kolonia

NOWINY

gromada Nowiny, gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
od 1921 r. parafia r-k Ludwipol, wcześniej Niewirków


Opracowywane w okolicy:
Pasieki, Młynek, Hurby, Górna, Huta Stara, Ludwipol, Zastawie,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Gromada NOWINY składała się z trzech kolonii: Nowiny, Młynek i Pasieki, położonych obok siebie wzdłuż dróg prowadzących do rzeki Słucz na jej prawym brzegu. W Nowinach była 4-klasowa szkoła podstawowa. Do 1939 r. w Nowinach, nad brzegiem Słuczy, mieściły się w barakach koszary kompanii KOP a obok cmentarz wojskowy. Na przeciwnym brzegu Słuczy leżało miasteczko Ludwipol (siedziba gminy).


Numeracja miała odpowiadać w wykazie pozycjom 1-13, ale jest to wątpliwe.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najdalej do maja 1943 r.). Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, wszyscy urodzeni są w tej miejscowości.
Kolejność rozmieszczenia gospodarstw jaką zapamiętali synowie Franciszka Szyszki: Antoni (pozycje 1-3, 5-6, 11, 18-23) oraz Bronisław (poz. 4, 7-10, 12-17, 21, 24).
Patrząc w kierunku rzeki Słucz (Red. nie wie po której stronie drogi)
s1.GRĘZAKMaciej, żona Agnieszka z d. Gawryś, córka Marianna (Szyszko, poniżej). V.n. Grenzak.
SZYSZKOWładysław 10.11.1908~1939 ("zaginął") - s. Andrzeja i Karoliny z d. Męcil, żona Marianna 10.08.1908 z d. Gręzak, córki: Karolina 1935-2016 i Jadwiga 1937. Po wojnie początkowo w Dobrzejowie k. Legnicy. V.n.: Szyszka.
s2.WOŹNIAKJan, żona (śl.1922) Felicja 1904 z d. Bujak - c. Piotra i Teofili z d. Piskorz, dzieci ?
s3.PANEWSKISzczepan - s. Augustyna i Franciszki z d. Grabowska, żona (śl.1915) Józefa z d. Ludwiczak.
s4.TOMASIKJózef, żona Marianna z d. Kredzińska, dzieci, m.in.: Michał (poz.s16), Jan.
s5.DRASZEKJan 1900 - s. Łukasza i Marianny z d. Karczmarczyk, żona (śl.1921) Ewa 1903 z d. Bzdyra - c. Michała i Karoliny z d. Woźniak.
s6.DRASZEKMichał - s. Łukasza i Marianny z d. Karczmarczyk, żona Franciszka z d. Młyńczak, syn Bolesław 6.11.1921 (ż. Janina z d. Sztandera z Woronuchy, po wojnie Jemiołowo potem Olsztynek). Michał za okupacji radzieckiej był ,,hołową sielsowieta" w Nowinach, w 1943 r. został ciężko ranny w czasie napadu. Ojciec i bracia Michała: Jan i Bolesław zostali zabici przez nacjonalistów ukraińskich 30-31.05.1943, dzieci: Adam 1929.
s7.PERFIKOWSKIAntoni (? sąsiad Gromczyńskich w Pasiekach)
s8.MŁYŃCZAKWładysław (s.Ignacego i Władysławy?), żona Stanisława z d. Bzdyra, dzieci: Władysława 1939.
s9.MŁYŃCZAKIgnacy - s. Stanisława i Marianny z d. Kopeć (z Kieleckiej Guberni), żona (śl.1906) Władysława z d. Księżopolska (z Płockiej Guberni) - c. Wincentego (? raczej c. Władysława i Elżbiety z d. Krzewińska).
s10.SZYSZKASzczepan. V.n.: Szyszko.
s11.SZYSZKAJózef 1869, żona Anna (z d. Sobieska?), dzieci: Franciszek 1898 (ż.Marianna Wychowaniec z Kieleckiego), Antoni, Szczepan (Pasieki), Jan (poniżej), córka? IN.
SZYSZKAJan 10.11.1911, żona Janina 1923 z d. Tomasik - c. Jana?.
s12.MŁYŃCZAKJózef - s. Stanisława i Marianny z d. Kopeć, żona Marianna 1899 z d. Panewska - c. Józefa i Józefy z d. Śliwińska, dzieci: Stefan, Antoni 1921 (poniżej), Jan, Bronisław, Konstanty.
MŁYŃCZAKAntoni, żona (śl.1941) Anna 1917 z d. Drozdowska, córka Janina 1942.
s13.BARTKIEWICZAndrzej, żona Maria, dzieci: Antoni, Janina, Józef, Eugeniusz, Kazimiera, Józefa, Alina.
topola - strumyk – brodek

s14.

