kolonia

OSÓWKA

gromada Osówka, gmina Stydyń, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Chłoniewicze


Opracowywane w okolicy:
Tchory, Lesiszcze, Ożgowo, Nierucze, Borowa,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


W r. 1938 Osówka posiadała 40 gospodarstw (patrz: dokładna mapa).


Opracowanie planu: Jadwiga Żuchora i Zofia Dembowska, kwiecień 2009.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

SULIKOWSKI

Florian - s. Leona i Tekli z d. Sawicka, żona Helena z d. Dawidowicz - c. Adama i Antoniny z d. Sulikowska (to druga ż. Adama i siostra Józefy, córka Franciszka i Kamili z d. Konopacka), dzieci: Genowefa, Józefa, Bolesława, Stanisław, Ryszard, Jan. Po wojnie w USA.

2.

DAWIDOWICZ

Stanisław, żona Paulina z d .Sulikowska - c. Józefa i Katarzyny, dzieci: Domicela, Wanda, Józef. Po wojnie w Zabardowicach.

3.

GÓRSKA

Malwina z d. Sulikowska - c. Jana i Marceliny z d. Łozowicka, wdowa po Anastazym - s. Józefa i Konstancji z d. Dawidowicz (Anastazy był wdowcem po Józefie Sulikowskiej - siostrze Malwiny), dzieci: Józef, Malwina, Kazimiera. Józef ożenił się z Anielą z d .Dawidowicz - po wojnie w USA. Malwina po wojnie mieszkała w Łubnie k. Wałcza z córką Kazimierą.

4.

DAWIDOWICZ

Bolesław - s. Anastazego i Walentyny z d. Górska, żona Kazimiera z d. Górska - c. Anastazego i Malwiny z d. Sulikowska, Po wojnie Łubno k. Wałcza.

5.

GÓRSKI

Hipolit, żona Antonina, dzieci: Bronisława, Helena (m.Józef Dawidowicz, w poz.29), Emil, Bronisław, Antoni. Hipolit stracił nogę na robotach w Niemczech. Po wojnie Grotki, Dol. Śląsk

6.

GÓRSKI

Bronisław, żona Katarzyna 6.05.1900-01.1984 z d. Dawidowicz, dzieci: Teofila, Władysława, Władysław i Adam. Władysława wyszła za mąż za Mariana Woźniaka z Wyszki - s. Józefy i Walentego - mieli córkę Franię. Marian zaginął w 1939 i nie wiadomo co się z nim stało, Władysława z córką zamieszkała w Siennie k. Wągrowca.

7.

DAWIDOWICZ

Antoni +04.1943 - s. Piotra i Domiceli z d. Konopacka, żona Paulina z d. Dawidowicz- c. Jana i Karoliny z d. Konopacka, synowie Stanisław (w poz. 8) i Marian, córki: Bolesława i Jadwiga.

8.

DAWIDOWICZ

Stanisław ("Derkacz") - s. Antoniego i Pauliny (w poz. 7), żona Bolesława z d. Sulikowska - c. Floriana i Heleny (w poz. 1). Po wojnie w USA.

9.

DAWIDOWICZ

Jan - s. Piotra i Domiceli z d. Konopacka, żona Helena z d. Maszkowska - c. Franciszka i Pauliny z d. Żołędziewska, córki Weronika i Jadwiga, synowie Bronisław, Stanisław, Franciszek, Genowefa.

10.

SULIKOWSKI

Józef (Amerykańczuk) - s. Franciszka i Malwiny z d. Dawidowicz, I żona Aniela z d. Górska - c. Anastazego i Malwiny z d. Sulikowska, dzieci: Franciszek, Henryk, Stanisław, II żona Bronisława. Aniela zmarła młodo, pogryziona przez psa chorego na wściekliznę. Po wojnie -Wielkopolska.

11.

