wieś

ORŁOPOL

gromada Orłopol, gmina Wiśniowiec, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia w Wiśniowcu


Opracowywane w okolicy:
Biała, Warszawka, Wiśniowiec, Wiśniowiec Nowy, Wola Korybutowiecka, Krzywczyki, Sołowji, Muchawiec, Łozy,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


W Orłopolu (na gruntach rozparcelowanego majątku Wydumka) mieszkały w większości rodziny osadników wojskowych (z dopisanym stopniem wojskowym).

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan z około 1939 r. Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, dzieci w latach 1921-1939 tu urodzone. Osadnicy wojsk. mają wpisany stopień wojskowy z 1921 r.

1.

DĄBROWSKI

Adam (przybył z Lubelszczyzny), żona Petronela z d. Krajewska - c. Lucjana i Serafiny (*Młynowce), syn Julian. Po wojnie w Kielcach, tam oboje zmarli i są pochowani.

2.

BABIARZBartłomiej 1897-1940 (Lwów- Wiśniowiec), I żona Janina +~1930 z d. Glicka/Hlicka (Ukrainka, córka popa), córka Adela 1.07.1928-7.07.1995; II żona Stanisława, syn Edward. Po śmierci ojca Adela była pod opieką polskich rodzin, później z rodziną Stefana Śmieciuszewskiego z Woli Korybutowieckiej trafiła do nowej Polski. Mieszkała m. innymi w Oławie, Giżycku i Jastrzębiu-Zdroju, zmarła w Toruniu (po mężu Zacharska).

3.

KORDASFranciszek - s. Władysława i Julii de Sas Hołyńska, żona Katarzyna z d. Rusin, dzieci: Maria, Julia, Emilia, Eugenia, Władysław. Franciszek kupił gospodarstwo w 1936 r.

4.

