osada wojskowa

ORLICZYN

gromada Orliczyn, gmina Chotiaczów, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia r-k w Uściłogu


Opracowywane w okolicy:
Czerników, Łudzin. Izów, Fundum, Wiktorów, Chotiaczów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Urząd Wojewódzki Wołyński, Nr. 4936/SM/26: Urząd Wojewódzki donosi, że na podstawie rozporządzenia Starosty Włodzimierskiego z dnia 3. VIII 1926 r. L. 21620/26 z gromady wiejskiej Czerników, gminy Chotiaczowskiej wydzielono osadę wojskową, powstałą na obszarze 278 ha byłego majątku Tadeusza Czackiego i utworzono samodzielną gromadę wiejską pod nazwą "Orliczyn". Gromada ta obejmuje 25 gospodarstw i 107 mieszkańców. (od Red. w tym 16 gospodarstw osadników)
W 1938 r. ukończono budowę Domu Ludowego (70000 cegieł), krytego czerwoną dachówką.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BEDNARCZYK

Michał, szwol.

2.

BRZEZIŃSKI

Tadeusz 1897-1980 (Warszawa-Elbląg) - s. Aleksandra 1853-1918 i Julii 1860-1950 z d. Reichelt, żona Stanisława 1905-1940 (Strzyżów-Irbit, Syberia) z d. Tomczyk, dzieci: Henryka 1925-2006, Mirosława 1927-1977, Gabriel 1929, Andrzej 1930. Wywiezieni 10 lutego 1940r. na Sybir w okolice Archangielska. Sąsiadami Brzezińskich byli Ochenduszki i Kwiecińscy.

3.

DAWIDZIUK

Wiktor, plut.

4.

FROMMONT

Karol, wachm.

5.

KWIECIŃSKI

Tomasz, kapr..

6.

KWIECIŃSKI

Ignacy, kapr.

7.

OCHENDUSZKO

Leon, wachm., syn Witold. Rodzina wywieziona na Syberię (Skorodumskoje UŻD- Obłaść Irbicka). W 1941 r. wyjechali do Iraku. Po wojnie Witold za mieszkał w Anglii

8.

PIOTROWSKI

Józef, szwol., żona, dzieci: Anna, Sabina, Kazimiera, Jan, Tadeusz, Czesław i najmłodszy syn (I.N., zmarł na Syberii). Rodzina wywieziona na Syberię (Skorodumskoje UŻD- Obłaść Irbicka). W 1941 r. wyjechali do Iraku. Anna była najstarszą z rodzeństwa, wyszła za mąż na Wołyniu za Góraka. Mieli dwoje dzieci, które zmarły na Syberii. Tam tez urodziło się trzecie dziecko, które przeżyło. Mąż Anny na Syberii wydobywał wodę z ziemi, tzw. wodokaczką. Mieszkała tu siostra Piotrowskiej - Lechońska z mężem i córką. Lechoński pracował w Strzyżowie, gdzie przenieśli się tuż przed wywózką na Syberię.

9.

PŁOSAJKIEWICZ

(PASYNKIEWICZ Apolinary?) Wincenty, szwol, synowie: Wieńczysław 1917, Stanisław 1930.

10.

SERKIES

Tadeusz, p.chor.

11.

SZCZEPANIK

Ludwik, kapral, żona IN., dzieci: Bogusław i Danuta. Rodzina wywieziona na Syberię (Skorodumskoje UŻD- Obłaść Irbicka). W 1941 r. wyjechali do Iraku, po wojnie przybyli do Polski. (wszyscy wymienieni z imienia).

12.

WĘGLARZ

Władysław, wachm.

13.

WIŚNIEWSKI

Kazimierz, mjr.

14.

WOJTASZEK

Łukasz, szwol., żona Maria, dzieci: Antoni 1932.

15.

WOŹNICA

Stanisław, szwol.

16.

ŻAGLEWSKI

Bronisław 1894-1985 (*Przedborze, pow. Płock) - s. Stanisława i Izabeli, szwol., żona Władysława 1900-1957 (*w powiecie Lipnickim) z d. Walter - c. Adama i Bronisławy, dzieci: Irena 1924-2006 po wojnie w Przedborzu, Sabina 1927 po wojnie w Warszawie, Halina 1929 po wojnie w Inowrocławiu, Teresa 1935 po wojnie we Wrocławiu. Cała rodzina została wywieziona 10.02.1940 roku na Syberię w okolice Świerdłowska (Skorodumskoje UŻD- Obłaść Irbicka). Wszystkim udało się przetrwać i powrócić do Polski w 1945 roku. (Irena- w szeregach Wojska Polskiego jako Platerówka). Sąsiadami Żaglewskich byli Szczepaniakowie i Piotrowscy.

17.

CZEPIELEWSKILongin, żona Wiktoria (ze strony)
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością lub udzieliły informacji:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Tadeusz Sebestiański[listopad 2007] poz. 1-16tsebestianski(a)sympatico.ca

2.

Janusz Łuszczykiewicz[kwiecień 2008] uzup. w poz. 2. Jestem Prezesem Sybiraków w Tolkmicku.elibrat(a)wp.pl tel.552316583

3.

Anna Skrzeczkowska[maj 2009] uzup. w poz. 16 oraz w poz. 7, 8 i 11 w imieniu Sabiny Kolczyńskiej z d. Żaglewskiej,a.skrzeczkowska(a)tlen.pl

4.

Czesław Kamiński[od październik 2011] uzup. w poz. 9 i 14 z indeksu represjonowanychczkamyk(a)op.pl

5.

Jarosław Szczepanik[luty 2013] uzup. w poz. 11 oraz korekta nazwiska (było: Szczepaniak).jaroslaw.szczepanik100(a)gmail.com

Na liście Osadników byli również: DOMAGALSKI Bolesław kpt., DRESZER Stanisław płk, DRESZER Julian rtm., DRESZER Rudolf rtm., WISZNICKI Mikołaj rtm. Brak informacji o ich miejscu stałego zamieszkania w 1939 r.

Data powstania strony: listopad 2007 r., ostatnia edycja: grudzień 2017 r.