SULIKOWSKA

("Amerykańczuki") Malwina z d. Dawidowicz, wdowa po Franciszku (śl.1900) - s. Michała i Teofili z Dawidowiczów, dzieci: Teofila (m.Zenon Dawidowicz), Bronisław i Bolesław z żoną Genowefą z d. Wożniak - c. Józefy i Walentego z Wyszki. Po wojnie Bolesław w Pawłowie, Żońskie, pozostali -Wiśniewko.

12.

SULIKOWSKI

Marian - s. Leona (s.Ludwika i Joanny z d. Szumska) i Tekli z d. Sawicka, żona Anastazja z d. Basińska - c. Mikołaja i Petroneli z d. Kołodyńska z Ożgowa, dzieci: Stanisława, Jadwiga, Janina i Jan. Po wojnie: Zabardowice.

13.

SULIKOWSKI

Stanisław, żona Katarzyna.

14.

SULIKOWSKA

Józefa z d. Sulikowska z Mielnikowa - c. Adama i Ewy z d. Górska, wdowa po Stanisławie +1936 (zmarł na zawał, pochowany w Chołoniewiczach) - s. Michała i Teofili z Dawidowiczów, dzieci: Stanisław (poniżej), Helena (Miszkiewicz w Wyrobkach), Bronisława, Genowefa, Franciszek, Emil, Jan, Alfons, Norbert.

SULIKOWSKI

Stanisław - s. Stanisława i Józefy z d. Sulikowska, żona Dioniza, córka Jadwiga. W 1943r Ukraińcy przestrzelili Stanisławowi płuco, żył jeszcze 14 dni, zmarł w szpitalu na Hałach, pochowany został na Wyrce. Jadwiga po wojnie zamieszkała w Kudowie Zdrój.

15.

SULIKOWSKI

Józef - s. Michała (Michał to syn Ludwika i Joanny z d. Szumska) i Teofili z d. Dawidowicz, żona Bolesława z d. Kazmirska z Rudni - c. Konstantego i Wiktorii z d. Maszkowska, dzieci: Jadwiga (m.Stanisław Zieliński w kol. Czapelka, po wojnie Siedleczko), Helena, Władysława i Jan. Po 1945 - Wiśniewko, Wielkopolska

16.

DAWIDOWICZ

Aniela - wdowa i jej synowa Łucja.

17.

DAWIDOWICZ

Stanisław, wdowiec, I żona Antonina z d. Serafinowicz, dzieci: Kazimierz (w poz. 19); II żona Ewa ("Jewka") +1988, dzieci: Bronisław, Bolesław, Antoni, Jan, Stanisława i Krystyna. Po wojnie Wapno Wielkopolska, później Grotki, Dolny Śląsk.

18.

DAWIDOWICZ

Bronisław, żona Antonina - c. Władysława i Zofii, mieli jedno dziecko. Po wojnie: opolskie.

19.

DAWIDOWICZ

Kazimierz - s. Stanisława i Antoniny z d. Serafinowicz, żona Genowefa z d. Basińska - c. Mikołaja i Feliksy z d. Janicka z Ożgowa, syn Mirosław.

20.

CHORĄŻYCZEWSKI

Walenty, żona Stanisława z d. Żołędziewska, dzieci: Karolina, Katarzyna, Feliks (poz.21) i Mirosław.

21.

CHORĄŻYCZEWSKI

Feliks, żona Katarzyna.

22.

DAWIDOWICZ

Michał - s. Antoniego i Jadwigi z d. Dawidowicz, żona Franciszka z d. Dawidowicz.(z Mutwicy), dzieci: Stanisława, Helena, Antoni, Jan - inwalida, zamordowany przez banderowców przez okropne tortury. Po 1945r. Kostrzyn n.Odrą.

23.

DAWIDOWICZ

Adam - s. Antoniego i Kamili z d. Górska, żona Helena z d. Sulikowska (siostra Antoniego z poz. 39), dzieci: Józefa, Franciszek i Władysław

24.

DAWIDOWICZ

Paweł - s. Antoniego i Kamili z d Górska, żona Emilia - c Leona i Tekli z d. Sawicka, dzieci: Janina, Jan, Władysław, Bliźniaki Mirosława i Mirosław (zmarł jako dziecko). Paweł w Osówce grał na klarnecie, zmarł na robotach w Niemczech.