DONCERBolesław 1896 - s. Mikołaja, kan., żona Stefania 1902 - c. Adama, dzieci: Mieczysław 1925, Leokadia 30.08.1928, Marian 29.09.1932, Aleksander 1933, Stanisława 5.06.1935. Zabrani na Sybir (więcej informacji o zsyłkach w tabeli osób zainteresowanych miejscowością).
5.KORCZYŃSKIMichał 1896-20.04.1941 - s. Kazimierza, plut., żona Zofia 1902 - c. Adama, dzieci: Mieczysław 1923-3.04.1946, Ewelina 1928, Ryszard 28.11.1930 (repatr.1946), Zbigniew 1932. Zabrani na Sybir.
6.KORZYŃSKIDominik 1903 - s. Józefa, szer, żona Franciszka 1908 - c. Bronisława, dzieci: Stanisław 1.01.1930 i Wacław 1932. Zabrani na Sybir.
7.STACHOWICZAndrzej, kan., żona Walentyna, dzieci: Alicja, Krystyna 1925 (Słowikowska-Farley), Tadeusz, Czesława i Natalia. Zabrani na Sybir.
8.MALISZEWSKIAntoni 1895 - s. Bolesława, bomb, żona Bronisława 1907 - c. Jana, dzieci: Helena 1927, Maria 1929, Zdzisław 1932. Zabrani na Sybir.
9.LUDWICKIJózef 1897.- s. Kazimierza, bomb, żona Eugenia 1899 - c. Stefana. Zabrani na Sybir. Repatr.1945.
10.KOSACKIWładysław 1893 - s. Józefa, kapr., żona Zuzanna 1897 - c. Jana, dzieci: Krystyna 1932 (repatr.19.05.1946 z Tokmaku Kirgiska SRR).
11.POLAKStanisław, bomb.
12.RÓŻYCKIMikołaj 1897 - s. Andrzeja i Józefy +1938, uł., żona Anna 1895 - c. Aleksandra (repatr. w 1946 z Kirgiskiej SRR), dzieci: Janina 1924, Wanda 1926 (repatr. w 1946 z Kirgiskiej SRR), Eugeniusz 1933. Zabrani na Sybir.
13.ZAKRZEWSKIBolesław, por.
14.MAKAREWICZWacław 1896 - s. Jana, plut., żona Stefania 1902 z d. Oksiuta - c. Stefana, dzieci: Jadwiga 1924, Henryka 1926, Tadeusz 1927, Natalia 1929, Lubomir 1931, Edward 1932, Kazimierz 1938-10.06.1942. Zabrani na Sybir.
15.KOPEĆWincenty 1897 - s. Jana, kapr., żona Aniela 1898 - c. Andrzeja, dzieci: Tadeusz 1922-4.10.1941, Sabina 1924, Leonard 1926, Roman 1929-9.10.1941, Ludomir 1931. Zabrani na Sybir.
16.SIKORAWładysław (może 1901-1944, Krzemieniec-Lublin, szpital nr 64, s. Józefa, kapral), żona Maria z d. Osiadacz, dzieci: Janina, Helena, Bronisław, Feliks 1929. Władysław, osadnik wojskowy pochodził z kielecczyzny (Sędziszów). Zginął na wojnie w 1944r (brak inf. o miejscu pochówku). Maria umarła po wywłaszczeniu jej gospodarstwa w 1944 lub1945r. Janina i Helena zostały w Krzemieńcu, Bronisław po robotach przymusowych osiedlił się w Bytomiu, Feliks w 1956r. w ramach "repatriacji" zamieszkał z rodziną też w Bytomiu.
17.RUMELWładysław 1895, inż. agronom, osadnik wojskowy, żona Janina 1887 z d. Tymińska - c. Jana i Bronisławy z d. Wawrzynowicz, dzieci: Stanisław 1912 (absolwent Politechniki Warszawskiej), Zygmunt Jan 1915 (absolwent polonistyki U.W., więcej w Wikipedii), zamordowany 10.07.1943, Bronisław 1916 (kadet Szkoły Podchorążych) - rozstrzelany przez NKWD w wiezieniu w Dubnie w 1941r., prawdopodobnie w czerwcu, Zofia 1924 (uczennica). Po wojnie Janina i Zofia osiedliły się w Gdańsku, po powrocie z łagru dołączył do nich Władysław. Stanisław emigrował do Argentyny.
18.CZARNECKIEdward, p.por. Działka nr 49.
19.PŁOWIECFranciszek, bomb.
20.JUSZCZYKSzczepan - s. Szczepana 1897, kan., żona Władysława - c. Jana 1907, dzieci: Julian 1924, Janina 1928 (repatr.1946), Irena 1935 (repatr.1946). Szczepan repatr. z Wielkiej Brytanii w 1947.
21.CHNATUSZAKJan, wachm.
22.BURABolesław - s. Wojciecha 1896, bomb., żona Feliksa - c. Aleksandra 1899, dzieci: Halina 1925, Witold 1926, Janina 1928, Bronisława 1931, Bogusława 1933, Maria 1940-3.05.1941 (*+Sybir). Zabrani na Sybir.
23.SZEFFELModest 1893-1.03.1941 - s. Franciszka, por., żona Teofila Felicja 1895 z d. Rutkowska (repatr.1946) - c. Pawła, dzieci: Zofia 1935, Helena Irena 1937. Zabrani na Sybir. V.n.: Szrefpel, Szrefel.