SZYSZKAFranciszek. V.n.: Szyszko.

s15.

KORTFELIN., żona IN. z d. Tomasik.

s16.

TOMASIKMichał 20.09.1889 (*Zastawie) - s. Józefa i Marianny z d. Kredzińska (poz.s4), żona (śl.1907) Stanisława 15.07.1889 (*Mieczysławówka) z d. Draszek, dzieci: m.in. Józef, Antoni, Jan 1932, Maria (m.Kazimierz Sałacki - rodz. w poz.14).
TOMASIKJózef 3.01.1918.(tu ur.), żona IN., syn Łucjan 1939-1939.

s17.

PANEWSKIFeliks (*Gubernia Warszawska) - s. Augustyna i Franciszki z d. Grabowska, żona (śl.1912) Antonina (*Gubernia Kielecka) z d. Młyńczak, dzieci: Janina, Franciszka, Felicja, Edward, Aniela, Antoni 1932-1991, Bolesława, Tadeusz, Bolesław. Felicjan i Felicja wywiezieni do Niemiec, nigdy nie powrócili. Po wojnie reszta rodziny zamieszkała w Olsztyńskim. Bracia Feliksa to: Antoni, Józef, Stanisław, Szczepan.

s18.

MARCZUKMikołaj (Ukrainiec)

s19.

MARCZUKMichał (Ukrainiec)

s20.

TOMASIKJan 15.10.1903 - s. Józefa i Marianny z d. Kredzińska, sołtys, prowadził kancelarię, żona (śl.1927) Zofia 1901 z d. Panewska, dzieci Ewa 1930 i Mieczysław 1932. Po wojnie w Łysakowie k/Nidzicy.

s21.

GALICKI(Ukrainiec albo tutejszy z dziada pradziada)

s22.

KOWALSKIAntoni 11.11.1911 - s. Feliksa i Marianny z d. Szulewska, żona Jadwiga +22.04.1944 (+Nowiny) z d. Kosowska, dzieci: Tadeusz 1935, Zdzisław 1937, Jerzy 1939, Maria 1943.
KOWALSKIPiotr 1898-1975 - s. Feliksa i Marianny, żona Donata 1915-1998 z d. Śniechowska - c. Andrzeja i Antoniny z d. Żarczyńska ze Śnieżkowa, dzieci tu ur.: Irena (Renia, po m.Fokow) 1932-2008, Janusz 1937-1999. Piotr mieszkał z bratem Antonim i był w trakcie budowy własnego domu. Po wysiedleniu zamieszkali w Kunki koło Olsztynka.

s23.

GADOWSKAV.n.: (mylnie?) Jadowska.
s24.DRASZEKŁukasz - s. Mateusza i Marianny z d. Tes(Tates?), żona (śl.1894) Marianna z d. Karczmarczyk, 4 synów i córka.
Koszary KOP-u