25.

KARCZEWSKI

Łucjan, żona Rozalia, synowie Czesław i Franciszek.

26.

BASIŃSKI

Cezary, żona Walentyna z d .Górska - wdowa po Anastazym Dawidowiczu, dzieci: Bolesława (m.Bronisław Dawidowicz z Mielnikowa) i Bronisław.

27.

GROCHOWSKI

Dominik - s. Karola i Salomei z d. Sulikowska, żona Wincentyna z d .Górska - c. Feliksa, dzieci: Franciszek, Feliks, Magdalena, Aniela, Jadwiga. Po wojnie Grotki - Dol. Śląsk.

28.

GROCHOWSKI

Antoni - s. Karola i Salomei z d. Sulikowska, żona Paulina z d. Sulikowska, dzieci: Stanisław, Józef, Genowefa -mężatka poz.39, Michalina -wyszła za mąż za Szarachwina (prawdziwe nazwisko prawdopodobnie Serafinowicz) z Borsuków oraz córka Michaliny - Stanisława. Po wojnie Sucha W.- Dolny Śl.

29.

DAWIDOWICZ

Bronisław, żona Anna, dzieci: Józef (ż. Helena Górska - c. Hipolita), Walenty, Jan. Po wojnie - Grotki Dolny Śl.

30.

DAWIDOWICZ

Zygmunt 1903-1952 - s Mikołaja i Teofili z d. Dawidowicz,, żona Leontyna 1893-1971 z d. Dawidowicz - c Antoniego i Kamili z d. Górska, dzieci: Bronisława, Zygmunt, Franciszek, Leontyna. Bronisława wyszła za Mieczysława (Mićku) Sulikowskiego. W tym domu odbywały się zabawy taneczne. Po wojnie Sucha -D.Śl.

31.

DAWIDOWICZWładysław, żona Zofia, dzieci: Antonina, Stefania, Bolesław. Antonina wyszła za mąż za Bronisława Dawidowicza - s. Stanisława (poz.18). Po 1945 - opolskie.

32.

DAWIDOWICZ

Klementyna 1898-1985 z d. Dawidowicz, wdowa po Franciszku (brat Antoniego z poz.5 i Jana w poz.9), dzieci: Antoni 1920, Stanisław 1929, Władysław, Mirosław 1935, Stanisława i Antonina 1927. Po wojnie Grotki Dln Śl.

33.

SULIKOWSKI

Bolesław, żona Władysława, dzieci: Adam, Roman, dwie córki IN.

34.

SULIKOWSKI

Mieczysław (Mićku) - s. Adama i Adeli, żona Bronisława z d. Sulikowska - c. Leontyny Dawidowicz z 1 małżeństwa z Cyprianem Sulikowskim, oraz matka Mieczysława - Adela (Dembowe). Po wojnie Sucha Wielka. Dln. Śl.

35.

DAWIDOWICZ

Zenon 1904 - s Antoniego i Kamili z d. Górska, żona Teofila 1906 - c. Malwiny Sulikowskiej, dzieci: Mirosława, Wacław, Tadeusz. Zenon w Osówce grał na skrzypcach. Po1945 Wiśniewko Wielkopolska.

36.

JURKOWSKI

Józef, żona IN., synowie: Bolesław (poniżej) i Władysław (w gaj. Jesionek). W budynku mieściła się szkoła - jedna klasa, pokój dla nauczyciela i mieszkanie Jurkowskich.

JURKOWSKIBolesław, żona Marcelina, córka Marta.

37.

SZELMOWSKI

Wacław, żona Antonina z d. Sulikowska, wdowa po Adamie Dawidowiczu - s. Mikołaja i Teofil z d. Dawidowicz, dzieci: Bolesław, Aniela (m. Józef Górski - s. Anastazego i Józefy z d. Sulikowska) oraz c. Antoniny z Adamem - Helena (z m.Florianem Sulikowskim w poz.1)

38.

SZELMOWSKIBolesław, żona Jadwiga.

39.

