wieś

OLSZANKA

gromada Olszanka, gmina Stare Koszry, powiat Kowel, województwo wołyńskie
parafia Maciejów


Opracowywane w okolicy:
Targowiszcze, Milanowicze, Lubliniec, Emilówka, Joachimówka, Juljanów, Kleczkowicze, Różyn,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.DALMACZYŃSKIHieronim, żona Stanisława, dzieci: Teresa, Genowefa, Kazimiera, Edward 1929. Do 1939 roku mieszkali we wsi Olszanka, Hieronim był kowalem w Lipie. Wiosną 1940r wysiedlili Olszankę w okolice Włodzimierza bliżej Kowla, pomiędzy Ośmigowiczami, a Makowiczami (Osmejlowicze i Mokowicze). W Mokowiczach była rodzina posiadająca młyn, tam udali się po pomoc, ale tam w domu coś się działo więc noc spędzili w sadzie i o świcie wracając została zabita Stanisława z dziećmi, Kazimierę zastrzelono przed domem, Hieronima koło kuźni. Prawdopodobnie było to 23 sierpnia podczas ataku Niemców(?) w 1942 (lub 1943) roku.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / przekazujące informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Halina Dalmaczyńska[luty 2008] poz. 1 Proszę o informacje o miejscu pochówku i kontakt na podany adres e-mailh.dalmaczynska(a)o2.pl

Data powstania strony: luty 2008 r., ostatnia edycja: styczeń 2013 r.