. Bronowicka (poz.71) wdowa po Adolfie Falikowskim - s. Jana i Apoloni (poz.42) z którym miała syna Władysława 1927. Dzieci wspólne: Eugeniusz 1939 i Danuta 1941. Antoni zamordowany przez Ukraińców w 1943 r. razem z ojcem, trzema braćmi i bratową. Bronisława po wojnie zamieszkała razem z dziećmi w Jaźwinie woj.dolnośląskie, zmarła w 1952 r.
45.FALKOWSKIBronisław - s. Jana i Apolonii (poz.42), żona Aniela z d. Lisowska, dzieci: Zofia, Władysław, Janek.
46.nnFryc, Niemiec z rodziną, mieszkali tu do r.1940. W dniu 10.04.1943 r. aktywnie uczestniczył w pacyfikacji Myszakowej, paląc polskie domy.
47.SZULCEmil, Niemiec z rodziną, mieszkali tu do r.1940. W dniu 10.04.1943 r. również uczestniczył w pacyfikacji Myszakowej.
48.SZPECHTMieczysław, żona Genowefa, syn Kazimierz.
49.MICHNIEWICZMarcin - s. Piotra i Kamili Korzeniowskiej, żona Rozalia z d. Lisowska; synowie: Antoni, Kazimierz, Władysław, Jan, Józef i Piotr oraz córka Teofila.
50.MICHNIEWICZKazimierz - s. Marcina i Rozali (w poz. 49), żona Agata z d. Żygadło, dzieci: Danuta i Antonina.
51.ŁOZOWICKIJan, żona Janina; synowie: Henryk i Edward.
52.KOSPAAdam (Ukrainiec), żona Anastazja (Polka) i dziadek (?).
53.ŁOZOWICKIBronisław (s. Anastazji ?), żona Julia, synowie: Ryszard, Stefan, córka Bronisława.
54.MALTAŃSKIIN. z żoną IN. i synem Waldemarem.
55.KOSPAMikołaj (Ukrainiec - brat Piotra?) z rodziną IN..
56.JACH(był policjantem) z żoną i synem IN.
57.KURIATAAntoni 1902-1942 - s. Józefa i Domiceli z d. Sawicka (w poz.99), żona Petronela 1901-1978 (*Spalony Młynek, po wojnie w Paszkowie) z d. Kuriata - c. Ferdynanda i Alwiny z d. Tuszyńska, dzieci: Maria 1928-2011 (Kubaszek, po wojnie Duszniki Zdrój), Feliks 1931-1944 (uciekł z zesłania i wrócił do Myszakowej, zginął w wieku 13 lat przygnieciony drzewem przy wyrębie lasu, spoczął na cmentarzu w Myszakowej) i Kazimierz 1932 (w wieku 9 lat z inicjatywy Hanki Ordonówny został zabrany z ochronki i trafił do Afryki Południowej, tam pozostał do śmierci). Antoni był gajowym, wywieziony z rodziną na Sybir, poszedł z Armią gen. Andersa, zmarł w Aszchabadzie, pochowany tam na Polskim Cmentarzu Wojskowym, nr grobu 22.
58.KURIATAAdolf - s. Józefa i Domiceli (p.99), żona Antonina z d. Górska, dzieci: Jadwiga (Matusiewicz), Mieczysław, Anna. Po wojnie Szczepanów koło Świdnicy na Dln. Śl.
59.SZNAJDERSKITomasz, żona (druga) Antonina Chwoińska - c. Jakuba, córki: Antonina, Helena, Teofila i Adela oraz 2 synów: Felicjan i IN
60.RAKOWSKICzesław, żona Zofia i 3 dzieci IN.
61.BEKIESZCZUKPiotr - s. Adama (Adam był bratem Michała z Koziarnika), żona Ewa; córka Teofila, synowie: Jan, Józef i Wojciech. V.n.: Bekeszczuk.
62.LISOWSKIŁukasz, żona Helena, dzieci: Janina, Józefa, Jadwiga, Bronisława, Aniela, Rozalia, Leokadia, Piotr i Kazimierz.
63.RAKOWSKIStanisław (brat Czesława z poz. 60) z rodziną IN.
64.PACZKOWSKIz rodziną IN.
65.RAKOWSKIIN.. (brat Stanisława) z rodziną IN.
66.ŁOŚJan, żona Franciszka; córki: Władysława i Janina.
67.CZERMAKIN., żona IN.; córki: Luba i Janina.
68.SZPECHTJan z rodziną IN.
69.CHWOIŃSKITomasz - s. Floriana (s.Kazimierza i Petroneli z d. Kitowska/Kotowska) i Teofili z d. Bronowicka, żona Zofia Dziębowska (siostra Rozalia w Moczulance), dzieci: Stanisław ?-1986 (+Goszczyna), Danuta (zmarła dzieckiem), Janina (zmarła w Sobótce w 2009), Apolonia, Eugeniusz i Władysław (Henryk po przesiedleniu na tereny odzyskane).
70.CHWOIŃSKIGracjan - s. Floriana i Teofili z d. Bronowicka, żona Helena z d. Sawicka pochodziła z Budki Ujściańskie - bezdzietni.