Pierwotny WYKAZ GOSPODARSTW, w poz. 1-13 opracowała Józefa Felińska-Marciniak na podstawie. relacji Bronisławy Bzdyry i Bolesława Wychowańca
1.KONOPIŃSKIAntoni - s. Adama i Marianny z d. Kucharska, wdowiec po Mariannie Andrysiak, II żona Antonina z d. Tomasik Andrysiakowa i 2 dzieci IN. Bracia Antoniego to: Walenty w Zastawiu, Andrzej (ż.Helena Komorowska) i Roch (ż.Aniela Bzdyra).
2.TOMASIKJan.. (poz.s20)
3.WOŹNIAKMichał, żona IN., dzieci: 3 IN. i Kazimierz 1941.
4.WOŹNIAKAntonina 1900 z d. Kowalska, wdowa po Bolesławie, dzieci: Adam 1920-2002. Po wojnie w Olsztynku.
5.CHABASIŃSKIJan z rodziną IN.
6.KULIGOWSKIJózef z rodziną IN.
7.GRABOWSKIAdam - s. Stanisława i Florentyny z d. Gromczyńska (przybyła w wieku 16 lat z kieleckiego), żona (śl.1909) Józefa z d. Szymańska, dzieci: Antoni (po wojnie Łabędy na Śląsku), Zofia +1943, Anna +1943 (obie zamordowane w wieku 16 lat przez bandy UPA), córka IN +1943 (zamordowana razem z córką przez męża Ukraińca, ich młodszy synek - Ryszard, początkowo przebywał pod opieką dziadka, został jednak przez ojca odnaleziony i zabrany, dalsze jego losy nieznane), Janina, Stefania, Helena (jej córka Alicja 1942), Stanisław 1929 (walczył w 5 Dywizji Strzelców Polskich, ż. Janina z d. Szymańska, po wojnie ostatecznie zamieszkali w Ostródzie). Po wojnie w Łysakowie koło Nidzicy.
8.ZAJADLAKWładysław z rodziną IN. Po wojnie Jemiołowo, woj. warm.-mazurskie.
9.GAJZLEREdward z rodziną IN.
10.GORZKIEWICZJan z rodziną IN.
11.GADOWSKIMichał - s. Fabiana i Agaty z d. Pawlak, żona (śl.1919) Antonina z d. Kuligowska - c. Józefa i Ludwiki z d. Gromczyńska. Oboje zamordowani w maju 1943 r., ocalało 5 dzieci: Władysław Zbigniew 1939 i IN.
12.WOŹNIAKJan... (poz.s2)
13.GADOWSKIJan 1892 - s. Fabiana i Agaty z d. Pawlak, wdowiec po Zofii z d. Majewskiej (śl.1919), dzieci, w tym syn Władysław 1927-1941, II żona (śl.1944) Aniela 1898 (*Woronucha, wdowa) z d. Wiśniewska - c. Wojciecha i Marianny z d. Kowalska.

Pozycje dodane przez Internautów (o nieustalonej względem szkicu i wskazań pp. Szyszków lokalizacji)

14.

SAŁACKIKazimierz 1915 - s. Apolinarego (szewca w Korcu), żona Maria +1943 z d. Tomasik - c. Michała i Stanisławy z d. Draszek (w poz.21), synowie Grzegorz 1939 i Tadeusz-Marian 1942, córka IN.+1943 - razem z matką zabita przez Ukraińców. Mieszkali w sąsiedztwie KOP-u. Znajomi z okolic to Nyga i Draszek (w Pasiekach). Po wojnie w Olsztynku.

15.

LUZAROWSKIFranciszek 1896 (*Brody k/Wadowic) - s. Franciszka, szer., I żona Michalina ~1893-1930 (+Poniatówka) z d. Krzystek, dzieci: Jan 1923, Zygmunt 1924, Władysław 1927, Stefan 1928, Józef 21.3.-14.5.1930; II żona Teofila 1905 (*Brody) z d. Pierzyńska - c. Wawrzyńca, dzieci: Teresa 2.10-18.10.1932, Władysława 1933, Ludwika 1935, Helena 1936-1936, Ignacy 1937. W 1938r. przyjechali z Poniatówki. Uprowadzeni na Sybir.

16.

GADOWSKIStanisław, żona Janina z d. Grabowska, dzieci: Jadwiga 1941, Maria 1943, (Zygmunt 1947).

17.

DRASZEKBronisław, żona Wanda 8.05.1923 z d. Kowalska. Po wojnie zamieszkali w okolicach Olsztynka (Jemiołowo koło Olsztyna). Bronisław miał kilku braci, a za jednego z nich wyszła siostra Wandy.

18.

PALEŃEwa z d. Bartkiewicz; wdowa po Franciszku - s. Mikołaja i Rozalii z d. Majkut, dzieci: Józef, Władysława, Stanisław, Janina.

19.

