kolonia

NOWINY

gromada Sewerynówka, gmina Maniewicze, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Maniewicze


Opracowywane w okolicy:
Gradje, Łosze-Sewerynowskie, Majdan Komarowski, Komarów, Budki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (w nawiasie pismem pochyłym rok, w którym zamieszkali w Nowinach), parom od poz. 4., małżeństwo przypisano domyślnie.

1.

DRZEWIECKIAleksander 1892-1967 (1924), żona Stefania 1900-1982 (1924) z d. Bekus, dzieci: Helena (żyła 4 lata), Kazimiera (żyła 3 lata), Stanisław (zm. niedługo po urodz.), Maria 1935.(po m.Wereszczynska, po wojnie w Smarchowicach Sl., obecnie w Kołobrzegu).

2.

KOWALCZYKIN., właściciele młyna.

3.

WYDRAIN.

4.

CISZEKWalenty 1890 (1922), żona Marianna 1900 (1923), jedna z córek - Janina.

5.

BEKUSBronisława 1914 (1929).

6.

BUJAKJózef 1900 (1923), żona Józefa 1904 (1924).

7.

BASSARAMaria 1882 (1933), synowie? Ludwik 1910 (1936) i Edward 1912 (1933).

8.

DRZEWIECKIAleksander 1892 (1924), żona Stefania 1900 (1924).

9.

GRĄSKIEWICZWielowł 1888 (*tu)

10.

KOLLATOROWICZJózef 1867 (1923), (druga żona?) Janina 1897 (1935)

11.

KOŁACZEKWładysław 1885 (1924), żona Marjanna 1886 (1924)

12.

KOZYRAWładysław 1897 (1924), żona Julianna 1895 (1924).

13.

WRZEŚNIAKPiotr 1874 (1926), (druga żona?) Józefa 1908 (1926).

14.

WILCZYŃSKIJan 1909 (1936), żona Janina 1909 (1936).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Wanda Skrzypczak[marzec 2013] poz.1-4.wandakolobrzeg(a)interia.pl

2.

Artur Aloshyn[grudzień 2016] poz. 5-14, uzup. poz. 1 i 4. na podst. spisu wyborców posłów do Sejmu w 1938 r. przechowywanego w Archiwum Obwodowym w Łucku.arthur.gautama(a)gmail.com

Data powstania strony: marzec 2013 r., ostatnia edycja: grudzień 2016 r.