71.CHWOIŃSKIKazimierz 1901-1993 (+Goszczyna) - s. Floriana i Teofili z d. Bronowicka, żona Elżbieta 1909-2010 (+Poznań) z d. Brodowska, dzieci: Henryk (obecnie Goszczyna), Maria (obecnie Oława), Grażyna (obecnie Poznań).
72.MICHNIEWICZDominik - s. Tomasza i Marii z d. Suchażewska, żona Teofila Jaworska - c. Hieronima i Adeli z d. Hajdamowicz (w poz. 112), dzieci: Zygmunt, Kazimierz, Jan.
73.MICHNIEWICZJan, żona Anna i dzieci IN.
74.LISOWSKIŁukasz, żona Helena... (to samo w poz. 62)
75.TUROWSKIAntoni, żona Anastazja i 4 dzieci IN.
76.TUROWSKIStanisław z żoną i 2 dzieci IN.
77.TUROWSKIAdam z żoną i 2 dzieci IN.
78.TUROWSKIJan z żoną i 4 dzieci IN.
79.ŻYGADŁOJan (matka z d. Cielecka), żona Filomena Cielecka z Bronisławki - c. Jana (s.Mateusza i Elżbiety z d. Żygadło) i Aleksandry z d. Kuriata, synowie: Aleksander, Wacław, Stanisław i Henryk. Bracia Filomeny to: Dionizy (syn w Bronisławce), Bartłomiej (ż. Karolina Bronowicka, śl.1899), Adam (ż.Aniela Boczkowska, śl.1903), Antoni (ż.Paulina Jaworska, śl.1907).
80.MICHNIEWICZJan - s. Tomasza i Marii, żona Franciszka z d. Chwoińska - c. Floriana i Teofili z d. Bronowicka; dzieci: Władysław, Kazimierz, Agata, Genowefa.
81.BAGIŃSKIFranciszek, żona Bronisława; synowie: Wacław, Franciszek i Henryk
82.SZNAJDERSKIIN., żona Janina; synowie: Feliks i Jan, córki: Adela i Anna (Niusia). (pierwotnie wpisane było nazwisko Sznajder)
83.GÓRSKISeweryn z żoną i 3 dzieci IN. - wiosną 1943 r. zmarły w tej rodzinie na tyfus 3 osoby.
84.TUROWSKINarcyz 1903 (*Szopy) - s. Jana 1881 i Józefy 1878 z d. Jankowska (po I m.Bielecka), kowal, właściciel kuźni, żona Władysława 1908 z d. Bagińska, dzieci: Zofia 1931, Aniela, Genowefa, Wacław.
85.TUROWSKIAdam z żoną i 3 dzieci IN.
86.TUROWSKIMarian z żoną i 2 dzieci IN.
87.JASIŃSKIFranciszek - s. Mateusza i Tekli z d. Nowicka, wdowiec po Ewie z d. Falkowska oraz (poniżej)
MICHNIEWICZJózef - s. Benedykta i Julii z d. Turowska, I żona Janina z d. Jasińska - c. Franciszka i Ewy z d. Falkowska, dzieci: Witalis; II żona Władysława z d. Wilczyńska - c. Gracjana i Michaliny, dzieci: Mieczysław i Maria.
88.KRACZKOWSKIWładysław, żona Ewa; syn Antoni, córki: Leokadia i Elżbieta.
89.WILUSZz rodziną IN. - wywiezieni na roboty do Niemiec.
90.GÓRSKIAleksander, żona Janina, synowie: Franciszek, Witalis i Jan, córka Janina.
91.DAWIDOWICZKonstanty, żona, 5 synów i córka IN..
92.DAWIDOWICZFranciszka (wdowa - matka Konstantego).
93.WILCZYŃSKIIN., żona Ludwika; syn Adolf i córka Bronisława.
94.JAWORSKIIN., żona IN.; córki: Felicja, Kazimiera i Adela.
95.LASOTAIN., żona Bronisława; syn Józef i córka Weronika.
96.ŁOŚz rodziną IN..
97.ŁOŚJan, żona Rozalia z d. Bagińska z Kołoczewa, dzieci: Genowefa, Władysława, Danuta
98.GÓRSKIIN., żona IN.; syn Michał i córka Weronika.
99.KURIATAJózef - s. Jana i Antoniny z d. Lisowska, żona Domicela 1882 z d. Sawicka - c. Stanisława i Józefy z d. Sienkiewicz, dzieci: Antoni 1902, Adolf 1906 (p.58), Anna 1922 - zaraz po pacyfikacji Myszakowej w 1943r. została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec (pomiędzy Lubeką, a Hamburgiem). Po wojnie Szczepanów koło Świdnicy na Dln. Śl. Rodzeństwo Domiceli to: Jakub, Franciszek, Marcin i Konstanty.
100.KURIATALudwik, żona Aniela, córka Tekla, (lokalizacja domu niepewna)
101.NOGALEWSKIWiktor, żona Bronisława i córka Rozalia.
102.CHORĄŻYCZEWSKIAdam z żoną i 3 dzieci IN..
103.ŁOŚStefan z żoną i dziećmi IN..
O nieustalonej lokalizacji domu (możliwe, że mieszkali z rodzinami wymienionymi powyżej):