JĘDRZEJCZYKMichał 1.09.1896 (*Woronucha) - s. Kazimierza i Anny, żona Stanisława 1.05.1899 (tu ur.) z d. Księżopolska - c. Konstantego i Małgorzaty, dzieci: Zygmunt 3.02.1921, Marian 8.12.1923, Witalis 1.01.1928, Alina 15.12.1933.

20.

RUTKOWSKIAndrzej - s. Jana (Rudkowski z Guberni Radomskiej) i Franciszki z d. Bociur, żona Apolonia z d. Mrozińska, dzieci: Józef, Władysława, Maryna, Janina, Antoni 1927 - chodził do szkoły w Ludwipolu, od 1942 r. do 1945 r. był na przymusowych robotach w Zellendorf w Niemczech. Andrzeja brat to Kazimierz Rudkowski (ż.Ewa Zajadlak),

21.

ŚWIDERSKIAntoni.+02.1940, żona Marianna +04.1944, dzieci: Piotr (wyjechał „za chlebem" do Ameryki i ślad po nim zaginął, ż.Jadwiga z d. Feliszek - w poz. 46, ich syn Adam zmarł w wieku 6-7 lat), Jan (poz. 45), Apolonia (zm. w wieku dorosłym), Stanisław (poz.46). Pochodzili z kieleckiego, do Nowin przybyli pod koniec XIX wieku. Po śmierci zostali pochowani w Ludwipolu i Hubkowie.

22.

ŚWIDERSKIJan, żona (śl. 1923) Józefa 1904 z d. Wychowaniec - c. Walentego i Antoniny z d. Zasicka, dzieci: Franciszek, Antoni, Genowefa, Kazimierz i Magdalena. Po wojnie na Śląsku.

23.

ŚWIDERSKIStanisław 1904-1943, żona (śl.1930) Jadwiga 1897-1943 z d. Feliszek, wdowa po zaginionym Piotrze, dzieci: Tadeusz 1927-2008 (od 1976 r. w Olsztynku, ż.Zofia Wencław z Józefówki), Helena 1929 (po wojnie w Jemiołowie, m.Jan Wencław z Józefówki), Edward 1931-2002 (mieszkał w Jemiołowie oraz Nowych Czaplach i Bronowicach w gm. Łęknica), Genowefa 1933 (po m. Kozłowska, mieszkała w Jemiołowie i Warlitach Małych, ostatnio w Olsztynku), Teresa 1938 (po m.Starzyk, zam.w Jemiołowie, potem w Barcinie k.Sławna). Stanisław i Jadwiga w 1931 roku wybudowali się tu na otrzymanych 5-iu dziesięcinach. Bestialsko zamordowani 31.05.1943 r. razem z kilkoma innymi osobami (na dole strony jest umieszczone zdjęcie symbolicznego grobu na cmentarzu w Olsztynku). Pochowani w Moczulance. W czerwcu 1945 r. Tadeusz doprowadził do ekspatriacji swojej i młodszego rodzeństwa do Jemiołowa k/ Olsztynka.

24.

KOWALSKIJózef 1893-1980 - s. Feliksa i Marianny z d. Szulewska, żona (śl.1918, Niewirków) Ewa 1900-1975 z d. Grabowska, dzieci (z ur. na Wołyniu): Bolesław 1920, Helena 1923, Zofia 1925, Genowefa 1928, Wanda 1930, Zuzanna 1933, Irena 1937, Józef ("Ziutek") 1939, Zygmunt 1942. Po wojnie zamieszkali w Kunkach k/Olsztynka.

25.

PANEWSKIJózef 1878 - s. Augustyna i Franciszki z d. Grabowska, I żona (śl.1898) Józefa z d. Śliwińska, dzieci Marianna 1899 (Mlyńczak, w poz.27); II żona (śl.1908) Józefa z d. Sobieska, dzieci: Bronisław 1911.

26.

PASIKOWSKISzczepan - s. Piotra i Franciszki z d. Perfikowska, żona Franciszka 1873-1941 (+Górna) z d. Grabowska, dzieci: Władysław 1906 (kol. Górna).

27.

MŁYŃCZAKStanisław 1892-1942 - s. Stanisława i Marianny z d. Kopeć, I żona (śl.1918) Zofia z d. Pawlak (a II żona Weronika z d. Bzdyra?), dzieci: Antoni, Tadeusz, Teresa Wanda, Ewa Regina 1935-1936, bliźniaczki Stanisława Mirosława i Danuta Weronika 1937, Stanisława 1942.

