kolonia

NIERUCZE

gmina Silno, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Chołoniewicze


Opracowywane w okolicy:
Chwoszczyk, Wilcze, Halinówka, Ładesa, Koźle, Mielnikowo, Osówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia Nierucze powstała pod koniec XIX w. na ziemiach rozparcelowanego majątku ziemskiego (majątek jest na mapie z 1889 r.). Początkowo nazwana Słobodą Chołoniewicką, była zasiedlona rodzinami polskimi: Kopijów, Żolędziewskich i Sulikowskich. Słownik geograficzny z 1902 r. podaje liczbę dymów (budynków mieszkalnych) 12 i 194 mieszkańców. W spisie ludności z 1921 r. podano 19 zagród ze 122 mieszkańcami w kol. Nierucze. Do 1924 r. należała do parafii w Derażnem, a potem w Chołoniewiczach.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan z około 1939 r. (najdalej do połowy 1943 r.)

1.

KOPIJFlorian 1896 - s. Jana, żona Józefa ~1898 z d. Chorążyczewska, wdowa po Zenonie Kopiju (ich dzieci poniżej). W czasie zagrożenia uciekli do Przebraża. Józefa i Aniela zostały wywiezione na roboty do Niemiec (Rybnik Huta Silesia). Po wojnie w Malborku, gdzie Józefa wkrótce zmarła.
KOPIJ- dzieci Zenona ~1895~1926 (w zimie podczas pracy w lesie nabawił się zapalenia płuc) i Józefy: Zygmunt 1917- 21.12.1943 (od VII 1943 r. w oddz. AK "Bomby-Wujka", ps. "Grabek", zginął z rąk NKWD w Peresiekach na Zasłuczu), Helena 1922 (m.Franciszek Szpryngiel), Aniela 1924, Albin 1926 (VII 1943-VII 1944 w oddz. AK "Bomby-Wujka" i 27 W DP AK, ps. "Blady").

2.

BARWIŃSKIFabian 1886, żona Emilia 1890; dzieci: Dominik, Tadeusz, Józefa, Walentyna, Filipina i Dioniza. W 1943 roku Fabian mieszkał z synami Dominikiem (i żona Bronisława Sulikowska z Osówki) i Tadeuszem (kawalerem). Reszta rodzeństwa mieszkała już poza Nieruczem. (więcej na dole strony).

3.

ROSKOWIŃSKIBronisław, żona Aniela, dzieci: Tadeusz, Stefania (VII 1943-VII 1944 w oddz. AK "Bomby-Wujka" i 27 W DP AK), Zofia.

4.

KOPIJMichalina, wdowa, dzieci: Aniela, Danuta, Daniel, Dominik (poniżej).

KOPIJDominik, żona Izabela, mały synek Dionizy.

5.

POPŁAWSKAAniela, wdowa, dzieci: Czesław; Janina i Irena.

6.

KOPIJZenon 1900, żona Marianna 1902 z d. Kołodyńska z Kamionki Starej, dzieci: Mirosław 1926 i Izabela 1928. Rodzina w VIII 1943 r. wywieziona na roboty do Niemiec. Po wojnie w Chicago.

7.

KOPIJPiotr, żona Stanisława; córki: Barbara i Aniela.

8.

KOPIJZygmunt, żona Izabela. Bezdzietni. Mieszkał tu ich wychowanek Jan Popławski

POPŁAWSKIJan, żona Marianna, dzieci: Helena i Zygmunt.

9.

ŻOŁĘDZIEWSKIMarek (przezwisko "Ameryk") - s. Stanisława i Rozalii z d. Grochowska, I żona Anna z d. Bober (siostry w Wyrobkach), dzieci: Elżbieta (Krzaczkowska, w Halinówce), Aniela (Maszkowska, w Mielnikowie), Izabela (Wesoły, w Halinówce), Stanisław (wyjechał w latach 20-tych do Argentyny), Norbert (zm. na gruźlicę we Lwowie), Bronisław (poniżej), Zbigniew, Alina. II żona (śl.1918) Narcyza z d. Dawidowicz, wdowa po Kamińskim (?, a może i po Bronisławie Żołędziewskim - s.Aleksandra i Adeli z d. Lipińska?), zaginęła podczas transportu w czasie jednego z postojów. V.n.: Żołędziowski.

ŻOŁĘDZIEWSKIBronisław, żona Franciszka z d. Żołędziewska z Wilczego.

10.

ŻOŁĘDZIEWSKIMarceli - s. Stanisława i Rozalii z d. Grochowska, I żona (śl.1902) Rozalia Antonina z d. Maszkowska z Podsielecza - c. Pawła i Franciszki z d. Sulikowska, córka Genowefa (Naumowicz, w Hucie Stepańskiej); II żona (śl.1910) Feliksa z d. Bielawska z Omelanki, synowie: Zygmunt 1911 (VII 1943-VI 1944 w oddz. AK "Bomby-Wujka" i w 27 W DP AK, ps. "Boston", st. sierż.) i Jan.

