wieś

NIEMIRÓWKA

gromada Niemirówka, gmina Radziwiłłów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Radziwiłłów


Opracowywane w okolicy:
Cybuchów, Bat'ków, Pereniatyn, Gaje Lewiatyńskie,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

KRUK

Wiera.

2.

PRYSIAŻNIUK

Maria, panna.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-2. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: kwiecień 2013 r., ostatnia edycja: kwiecień 2013 r.