wieś

OŚMIGOWICZE

gromada Ośmigowicze, gmina Kupiczów, powiat Kowel, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Szczytniki Lipa, Michałówka, Wiktorówka, Adamówka, Aleksandrówka, Ostrów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.KOZAIwan, żona IN, syn Iwan. Rodzina ukraińska. Po wojnie pozostali w Ośmigowiczach.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / przekazujące informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Tadeusz Tunin

[marzec 2007] Mieszkała tu wcześniej rodz. Kowalskich, ale przenieśli się do Łucka (poz.11).

tadeusz.tunin(a)gmail.com

2.

Przemysław Portuś[październik 2013] poz. 1 z Kroniki Tygodnia nr 1138 z dn.15.10.2013 r.port14(a)interia.pl

Data powstania strony: luty 2007 r., ostatnia edycja: październik 2013 r.