104.

MICHNIEWICZWincenty - s. Benedykta i Julii z d. Turowska, żona Antonina z d. Falikowska, dzieci: Jan i Zygmunt. Wincenty grał w orkiestrze wojskowej.

105.

FALKOWSKIFlorian - s. Kajetana (s.Jakuba i Marianny z d. Kuriata) i Józefy z d. Kuriata, żona Anna z d. Pawłowska, dzieci: Witalis, Antonina, Franciszek, Janek, Kazimierz, Władysław. Bracia Floriana to: Jan (ż.Józefa Chmielnicka) i Piotr (ż.Marcelina Szmygin). Ich stryj, brat Kajetana to Wojciech (ż Franciszka Michniewicz). Florian z braćmi Dziembowskimi zostali zamordowani pod Moczulanką przez bandytów ukraińskich.

106.

SZPECHTKarol - Niemiec, żona Franciszka Michniewicz - c. Piotra i Kamili z d. Korzeniowska, dzieci: Jan (poz.68?) i Karolina. Franciszka to siostra Marcina poz. 49 i Benedykta.

107.

JAWORSKIAntoni, żona Maria, dzieci: Józefa (Jakubowska), Bronisława (Sznajderska), Mieczysław, Bolesław, Kazimierz, Władysław. Po wojnie w Jaźwinie, pow. dzierżoniowski

108.

JAWORSKIFeliks, żona Tekla, córka Zofia.

109.

MICHNIEWICZBenedykt - s. Piotra i Kamili z d. Korzewska, I żona Julia z d. Turowska (zginęła na strażnicy KOP, przez przypadek wystrzeliła broń, zabijając Julię), dzieci: Jan poz.29, Walenty poz. 110, Wincenty poz. 104, Józef poz.87, Teofila poz. 8; II żona Julia z d. Łoś, dzieci: Kazimierz, Michał i Piotr (poszli do partyzantów i nie wrócili), Maria 1931, Paweł 1933, Eugeniusz 1936.

110.

MICHNIEWICZWalenty - s. Benedykta i Julii z d. Turowska, żona Janina z d. Bagińska - c. Felicjana i Anny z d. Bagińska ze Starej Huty, dzieci: Krystyna, Zbigniew.

111.

KONOPACKIJózef, żona Agnieszka, syn Józef.

112.

JAWORSKIHieronim - s. Józefa i Marianny z d. Hołubicz, żona (śl.1911) Adela z d. Hajdamowicz, dzieci: Teofila (Michniewicz, w poz. 72), Alfred +1945 (tuż przed ekspatriacją zamordowany przez UPA), Leonard (w 1940 r. wcielony do Armii Czerwonej - losy nieznane), Stanisław (był w partyzantce, potem w Armii W.P., odznaczony medalem za Walkę o Berlin, po wojnie w nowej Polsce).
( IN - imię nieznane)
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Leszek Ściwiarski[sierpień 2006] Jestem synem Krzysztofa Ściwiarskiego. Tadeusz Ściwiarski brat mojego Taty zmarł w 2005 r. w Australii. Tata mieszka w Warszawie. Tel. do Taty... (znany - red.)jach(a)mgk.pl

2.