JAWORSKAAniela, służąca.

28.

MROZOWSKIJózef 1909 (*Woronucha) - s. Jana i Uliany z d. Sójka, żona Władysława 1919 (*Woronucha) z d. Kotwica - c. Adama i Antoniny z d. Rogula.

29.

SZCZUROWSKIAntoni 1911 (*Kudranka) - s. Adama i Franciszki z d. Bagińska, żona Anna 1900 (*Połonne) z d. Morawska - c. Franciszka i Józefy z d. Brydzka.

30.

GROMCZYŃSKIJulian 1903, żona Julianna 1901 z d. Matuszewska, dzieci: Helena 20.09.1928, Kazimierz 29.04.1931, Władysława Julianna 22.05.1935, Danuta Teresa 16.03.1937, Genowefa 1939

31.

PAWLAKAntoni, żona Maria z d. Bzdyra, córka Genowefa. Po wojnie osiedli w Olsztynku.

32.

BZDYRAJózef, żona Józefa z d. Kowalczyk, dzieci: Adam Jan 1933-1939, Kazimierz Edward 1938, Bolesław 1940-1942.

BZDYRALeon.

33.

PAWLAKStanisław 1903, żona Helena 1910 z d. Woźniak, córki: Marianna i Stanisława

34.

LUDWICZAKIgnacy, I żona Anna z d. Grabowska (zm. na tyfus), dzieci: Bolesław (zm. na tyfus), Helena (mieszka w Windzie k.Kętrzyna), Józef (+Winda. w wieku 53 lata), Leon +2005 (w Kętrzynie). II żona Weronika z d. Tomasik, dzieci: Janina i Bolesław. Mieszkali w Nowinach pomiędzy Florczykami i Pawlakiem. Za Pawlakiem był Rozalski, za Rozalskim Józef Bzdyra, dalej Antoni Kowalczyk, dalej pod koszarami Młyńczak. W stronę za Florczykiem mieszkał Andrzejczak, Konopiński, Pawlaki.

35.

ŁUKASIKJózef 1898 - s. Jana i Katarzyny z d. Adamczyk (po I m. Kowalczyk), żona Kazimiera z d. Bała, dzieci: Antoni (Pasieki poz.6), Edward, Zofia, Genowefa

36.

ADAMCZYKAntoni 1897, wdowiec - s. Pawła i Katarzyny z d. Szymańska, żona (śl.1944) Anna 1900 (*Zasław), wdowa, z d. Mrozińska - c. Andrzeja i Małgorzaty z d. Woźniak.

37.

GORCZYCAFranciszek - s. Wojciecha i Anny z d. Paleń, żona (śl.1895) Agnieszka z d. Majkut, dzieci: Piotr 1904-1973 (poniżej).
GORCZYCAPiotr, kowal, żona Domicela 1902-1981 z d. Bujak, dzieci: Stefan 1924-1992 (ż.Helena 1923-2001 z d. Kowalska - c. Józefa i Ewy z d. Grabowska, śl.1943), Antonina 1928, Feliksa 1929, Genowefa 1931, Wiktoria 1933. Po wojnie w Olsztynku.

38.

GORCZYCAAntoni - s. Wojciecha i Anny z d. Paleń, żona (śl.1898) Jadwiga z d. Poddębniak.

39.

RUDNICKICzesław, żona Zofia 1914 z d. Bzdyra - c. Michała i Karoliny z d. Woźniak (Młynek), dzieci: Danuta 1936, Józef. Po wojnie: Olsztynek.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. (IN - imię nieznane)

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Zbigniew Sałacki[grudzień 2004] poz. 14, [styczeń 2009] poz. s16 na podst. przysłanych skanów dokumentów. ZDJĘCIA przedwojenne. [grudzień 2012] link - RELACJA Zdzisława Świderskiego z wyjazdu na Wołyń w 2012 r.mispel(a)wp.pl

2.

Marek Kołakowskirodzina Szyszka w poz. s11 [czerwiec 2008] ZDJĘCIA z 2008 r. i uporządkowanie domostw wg Antoniego i Bronisława Szyszków (pozycje s1-s24)m.kolakowski(a)wp.pl

3.