11.

HILDEBRANTTeofila, wdowa; dzieci: Janina, Wincentyna, Jan i Stanisław.

12.

KOPIJFranciszek +1956 - s. Stanisława i Emilii z d. Sulikowska/Szulikowska, miał brata Floriana, żona Teofila 1902-2001 (Wilcze-Ustaszewo gm.Żnin) z d. Kopij - c. Jana i Józefy z d. Grochowska, córka Janina 1940. Mieszkały tu dzieci Teofilii z dwóch poprzednich małżeństw (poniżej). W czasie okupacji mieszk.w Wilchelmsdorf. Rodzeństwo Teofili to: Wincentyna (po m. Chorążyczewska), Filipina (po m.Chorążyczewska), Helena (po m. Soboń). Wincentyna i Filipina zamieszkały po wojnie w miejscowości Borek k.Żmigrodu, a ich siostra Helena we wsi Garbce k.Borku.
KOPIJ- dzieci Teofila i Teofili: Piotr 1921 (VII 1943-VII 1944 w oddz. AK "Bomby-Wujka" i w 27 W DP AK, ps. "Ryba"), Jan, Marianna, Wiktoria i Aniela.
HILDEBRANT- dzieci IN. i Teofili: Stanisław i Irena.

13.

CHORĄŻYCZEWSKIJacek, żona Józefa z d. Żołędziewska, dzieci: Bronisław, Stanisław; Izabela 1931. Bracia Jacka - Anastazy i Bronisław mieszkali w Wilczem.

14.

JABŁOŃSKIAntoni, jego matka Rozalia, żona Wincentyna i syn Tadeusz.

15.

KOPIJAntoni, żona Bronisława i syn Wincenty. Mieszkał tu też brat Antoniego - Józef

KOPIJJózef, żona Anastazja 1917 z d. Dawidowicz z Mutwicy, 2 dzieci.

16.

KOPIJJan, żona Paulina; córki: Izabela, Aniela, Mirosława i Rozalia.

17.

BORECKIJan, żona Malwina; dzieci: Antoni, Genowefa i Helena.

18.

KRAWCZYŃSKIMieczysław, żona Helena; dzieci: Józefa, Władysława, Aniela, Maria, Jan i Romuald.

19.

MULIN, żona Izabela z d. Sulikowska - c. Jana i Zofii (poz.20), syn Tadeusz.

20.

SULIKOWSKIJan (1905 - s. Adama i Marianny z d. Grzywińska?), żona Zofia; dzieci: Elżbieta (m.Bober w Wilczach, zmarła), Izabela (Mul, poz.19), Józef. Mieszkała tu matka Jana IN.

21.

SULIKOWSKIZenon, żona Weronika, dzieci: Jadwiga, Dioniza i Eugeniusz.

22.

SULIKOWSKIStanisław - s. Adama (i Marianny z d. Grzywińska?), żona Rozalia z d. Chorążyczewska - c. Adama i Anieli z d. Sulikowska z Wilczy, wdowa po Kopiju (dzieci poniżej), synowie: Antoni 1925 (*Kiwerce), Bronisław i Tadeusz.

KOPIJMarceli (ż.Franciszka Rosińska?) i Franciszek 1920 - synowie IN. i Rozalii

23.

BODAStanisław, żona Genowefa; synowie Czesław i Mieczysław (rodzina przesiedliła się przed 1939 r. z Halinówki).

24.

KOPIJFranciszek, żona Antonina, dzieci: Weronika (m.Piotr Michniewicz), Dominik, Aniela i Helena 30.11.1930-23.12.2008. Mieszkali koło kościółka. W obawie o swoje życie uciekli ze wsi, bo poprzedniej nocy Ukraińcy wyrznęli całą sąsiednią wieś. Potem cała rodzina oprócz Weroniki, zostali wywieziona na roboty koło Hamburga w Niemczech (bauer Jeltz Hagenof). Po wojnie głównie Boruja Nowa i okolice.

25.

ŻOŁĘDZIEWSKIAntoni 1902, żona Maria 1909 z d. Ostrowska, córka Romualda 1933.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Obj,: IN - imię nieznane.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Marzena Jasińska[październik-listopad 2005] uzup. poz. 12jasinska85(a)wp.pl

2.

Beata Cieśla[kwiecień i czerwiec 2006] uzup. na podst. relacji Franciszki i Aliny Żołędziewskiej: w poz. 4, 7, 8, 9, 23, (poprawka w poz. 9 - żona Franciszka, nie Maria).abciesla(a)post.pl

3.

Mirosław Kopij[marzec 2007] korekta i uzup. w poz. 2. oraz notatka o Barwińskich. Chętnie nawiążę kontakt z innymi, których przodkowie zamieszkiwali Nierucze i sąsiednie miejscowości. Bardzo mi zależy na tym aby zdobyć jak najwięcej informacji o tamtych strasznych czasach. Chciałbym poznać powojenne losy mieszkańców tamtych stron i ich rodzin. Bo gdy uda się ocalić i zapisać historię chociaż jednej rodziny będzie to niebagatelny wkład w ocalenie pamięci o tych, którzy tam żyli i na zawsze tam pozostali i miejsca spoczynku ich prochów nie są znane.11mirek55(a)wp.pl

4.