24.KARDAŚJan 1896 - s. Piotra, żona Aniela 1915 - c. Piotra, dzieci: Helena 1924, Apolonia 1926, Janina 1927, Zygmunt 1929, Natalia 1934, Anna 1939, Marcelina 02.1940. Zabrani na Sybir.
25.KOBYŁECKIAntoni 1899 - s. Leonarda, kapr., żona Jadwiga 1904 - c. Edwarda, dzieci: Kazimiera 1929 , Aleksander 1931 (repatr.1946), Zygmunt 1933. Zabrani na Sybir.
26.KORCZYŃSKIPiotr 1885 (*Kleparów/Lwów) - s. Piotra i Marii z d. Wróbel, I żona Antonina z d. Grodzka; II żona (śl.1936 Wyszogródek) Anna 1907 (*Właszczyńce) z d. Lewandowska - c. Hieronima i Józefy z d. Misińska, dzieci: Zbigniew 1938, Tadeusz 1940 (*Łuszkowo). Zabrani na Sybir.
KORCZYŃSKIRudolf Leopold 1913 (*Kleparów/Lwów) - s. Piotra i Antoniny, żona (śl.1937 Wyszogródek) Walentyna 1917 (*Właszczyńce) z d. Szaryńska - c. Franciszka i Antoniny z d. Lewandowska.
27.REWERSKINikodem 1896 - s. Dawida, szer., żona Tatiana 1901 - c. Bazylego (repatr.1946), dzieci: Maria 1928 (repatr.1957), Jan 1930 (repatr.1946). Działka nr 2. Zabrani na Sybir.
28.CZAPLICKIAleksander +1959, por., odzn. VM., żona Helena z d. Szczerban, dzieci: Zbigniew +1940, Krystyna, Lubomir 25.09.1925-2000 (Wiśniowiec-Wrocław). Działka nr 38. Aleksander wychowany w Petersburgu, oficer carski na froncie od 1914r., w 1939r. uczestnik Kampanii Wrześniowej, od 1940 r. przebywa w Paryżu, pracuje w MSW, następnie migruje do Anglii, umiera w Szkocji. Zbigniew zmarł we Francji będąc w szeregach Polskiej Jednostki Wojskowej. Pozostali zesłani na Sybir 13.04.1940 r. Lubomir wstąpił nad Oką do Polskiej Armii. Po 1946 r. zamieszkali we Wrocławiu.
29.KOGUTTomasz, kapr. Działka nr 63.
30.SOWIŃSKICezary, uł., syn Klaudiusz. Działka nr 78.
31.NOWAKOWSKIWładysław 1.11.1897 (*Sosnowiec/Milowice) - s. Franciszka i Magdaleny z d. Dudek, ułan, żona Antonina 1910 - c. Cypriana, dzieci: Władysław 1925, Genowefa 1932. Działka nr 58.. Zabrani na Sybir. Władysław wstąpił do AA [w Tockoje?], Antonina i dzieci wyszły ze ZSRR poprzez Iran znaleźli się w Rusape w Rodezji.
32.GRZEGORCZYKStanisław 1898 (*Mińsk Mazowiecki) - s. Stanisława, uł., żona Ewa 1904 z d. Suchomłynów - c. Stefana, dzieci: Jan 1923, Helena 1925, Kazimierz 1927, Andrzej 1928-2004 (+USA), Apolinary 1931, Zdzisław 1935, Krystyna 1940. Zabrani na Sybir.
33.KWIATKOWSKIFranciszek 8.03.1897 (*Kościaszyn, pow. Sokal) - s. Feliksa, wachm., żona (świadk.na ślubie: Bartlomiej Babiarz -poz.2 i Helena Czarkowska -poz.55) Aleksandra 19.09.1901 (*Wiśniowiec) z d. Bartosiewicz - c. Stefana, dzieci: Eugeniusz 1923, Helena 28.08.1925-2.05.2010 (Chmielowiec-Wrocław), Lucjan 1928.
34.MICHALUKMarceli 1898 - s. Aleksandra, kapr., żona Olga 1902 - c. Aleksandra, dzieci: Emil 1923, Wanda 1925, Zdzisława 1933, Marceli 1940. Zabrani na Sybir.
35.PILLERJózef 1896 - s. Jana, st.szer., żona Aleksandra 1906 - c. Szymona, dzieci: Grzegorz 1931, Wanda 1933, Maria 1936, Teresa 1939. Zabrani na Sybir.
36.WASYLUKBenedykt 1889 - s. Józefa, żona Matrona 1908 - c. Stefana , dziecko Antonina 1931. Zabrani na Sybir.
37.SZULCJan 1888-20.07.1942 (+Guzdar, Uzbekistan) - s. Pawła i Agnieszki z d. Gadomska z Kopytnika, gmina Łomazy, pow. Biała Podlaska, plut. (Os.wojsk.), I żona Marcela z d. Chotkowska, dzieci: Helena ~1924 (po m. Telaczyńska), Stanisława ~1926; II żona Walentyna 1912 (z d. Dyrdowska?, pochodziła z Łomaz?) - c. Michała, dzieci: Eugenia 1931 (po m. Ogłozińska), Lech Mieczysław 1937. Działka nr 32. Zabrani na Sybir jak inni. Dn. 28.08.1941 zwolniono z zsyłki i skierowano do  Łuszkowa. Rodzina stara się dostać do Armii Andersa. W 1946 r. wracają do Polski, jedynie Stanisława z AA dostaje się do Anglii, a potem do Nowego Jorku. W Kopytniku mieszkał brat Jana - Józef z rodziną.
38.