Elżbieta A. Kołakowska[marzec 2006] dot. Kortfela w poz. s15a.kolakowska(a)op.pl

4.

wnuczka Agnieszka[sierpień 2006] poz. 16.nniussia(a)wp.pl

5.

Agnieszka Draszek[luty 2007] poz. 17, uzup. poz. 24 (przeniesiona z wykazu Młynka)agnieszka.anna.w(a)wp.pl

6.

Rafał Sadowski[lipiec 2007] uzup. poz. 7. Jestem wnukiem Antoniego.walenc7(a)o2.pl

7.

Liliana Muszka[październik 2007] poz. (poz. przeniesiona do Młynka - nazw. Konopiński)liliana_m(a)buziaczek.pl

8.

Krystyna Denieusz[październik 2007] poz. 18, [luty 2010] uzup. poz. s12. z relacji mojego Teścia Lucjana Denieusza, przeniesienie danych z wykazu Pasiek do poz. s13. [czerwiec 2013] na zdjęciu nr 1 Stefana Młyńczaka rozpoznał jego brat Jan.krysde(a)wp.pl

9.

Ryszard Jędrzejczyk[maj 2008] poz. 19 - źródło: notatki Zygmunta Jędrzejczyka opisujące gospodarstwo, nazwiska sąsiadów: Bagiński, Kotfica (Kotwica?), Kwiatkowski oraz akty zgonu wydane w USC Żagań (lubuskie)jjinfor(a)o2.pl

10.

Agnieszka Nazarkiewicz[grudzień 2008] poz. 20 z relacji dziadka Antoniegoagusia888(a)wp.pl

11.

Leszek Rześniowiecki[styczeń 2009] poz. s6, s12, s22, 25-26, 28-29.lrzesniowiecki(a)gmail.com

12.

Elzbieta Stecka[luty 2009] poz. 30 z relacji matki z Gromczyńskich i jej rodzeństwa.elzbietas76(a)wp.pl

13.

Andrzej Mielcarek[od kwietnia 2009] poz. s9, 24, 27, 32, 36, i uzup. poz. s17, 1, 7, 11, 13, 20, 28 dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W. W. Żurek.Strony o Wołyniu

14.

Katarzyna Jurkowska[marzec 2009] poz. 31kjk27(a)wp.pl

15.

Helena Anderson[kwiecień 2009] poz. 34. Moja babcia Helena z domu Ludwiczak pamięta szczegółowo całe dzieciństwo, nazwiska i wydarzenia, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę pisać.heskabirska(a)yahoo.com

16.

Boguslaw Stojka[czerwiec 2009] poz. 35.stojka3(a)op.pl

17.

Anna Kasprowicz[październik 2009] uzup. poz. s22. na podst. relacji brata - Zdzisława Kowalskiegokasprowicz(a)wp.pl

18.

Alfred Panewski[grudzień 2009] uzup. poz. s17.panewski.alfred(a)wp.pl

19.

Małgorzata Kozłowska[styczeń 2010] uzup. poz. s22. ZDJĘCIA rodzinne, Zaświadczenie parafialne Kowalskich, [listopad 2010] poz. 37-38, [październik 2011] poz. 24 to przeniesienie danych z wykazu Młynka z korektą i uzupełnieniem. [listopad 2012] z "Wykazów.." ks. W.W. Żurka uzup. w poz. 7, 11, s9, s12, 27, 32... (cdn)pierr1(a)onet.eu

20.

Roman Gromczyński[kwiecień 2009] uzup. poz. s3 na podst. relacji Genowefy Gromczyńskiej (pozycja przeniesiona z wykazu w Pasiekach w styczniu 2010r.)rom.grom(a)hotmail.com

21.

Ewa Bojanowska[maj 2010] poz. 33.140409(a)wp.pl

22.

Alina Pączkowska[grudzień 2010] uzup. poz. 4.paczusie(a)o2.pl

23.

Henryk Młyńczak[wrzesień 2010] dot. poz. s12. Stefan to mój ojciec, walczył pod Monte Cassino.aga.mlynczak(a)gmail.com

24.

