wieś

OLESK

gromada Olesk, gmina Olesk, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Stawki


Opracowywane w okolicy:
Ziemlica, Wydżgów, Czmykos, Zaglinki, Staweczki, Owłoczym, Stanisławówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, wszyscy urodzeni są w tej miejscowości.

1.

MROZIŃSKI- dzieci Józefa 1862 i Marii: Stanisław, Bronisław, Stefania, Franciszek (poniżej). Rodzeństwo przyrodnie - w Czajkowie.

MROZIŃSKIFranciszek, żona Anna z d. Modzelewska, dzieci: Fryderyk.

2.

KASJANAnna - c. Andrzeja. Po wojnie Moniatycze pow. hrubieszowski.

3.

PAWEŁCZYK

Stanisław, żona Malwina z d. Żygis, dzieci: Henryk 1928.

4.

CZUJKO

Teodor, restaurator, żona Paulina, dzieci: Piotr 1927, Władysław 1930.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Agata Zemella[grudzień 2009] poz.1.agatha(a)basetec.de

2.

Przemysław Portuś[od grudzień 2010] poz. 2 i 4 z akt komisji repatriacyjnej pow. hrubieszowskiego.port14(a)interia.pl

3.

Marta Mrozińska[luty 2013] uzup. poz. 1.martika.happy(a)gmail.com

4.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2013] poz. 3. na podst. „Wykazy osób.." ks.W. Żurek, tom VIII.carcarewicz(a)wp.pl

Data powstania strony: grudzień 2009 r., ostatnia edycja: sierpień 2016 r.