Gerard Okoń[marzec 2009] poz. 24. Jestem synem Heleny.gerard.okon(a)gmail.com

5.

Zygmunt Żołędziewski[sierpień 2009] (bez podania informacji)z.zoledziewski(a)gmail.com

6.

Zygmunt Hutta[sierpień 2009] poz. 25. Jestem synem Romualdy.zygmunthutta(a)wp.pl

7.

Magdalena i Andrzej Wilanowscy-Sulikowscy[październik 2011] dot. poz. 20-22. Jestem wnukiem Antoniego. Prosimy o kontakt potomków, jak również znajomych Stanisława, Zenona i Jana Sulikowskich. Tel. (48) 607039782.adasiabronia(a)onet.pl

8.

Janusz Horoszkiewicz[kwiecień 2013] uzup. poz. 9, 13, 22.janusz-huta-stepanska(a)wp.pl

9.

Grzegorz Cz.[grudzień 2013] uzup. poz. 1.czerwi87(a)wp.pl

10.

Wioletta Wieliczko[czerwiec 2014] W Nieruczach urodziła się w 1882 r. Narcyza Kopiej/Kopij (po m. Kamińska w Łamanych).wioletta_wieliczko(a)vp.pl

W wyniku zagrożenia ukraińskiego i napadu w kwietniu 1943 r. tamtejsza ludność opuściła rodzinne zagrody, które zostały spalone i szukała schronienia w większych skupiskach Polaków w Hucie Stepańskiej, Wyrce, Omelance i in. Po generalnym napadzie na ocalałe jeszcze polskie osiedla i trzydniowych beznadziejnych walkach z wielokrotną przewagą napastników ukraińskich ludność tamtejsza opuściła ojczyste ziemie w dniu 18 VII 1943 r. i szukała ocalenia w garnizonach niemieckich pod Sarnami, skąd prawie wszyscy zostali od razu wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec. Po wojnie rozproszyli się po świecie. Kolonia Nierucze, jak i pozostałe polskie osiedla na Wołyniu nie istnieje nawet z nazwy.


BARWIŃSCY - Mirosław Kopij

W momencie zagrożenia napadami ze strony UPA cała rodzina opuściła Nierucze i schroniła się na Temnem (chutor Łosiowe Kubło) u córki Józefy, która wyszła za mąż za Bolesława Kopija i tam mieszkała. We wsi pozostał tylko Fabian i jeszcze jedna kobieta imieniem Genowefa (nazwiska niestety nie pamiętam), którzy doglądali pozostawionego dobytku. Zresztą Fabian nie chciał opuszczać swego domu, do którego był bardzo przywiązany i liczył na to, że nikomu nigdy nie wyrządził żadnej krzywdy i może czuć się bezpieczny w swoim domu. Pewnego dnia powiedział do będącej z nim kobiety, która postanowiła tego dnia opuścić Nierucze - wiesz Gienia, mnie tak źle się śniło, mnie chyba Ukraińcy zabiją. Zastanę jeszcze tutaj jeden dzień i jutro pójdę na Temne do Bolesława. Była to ostatnia informacja o Fabianie Barwińskim. Odtąd wszelki ślad po nim zaginął. Krążyły różne opowieści o jego śmierci ale żadna nie jest pewna. Synowie Dominik i Tadeusz ze szwagrem Bolesławem wielokrotnie wyruszali na poszukiwania ojca, lecz nie natrafili na żaden ślad. Wersja ze studnią też się nie potwierdziła, mimo że sprawdzali w okolicy wiele studni.
Żona Fabiana Barwińskiego, która schroniła się na Temnem została w sierpniu 1943 roku z rodziną Dominika wywieziona do Niemiec na roboty z Saren, dokąd uciekli po napadzie Ukraińców na Hutę Stepańską. Pracowali w fabryce amunicji w miejscowości Eibenstock. Po wojnie osiedlili się na Dolnym Śląsku w powiecie Bystrzyca Kłodzka, gdzie zmarła w latach 50-tych ubiegłego wieku.
To tyle moich informacji na ten temat. Są one pewne i sprawdzone, gdyż jest to moja rodzina. Fabian był moim pradziadkiem, a ja jestem wnukiem Józefy, jego córki.


Wykaz mieszkańców sporządził Albin KOPIJ, urodzony w Nieruczem, (poz. 1), żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK; po wojnie mieszkał w Malborku i był kolejarzem; Zmarł w 1998 r. Opracowanie redakcyjno-techniczne Czesław PIOTROWSKI, Warszawa, kwiecień 1999 r. Wersja komputerowa Tadeusz Brożbar -.www.kresy-wschodnie.prv.pl, grafika i opieka nad stroną Andrzej Mielcarek


Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: lipiec 2016 r.