SZOT

Jan1891, żona Janina 1905.

39.BRICYNJan 1886 - s. Wawrzyńca, wachm., żona Daria 1892 - c. Daniela. Zabrani na Sybir.
40.JĘDRYKAJan 1901 - s. Antoniego, st.szer., żona Emilia 1899 z d. Bawor - c. Leona i Wiktorii z d. Pydo z Łopuszki Wielkiej w Rzeszowskiem (siostra Doroty Blicharz z poz. 56), dzieci: Alfreda 1924, Eugeniusz 1925-7.08.1942 (+Tatarska ASRR), Stefania 1928, Teresa 1930-3.06.1943 (+Tatarska ASRR), Zdzisława 1934, Marian 1936, Franciszek.1938. Zabrani na Sybir. Alfreda repatriowana w 1944 r., pozostali w 1946. Jan dotarł do Polski z armią Berlinga. Po wojnie zamieszkali w Borkach Radzyńskich, tam pochowani.
41.LUDWIGKazimierz 1901 - s. Sylwestra, szer., żona Anna 1903 - c. Wawrzyńca. Zabrani na Sybir.
42.MADEJMichał, żona Józefa 1895 - c. Leona, uł., dzieci: Stanisław 1921 (był w armii Berlinga), Karol 1922-13.02.1945 (+Nadarzyce), Antoni, 1924 (był w armii Berlinga), Maria 1928, Franciszek 1933. Zabrani na Sybir.
43.MISIACZEKStanisław 1897 (+ZSRR) - s. Wojciecha, kan., żona Wiktoria 1898 - c. Andrzeja, dzieci: Feliksa 1923, Genowefa 1924, Czesław 1929, Irena 1937 (repatr.1946). Zabrani na Sybir.
44.MULARZRudolf 1899, st.szer., żona Aniela 1897, dzieci: Mieczysław 1926, Edward 1927 (repatr.1946), Czesława 1929 (repatr.1946), Wacław 1932-16.01.1942. Zabrani na Sybir.
45.MUSIALAKIzydor 1891-2.07.1942 - s. Ignacego, wachm., żona Weronika 1902 - c. Jakuba. Zabrani na Sybir.
46.PARADOWSKIPiotr Adam, plut., żona Aniela 1906 z d. Wojciechowska (repatr.1946), dzieci: Czesław 1924, Edward 1926, Irena 1928 (repatr.1946), Wanda 1933 (repatr.1946), Mieczysław 1938-10.05.1941. Zabrani na Sybir (los Piotra nieznany).
47.PIĄTKOWSKIWładysław 1898 - s. Jana, plut., żona Olga 1896 - c. Antoniego. Zabrani na Sybir.
48.PIENIĄŻEKJan 1895 - s. Szymona, plut., żona Janina 1913 - c. Benedykta, dzieci: Maria 1931, Henryk 1932, Stanisław 1934. Zabrani na Sybir.
49.PLEWAMikołaj 1892 - s. Jana. szer., żona Stefania 1909. Zabrani na Sybir.
50.PÓŁCHŁOPEKStanisław 1897-27.10.1941 (+Tatiszczewo, obw.saratowski) - s. Jana, st.szer., żona Maria 1900 z d. Domaradzka - c. Jakuba, dzieci: Henryka 1923 (repatr.1947), Władysława 1926 (repatr.1947), Stanisław 1929 (repatr.1947), Jan 1932 (repatr.1947), Stefania 1935 (repatr.1947), Stanisława 1938. Zabrani na Sybir.
51.PROCHOWICZStanisław 1879 (*Czyżów, pow.Bochnia) - s. Błażeja i Marianny z d. Partyka, bomb., żona Stefania 1901 (*Chomęciska Duże, pow. Zamość) - c. Piotra i Marianny z d. Kuszpyr. Zabrani na Sybir. Stanisław areszt.26.07.1941, zwolniony po umorzeniu sprawy 21.11.1941.
