kolonia i osada wojskowa

MYTNICA

gromada Mytnica, gmina Tesłuhów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Beresteczko


Opracowywane w okolicy:
Kutrów, Beresteczko, Ostrów, Rydków, Zamościska,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

KOLONIA

1.

RYCHLEWSKIIN.

2.

ZAJĄCZKOWSKI

IN., córka Maria.

3.

MALISZEWSKI

Michał 1901- s. Stanisława i Katarzyny z d. Stróżyńska, żona Franciszka 1907 z d. Betlejemska - c. Antoniego i Karoliny z d. Budakowska. Brat Stanisław - w Komarówce, siostra Maria - w Krzakach.

4.

MALISZEWSKIAntoni 1904 - s. Stanisława i Katarzyny z d. Stróżyńska, żona Antonina 1910 z d. Betlejemska - c. Antoniego i Karoliny z d. Budakowska, dzieci: Kamila 1930, Kazimierz 1932, Józef 1939 (mieszka w Chodzieży, wywiad).
5.TOMŻYŃSKIFranciszek, żona Rozalia z d. Maliszewska - c. Stanisława i Katarzyny z d. Stróżyńska, dzieci: Franciszka, Bronisław, Stanisława, Maria.

OSADA

1.

GŁOWINKOWSKIWładysław Stefan, kapr.

2.

GRZESIAKWładysław 1900 - s. Andrzeja, szwol., żona Julia 1914 - c. Emiliana, dzieci: Helena 1927, Wanda 1930, Zygmunt 1935, Jan 1936. Uprowadzeni na Sybir

3.

HODUŃFranciszek 1898 - s. Jana, st.leg., żona Helena 1900 - c. Ludwika, dzieci: Władysław 1923, Janina 1926, Bronisław 1927, Stanisława 1933. Uprowadzeni na Sybir. V.n.: Chodun.

4.

ŁUNIEWSKIFranciszek 1898 - s. Wincentego, szer., żona Wanda 1903 - c. Jana, dzieci: Tadeusz 1924, Henryk 1925, Czesław 1927, Edward 1929, Stefania 1935. Uprowadzeni na Sybir

ŁUNIEWSKIWincenty 1869 - s. Mateusza. Uprowadzony na Sybir

5.

ŁUŻECKIJan Piotr, por.

6.

USARCZYKJan, szer.
7.GĘBALAMikołaj 1885 - s. Kazimierza, żona Anna 1896 - c. Jana, dzieci: Wanda 1918, Jan 1923. Uprowadzeni na Sybir. V.n.: Gębora, Gębara.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Zdzislaw Rychlewski[luty 2003] poz.1.zpatria(a)rogers.com

2.

Jan Zubelewicz[wrzesień 2012] osada, poz. 1-6 - wykaz osadników, którzy otrzymali tu ziemię.jan(a)zubelewicz.pl

3.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 2-3. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

4.

Red.[listopad 2017] poz. 4-5, uzup. poz. 3. z inf. córki p. Józefa Maliszewskiego, poz. os.7, uzup. poz. os.2 z indeksu represjonowanych.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: luty 2003 r., ostatnia edycja: grudzień 2017 r.

inne strony O KRESACH

ros. Мытница, Мытницы