Leszek Rześniowiecki[listopad 2006] poz. 104. Uzupełnienia w poz. 5, 7, 23, 49. Korekta w poz.29, 87. Kolejne korekty i uzupełnienia w poz. 3, 8, 9, 13, 18, 20, 57, 58, 61, 69, 70. [luty 2007] uzup. w poz.18, 32-34, 36, 42-45, 50, 87, 104, kor. w poz. 21 i 104, poz. 105. [marzec 2007] uzup. w poz.1, 2, 3, 4, 61, 68, 70, 30, 80, 71, 16, 72., dodana poz. 106. [sierpień 2007] uzup. w poz.53 i 84, ZDJĘCIA rodzinne, [maj 2008] uzup. w poz.28, 30, 32, 33, 49, 59, 61, 63, 79, 81, 82, 93, 97. [luty 2009] uzup. w poz.30, [marzec 2009] poz.109-110, [styczeń 2010] uzup. w poz.19. Poszukuję informacji o miejscowości Myszakowa (Myszakówka) jak również o ludziach którzy tam mieszkali. Piszę genealogię rodu Sawicki i Michniewicz, doszedłem już do 1800 roku, poszukuję informacji o osobach noszących nazwisko Kuriata, Sawicki, Michniewicz, Grabowski, Rakowski, Leśniewski, Wierzbicki, Chwoiński, posiadam już dosyć dużo informacji o rodzinach z gm Ludwipol, zdjęć jak również opowiadań. Za wszelkie informacje będę wdzięczny.lrzesniowiecki(a)gmail.com

3.

Stanisław Kowalewski[listopad 2006] poz. 57, 58, ZDJĘCIA rodzinne, [wrzesień 2008] poz. 109. Jestem synem Anny. ZDJĘCIA z 2008 r., [marzec 2010] korekta w poz. 57 i kolejne ZDJĘCIE rodzinne (nr 9 i 10)stas(a)zeto.swidnica.pl

4.

Weronika Falikowska[luty 2007] korekta w poz. 43, [październik 2009] poz. 4 i 107, uzup. w poz. 18, 34, 42, 45, 105 oraz notatka o pacyfikacji.wfalik(a)onet.eu

5.

Gabrielawnuczka Józefa. [luty 2007] uzupełnienia w poz. 87, 43, 29. Poszukuję informacji o członkach rodziny Michniewiczów i Jasińskich jak i Wilczyńskich z Rudni Stryj.gabrielachwaliszewska(a)yahoo.com

6.

Grażyna Gosz d. Chwoińska. [marzec 2007] korekta nazwiska (wszędzie gdzie było Choiński). [sierpień 2012] uzup. poz. 71.konsultant1(a)op.pl

7.

Krzysztof Kołwzan[maj 2007] poz. 2 - uzup. o nazwisko rodowe 1-szej żony, [styczeń 2010] uzup. poz. 2kolwzan(a)op.pl

8.

Adam Bukowski[sierpień 2007] uzup. w poz. 14, dodano poz. 100 i 108salix4(a)wp.pl

9.

Ryszard Foiński[styczeń 2008] korekta nazwiska i uzup. w poz. 3rfoinski(a)wp.pl

10.

Danuta Balikowska(Jaworska). [listopad 2008] korekta i uzup. w poz. 14 Jestem córka Gracjana.mbalikowski(a)poczta.onet.pl

11.

Renata Zawiślakz d.Chwoińska. [luty 2009] korekta w poz. 69, 70, 71, uzup. poz. 69, [marzec 2009] korekta w poz. 80, uzup. poz. 69.renata-zawislak(a)wp.pl

12.

Andrzej Mielcarek[wrzesień 2009] Korekta nazwiska Falikowski (nazwisko w tej formie występuje tylko przy Janie i dopiero po roku 1920) na Falkowski i uzup. w poz. 34, 87, 99, 105, 109 na podst. "Wykazów osób z akt parafialnych..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

13.

Mirosław Kacprzak[luty 2010] zmiana nazwiska na Falikowski w poz. 18mirekkacprzak(a)op.pl

14.