52.SACHMATALucjan 1887 - s. Jana, plut., żona Helena 1902 - c. Stanisława, repatr.w 1947, Stanisław 1923, Kazimierz 1927, Jadwiga 1928, Anna 1930, Janina 1936, Tadeusz 1939. Przybyli na st.Usolskaja (Łuszkowo) 28.02.1940, ale tylko Lucjan i syn Kazimierz, natomiast pozostali 16.03.1940 trafili do specpos. nr 17 Unżłagu, rej. warnawiński obw.gorkowski, a dopiero później przeniesieni do Łuszkowa, zwolnieni 26.08.1941.
53.SIKORAJan 1896 - s. Józefa, plut., żona Jadwiga 1904 - c. Kazimierza, dzieci: Zdzisław 1925-1944 (Orłopol-Monte Cassino), Irena 1930, Ryszard 1931-7.12.1943 (+Teheran), Ludmiła 1933. Zabrani na Sybir. Jan był aresztowany 2.07.1941, zwolniony po umorzeniu sprawy 21.11.1941 r.
54.ALBAŃSKIJózef 21.03.1900 - s. Pawła, osadnik cywilny, żona Maria 27.12.1898 z d. Mazur, dzieci: Władysława 09.1924, Edward 19.09.1927, Eugeniusz 19.03.1931 (*Humnisko/Gniezdyczyno), Helena 4.09.1938. Józef odkupił 15 ha gospodarstwo z domem murowanym, ozn. Działką Nr 40, opisane w Sądowej Księdze Hipotecznej pod Nr 6089. Kupno nastąpiło przed 1939 r. od osadnika wojskowego - Bolesława Zakrzewskiego. Józef brał udział w wojnie obronnej 1939r. Uciekł z niewoli sowieckiej. Represjonowany przez Niemców, Ukraińców (a także SB w PRL). W 1944 r. wcielony w szeregi W.P., przeszedł szlak bojowy do Berlina. W czasie zbiórki na Sybir, rodzina jako jedyna pozostała w Orłopolu. Wstawił się Żyd (INN), który powiedział Rosjanom, że Albańscy kupili to gospodarstwo, a nie dostali dekretem. W 1941r. milicja ukraińska wyrzuciła ich z domu, aby po błaganiach łaskawie zgodzić się na zamieszkiwanie w jego części. W 1942r. policja ukraińska wezwała Józefa na posterunek, gdzie został pobity tak, że miesiąc leżał nieruchomo w łóżku. W 1943r. przed szalejącym terrorem ukraińskim uciekli do Zbaraża. Po wojnie na Pomorzu Zachodnim.
55.CZARKOWSKIIN., żona Helena, syn Wiktor 17.10.1920 (*Chotyłów, podlaskie). Sąsiedzi Kwiatkowskich, Po wojnie: Wrocław.
56.BLICHARZBronisław 1897-1980 - s. Kazimierza i Teofili z d. Musik z Wrzosowa na Lubelszczyźnie, bomb., żona Dorota 1907-1992 z d. Bawor - c. Leona i Wiktorii z d. Pydo z Łopuszki Wielkiej w Rzeszowskim (siostra Emilii Jędryka z poz.40), dzieci: Kazimierz 1924, Eleonora 1930. Wrócili do Wrzosowa tuz przed wybuchem wojny. Pochowani na cmentarzu w Borkach Radzyńskich.