Zdzisław Świderski[luty 2012] poz. 21 (inf. nt. Piotra uzyskano w PCK i kurii biskupiej w Łucku.), 22-23.amiczek33(a)wp.pl

25.

Piotr Draszek[marzec 2012] uzup. poz. s6.piotrdr(a)qi.pl

26.

Magdalena Górecka[kwiecień 2012] uzup. poz. 7. ze wspomnień Stanisława i Janiny Grabowskich.rudas24(a)wp.pl

27.

Janina Korzeniewska- c. Antoniego Panewskiego. [czerwiec 2012] dot. poz. s17. Chętnie bym się czegoś dowiedziała o dziadkach mojego ojca.anna21kor(a)wp.pl

28.

Lucyna Schodnik[lipiec 2012] uzup. poz. s20. [luty 2014] usunięcie części informacji i drobne uzup. w poz. s20.schodnikluc(a)hotmail.com

29.

Zofia Bagińska[listopad 2007] poz. 15 (przeniesiona z wykazu Poniatówki w czerwcu 2013 r.)plasecki.michu(a)gmail.com

30.

Danuta Wojtowiczz ksiąg metrykalnych: [grudzień 2013] korekta i uzup. poz. 15. [od styczeń 2014] uzup. poz. s5, s11. 2, s2, 22.wodanka(a)o2.pl

31.

Bożena Behrentc. Karoliny. [kwiecień 2016] uzup. poz. s1.bozenabehrent(a)hotmail.nl

32.

Martyna Skurzyńska[październik 2016] poz. 39.vici_18(a)wp.pl

Koszary, w których do końca 1942 r. mieścił się niemiecki obóz pracy, zostały w końcu 1943 r. spalone podczas ataku partyzantów na Ludwipol. Ze względu na groźbę napadu Ukraińców, 27 maja 1943 r. ludność z Nowin uciekła do Huty Starej i Moczulanki. 28 maja 1943 r. podjęto nieudaną akcję odbicia przez samoobronę z Huty Starej, schwytanych przez ukraińską bandę kilku Polaków, którzy wrócili do Nowin po swoje rzeczy. Było kilku zabitych i rannych. Od września do grudnia 1943 r. w Nowinach mieściła się placówka oddziału AK ,,Bomby-Wujka", stacjonującego w rejonie Huty Starej. Kolonia nie została spalona. Stąd też część ludności powróciła do swoich domostw jesienią 1943 r. W połowie 1945 r. ludność ewakuowano na Dolny Śląsk. Część zamieszkała m.in. w Kopalinie k. Jelcza-Laskowic.


Źródło: Wykaz mieszkańców w poz. 1-13 opracowała Józefa Felińska-Marciniak na podstawie relacji Bronisławy BZDYRY i Bolesława WYCHOWAŃCA, byłych mieszkańców kol. Nowiny i Hurby, zamieszkałych obecnie w Kopalinie k. Jelcza-Laskowic. Warszawa, 11.10.1999 r. Opracowanie: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2002. Opracowanie komputerowe wykazu i mapki: Zygmunt Sinicki. www.sinicki.republika.pl, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek.


Ojciec doprowadził do upamiętnienia śmierci rodziców. Na cmentarzu w Moczulance postawił w 1998 roku krzyż (fot.), zaś w Olsztynku symboliczny obelisk z nazwiskami pomordowanych (fot. poniżej). ~ Zdzisław Świderski.

Zamordowanym w Nowinach na Wołyniu 30-31 V 1943
przez nacjonalistów ukraińskich
ŚP.
Świderski Stanisław 39 l
Świderska Jadwiga 46 l
Draszek Łukasz 67 l
Draszek Jan 43 l
Draszek Bolesław 29 l
Gadowski Michał 50 l
Gadowska Antonina 48 l
Łukasik Antoni 37 l
Perfikowski Władysław 18 l
Perfikowska Antonina 31 l
Panewski Szczepan 50 l
Rodzina

(informacje o pomniku: Agnieszka Draszek, luty 2007; zdjęcie Zbigniew Sałacki, styczeń 2009)

Grób zamordowanych w Nowinach znajduje się na dawnym cmentarzu Moczulanki (ZDJĘCIA)


Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: październik 2016 r.

ros. Новины