Małgorzata Brodowska[luty 2010] poprawki i uzup. w poz. 44m.brodowska1(a)wp.pl

15.

Krystyna Kliglichz d. Miś. [czerwiec 2010] poprawki i uzup. w poz. 20ania1706(a)interia.pl

16.

Czesław Kamiński[kwiecień 2011] poz. 111.czkamyk(a)op.pl

17.

Nina Łagowska[kwiecień 2012] В деревне Мышаковка описано про Хвоинских (Chwoiński). Я не знаю польского языка,но мы составляем древо Хвоинских. Мой дед Хвоинский Иосиф Каролевич пришел в Житомирскую обл. Новоград-Волынский р-он. с. Ковалевичи и женился на дворянке Вышинской (Wyszyńska) Домицеле. Потом был выслан с семьей в Казахстан ,как поляк. Как получить информацию о Хвоинских. Может еще есть, кто живой?nlagovskay(a)mail.ru

18.

Marianna[sierpień 2012] poz. 112 i uzup. w poz. 72.Marianna974(a)interia.pl

Pod pretekstem udzielania pomocy partyzantom radzieckim, 10 kwietnia 1943 r. nastąpiła pacyfikacja Myszakowej, przeprowadzona przez karny batalion przybyły z m. Zwiahel, który okrążył i spalił wieś, w tym również kościół i plebanię. Kilka osób, a szczególnie wszystkich leżących, chorych na tyfus - zastrzelono. Młodzież z Myszakowej spędzono do stodoły, a potem wywieziono na roboty do Niemiec. Pozostałych mieszkańców, ich własnymi furmankami, pod konwojem przewieziono do Zwiahla, skąd po krótkim pobycie udało się prawie wszystkim zbiec i powrócić przez m. Korzec na zgliszcza rodzinnych zagród. Tutaj przeżyli jeszcze kilka ukraińskich napadów, ponosząc kolejne ofiary. W zbudowanych szałasach i ziemiankach oraz koczując w lesie, większości tamtejszych mieszkańców udało się w bardzo trudnych warunkach przetrwać do czasu zajęcia Zasłucza przez wojska radzieckie w styczniu 1944 r. i potem do lipca 1945 r., kiedy to nastąpiła ewakuacja tamtejszych Polaków na Ziemie Zachodnie Polski. Obecnie po wsi Myszakowa nie ma śladu, pozostał jedynie zniszczony po latach cmentarz.

Weronika Falikowska o pacyfikacji wsi.
Mói stryjowie Antoni i Bronisław współdziałali z partyzantką sowiecką Miedwiediewa. Kiedy oddziały niemieckie wkraczały do Myszakowy to stryj Antoni (poz.42) zdążył uciec, jak również kuzyn Władysław (z poz.44). Mój dziadek (poz.42) Jan, ojciec (poz.43) i stryj Bronisław (poz.45) wraz z innymi mężczyznami i męską młodzieżą którzy nie uciekli, zostali zapędzeni do stodoły na posesji żydowskiej wokół której ustawiono rkm-y i nawet stodołę już podpalono. Dzięki Gustawie Szpecht, dowodzący nie wydał rozkazu strzelania, natomiast spalono Myszakowę, oprócz kościoła i nieruchomości Jaworskiego Antoniego Hałasa. Ludność ewakuowano do Zwiahla, podczas której, stryj Bronisław uciekł i wrócił do Myszakowy. Tam już ci mężczyźni, którzy wcześniej uciekli, zgonili wypędzony do lasu inwentarz i chronili go do powrotu tych mieszkańców, którzy nie zostali zakwalifikowani do wywozu do Rzeszy. Większość mieszkańców wróciła na spaloną ziemię i postawili jakieś sadyby. Jeszcze kilka razy napadali ukraińscy bandyci, a raz najechała kawaleria w sowieckich mundurach, jak się okazało był to oddział UPA, który zabrał mego dziadka Jana na przewodnika, po 15 wiorstach dziadka puścili wolno w bieliźnie i na bosaka, a było to późną jesienią.

Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki. www.sinicki.republika.pl, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek


W celu przekazania odznaki sołtysa POSZUKIWANA JEST RODZINA ostatniego sołtysa Myszakowej

Data powstania strony: maj 2004 r., ostatnia edycja: luty 2016 r.

inne strony O KRESACH

ros. Мышаковка, Мшаково, Вышакова, Вышаково