futor

OSIKOWA

gromada Chotyń, gmina Tesłuhów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Tesłuchów


Opracowywane w okolicy:
(dokładna lokalizacja nieznana) Połunoczna, Chotyń,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

KAJER

Stanisław, żona Bronisława z d. Maliszewska, dzieci: Feliksa 1935, Józef 1937.

2.

OLIWA

Karol, żona Tekla z d. Matuszkiewicz, dzieci: Eugeniusz 13.6-6.7.1936.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-2. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: lipiec 2013 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

inne strony O KRESACH