57.

BEDNARZ

Józef.

58.

BIELECKI

Tadeusz.

59.

BUŁKOWSKI

Kazimierz, żona Józefa.

60.

JAKUBOWSKI

Stanisław, plut.

61.

KRAWCZYK

Władysław, żona Tekla z d. Domaradzka, syn Tadeusz 1938.

62.

KUŹMIEŃ

Ludwik.

63.

LUBKOWSKI

Antoni, żona Anna.

64.

RUDNICKI-

NAŁĘCZ Leon.

65.

PRYS

Roman, uł., żona Marcelina. V.n.: Pris.

66.

ZIELIŃSKI

Józef - s. IN i Pauliny 1868-1938 z d. Prowans - c. Kazimierza i Dominiki, uł.

67.

JUSZCZYK

IN. Zesłani na Sybir.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie czerwonej - śmierć w wyniku represji sowieckiej.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz

[luty 2006] poz.1 [od styczeń 2013] poz. 38, 57-66 i o Marii Olbracht i Natalii Czurkin (poza wykazem, bo zmarły przed 1939 r.), uzup. poz.12, 14, 23, 26, 46, 50, 51, 54. [od luty 2015] uzup. poz. 38.

wodanka(a)o2.pl

2.

Marek Zacharski

[grudzień 2006] poz.2. [kwiecień 2015] uzup. poz.2

mazac(a)op.pl

3.

Bożena Mocarska-Szwic

[styczeń 2007] poz.3

mocarskaszwicb(a)vp.pl

4.

Tadeusz Sebestiański

[październik 2007] poz.7-23

tsebestianski(a)sympatico.ca

5.

Ksenia Bagniewska

[sierpień 2008] korekta nazwiska (było Romel) i uzup. poz.17, [czerwiec 2009] korekta i uzup. poz.17

mibagi(a)pro.onet.pl

6.

Bronisław Sikora

s. Feliksa. [grudzień 2008] uzup. poz.16. na podst. przekazów ustnych rodziny oraz dokumentu wywłaszczenia z opisem pozostawionego mienia ruchomego i nieruchomego.

plus.med.b.sikora(a)gmail.com

7.

Stanisław Koniarek

[maj 2009] poz.31. [lipiec-sierpień 2012] korekta i uzup. poz. 31, wiele źródeł, m.in: PCK Nairobi 1946, sygn.61300, poz. 9, 24-26, 36, 39-53 i uzup. poz. 4-6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 27, 33 z Indeksu represjonowanych, tom XX, Dep. w obwodzie mołotowskim, wszyscy zabrani 10.02.1940 r. na Sybir (na stację Usolskaja, 28.02.1940 do specposiołku Nikulinskaja Baza (Łuszkowo), rejon Dobriański. Zwolnieni 25.08.1941 lub 26.08.1941, poz. 54. - źródło: Ośrodek Karta, Archiwum Wschodnie, sygn. II/1161, Ewa i Władysław Siemaszko " Ludobójstwo.."

stanislaw.koniarek(a)poczta.fm

8.

Leszek Chmielowiec

[marzec 2010] poz.33. Żyje jeszcze moja mama Helena. Posiadam zdjęcie grobu Zdzisława Sikory z Monte Cassino. To był kolega "z piaskownicy" mojej mamy. [lipiec 2012] Lista Osadników, [sierpień 2012] uzup. poz. 30 - z wcześniejszej inf. Heleny Kwiatkowskiej (już nie żyje). Posiadam zdjęcie Klaudiusza. [listopad 2012] poz. 55. [luty 2013] uzup. poz. 28 i 55.

clech(a)poczta.onet.pl

9.

Kamelia Koronkiewicz[maj 2010] uzup. poz. 33. Helena pochowana została we Wrocławiu na Cmentarzu Osobowickim - kwatera 50Akamakor(a)poczta.fm

10.

Marek Zacharski[grudzień 2010] uzup. poz. 2.mazac(a)op.pl

11.

Jan Zubelewicz[lipiec 2012] poz. 37, źródło: "Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich - Wykaz osadników w osadach woj. wołyńskiego..." oraz informacje własne. [sierpień 2012] korekta lokalizacji Osady na mapce.jan(a)zubelewicz.pl

12.

Marek Konieczny[wrzesień 2012] o rodzinie Koniecznych (poniżej).mkon(a)interia.pl

13.

Agnieszka Walasek[styczeń 2013] poz. 56, uzup. poz. 40.agnieszkawalasek(a)poczta.onet.pl

14.

Krystyna Czaplicka-Ostapiuk[lipiec 2013] uzup. poz. 28. Czaplickie z Sybiru wróciły z dwoma sierotami z d. Stebelskie zamieszkałe przez wojną w Wiśniowcu. Lubomir pozostawił wspomnienia w rękopisie (cz. I " Na arkanie", cz. II " Dia spora" ), które znajduje się w Archiwum Historycznym - "drobiazgowa analiza psychologiczna, siła prawdy, uczuć żołnierza frontowego - wynik rzetelnej pracy brata".jablonska.zuzana(a)gmail.com

15.

Krystyna Slowikowska Farley[grudzień 2014] dot. poz. 7. Cały czas szukam informacji o siostrze - Alicji Stachowicz, ostatni raz widzianej w Uzbekistanie w 1942 r.annk212(a)comcast.net

16.

Eugeniusz Albański[kwiecień 2015] poz. 67, uzup. poz. 54. Źródło: Edward Albański "Wspomnienia" Nielep 1992 sygn AW II / 1161 Ośrodek Karta, Akt Notarialny z Krzemieńca, Zapiski i Wspomnienia Józefa Albańskiego.galbanski(a)op.pl

Pozostali Osadnicy (do ew. wstawienia do wykazu): BAŁUTOWSKI Franciszek wachm., BUDNER Franciszek szer., CZAPKO Tadeusz bomb., CZOPKO Juliusz p.por., FARFAŁ Jan wachm., GŁOWACKI Mieczysław wachm., GOTMAŃSKI Andrzej szer., IWANICKI Jan pt., KISZKOWSKI Aleksander Karol por., KOPCZYŃSKI Stefan st.wachm., KORDONIEC Piotr st.uł., KOSSOBUDZKI Atntoni p.chor., KWIATKOWSKI Henryk wachm., MIELNIK Wacław kan., OKOŃ Władysław uł., PALEŁOG Stanisława por., POŁEĆ Zygmunt st.sierż., RADECKI Feliks plut., RUWNICKI Leon st.szer., SENDERKIEWICZ Jan wachm., SKÓRA Stanisław wachm., SOŁTYS Jan kan., ŚWIECIAK Andrzej uł., TARAMAS Feliks st.uł., TRZASKOWSKI Stanisław bomb., WALCZAK Stanisław uł., WODZYŃSKI Jan szer., WOJTOWICZ Stanisław bomb., ZAGAŁŁOWICZ Eugeniusz mjr, ZAWALNICKI Władysław por.

Osadnicy, którzy otrzymali ziemię, ale nie mieszkali tu w 1939 r.:
KONIECZNY Józef 1897, kan., żona Agnieszka 1905 z d. Starościak, dzieci: Kazimiera, Helena, Sabina, Marian 1932. W 1937 przeprowadzili się do Wilczyc k. Sandomierza (brak informacji, kto mieszkał na ich miejscu. Może Albański?). WYSZYŃSKI Edward - z rodziną przeprowadził się do Krzemieńca. ZAKRZEWSKI Bolesław - mieszkał w Warszawie, ul. Chopina 4, gospodarstwo sprzedał Albańskim.

Wcześniej mieszkali tu:
OLBRACHT Maria 1920-1938 - c. Michała i Stanisławy z d. Organ - jako zawód miała wpisane c. rolnika, miejsce zamieszkania - Orłopol. CZURKIN Natalia 1865-1938, wdowa

Stanisław Biziel na stronie www (zobacz) napisał: "Od 1937 do lipca 1939r. przebywałem na Wołyniu, pracowałem w osadzie wojskowej o pięknej nazwie Orłopol. Jednak wojna - chyba nie przypadek; ale w sierpniu 1939r. zostałem zmobilizowany do 5 P.P. w Lesznie batalion III w Rawiczu, by z bronią w ręku podczas Wojny Obronnej walczyć w Armii "Poznań". Tam na Wołyniu czekałby mnie los ofiar katyńskich". [...]

Polecane książki - informacja p. Ksenii Bagniewskiej, sierpień 2008.
W lipcu wyszła książka p. Bożeny Gorskiej pt. "Krzemieńczanin", poświęcona życiu i twórczości Zygmunta Jana Rumla.
Nakładem Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich ukazał się też w lipcu b.r. zbiór Jego poezji pt. "Dwie matki", związanych głównie z ziemią wołyńską. Książka jest do nabycia w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie (w cenie 15 zł), rozprowadza sekretarz p. Mieczysław Wójcik, kontakt tel. kom:. 602 156 710 lub e-mail: mlwojcik@wp.pl

Informacja p. Jana Zubelewicza, luty 2017: Ukazał się artykuł o Orłopolu. Patrz: Maria Ryglewska-Bluj, Marta Trojanowska, Osada wojskowa Orłopol (Wydumka) i jej mieszkańcy - rodzina Prochowiczów, "Kresowe Stanice" (Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich) 2016, nr 3,4 (73) s. 7-26.


Data powstania strony: luty 2006 r., ostatnia edycja: luty 2017 r.

.ros. (Memorial): Орлополь