SULIKOWSKI

Antoni (Dębowy), żona Genowefa z d. Grochowska - c. Antoniego i Pauliny z d. Sulikowska, mieszkało tu rodzeństwo Antoniego Kacper i Leokadia.

40.

DAWIDOWICZ

Cezary (Cyzor), żona Paulina z d. Drzewiecka, dzieci: Agnieszka, Wanda, Kazimierz i Antoni.

41.

DAWIDOWICZ

Bolesław, żona Jadwiga, dzieci: Mirosława i Adam. Bolesław po wojnie w USA, Jadwiga z dziećmi w Polsce - Katowice.

42.

SULIKOWSKI

Józef (Dembowy), żona Walentyna z d. Sulikowska z Mielnikowa - c. Franciszka i Marceliny z d. Górska, dzieci: Genowefa w 1943 miała ok.15 lat. Rodzina mieszkała na tzw. Koszarkach, mieli żarna do mielenia zboża i ludzie z wioski chodzili do nich mielić zboże na mąkę.

43.

DZIEKAŃSKI

Karol, żona Stanisława, córki: Domicela, Wanda i Józefa.

44.

WOKULEWICZ

Stefan (Czudak) 1888-1943, żona Malwina.

45.

SZELMOWSKI

Marian 1908-1943, żona Matylda 1913-1943, dzieci: Jadwiga +1943, Stanisław +1943, Stefan +1943.

46.

SZELMOWSKI

Wacław, żona Anastazja.

47.

DAWIDOWICZ

Petronela (Pietrucha), wdowa (po Piotrze?), synowie: Józef, Michał, córka Zofia.

48.

DAWIDOWICZ

Stanisław (Zabłotny) - s. Jana i Karoliny z d. Konopacka (w ks.paraf. z d. Kopylec), żona Emilia z d. Kopij z Ilnika - c. Józefa i Domiceli z d. Konopacka, dzieci: Marian, Paweł, Magdalena. Po wojnie: Brazylia.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jadwiga Żuchora[luty 2009] poz. 1-31, 33-50 z opracowania Cz. Piotrowskiego oraz z relacji mojej mamy Antoniny Wożniak c. Klementyny i Franciszka Dawidowicz, [kwiecień 2009] poz. 1-48 - nowe wspólne opracowanie wykazu na podst. informacji mamy Antoniny Woźniak z d. Dawidowicz oraz Zofia Dębowska z informacji ojca Władysława Dawidowicza z uzupełnieniem z opracowania Cz. Piotrowskiego.j_zuchora(a)wp.pl

2.

Zofia Dembowska z d. Dawidowicz[luty 2009] Plan Osówki i przyporządkowany do niego nowy wykaz rodzin w poz. 1-35 z informacji mojego ojca Władysława Dawidowicza ur. w 1933 r. w Osówce - s. Pawła z poz. 7 [kwiecień 2009] poz. 1-48 nowe wspólne opracowanie wykazu (źródło jak wyżej), [maj 2009] uzup. w poz. 1-4, 12, 19, 22-24, 26, 30, 34, 35 na podst. inf. uzyskanych od potomków z tych rodzin i w oparciu o Wykazy Ks.Żurka, [styczeń 2010] uzup. w poz. 10, 15 i 42. [wrzesień 2010] uzup. w poz. 1, 3, 9, 10, 17, 20, 22, 28, 37, 39, 40. [lipiec 2012] uzup. w poz. 8. [październik 2013] uzup. poz. 7 i 48 z inf. od wnuczki Stanisława i Emilii p. Ireny Woloszyn z d. Dawidowicz z Brazylii.demb99(a)wp.pl

3.

Agnieszka Ślosecka[maj 2009] uzup. w poz. 14 z opowiadań mojej babci Heleny Popławskiej z domu Sulikowskiej córki Józefy i Stanisława Sulikowskich, ZDJĘCIA rodzinnelunadino(a)neostrada.pl

4.

Marian Zieliński[lipiec 2009] uzup. w poz. 15Zielony11(a)neostrada.pl

Na przełomie 04-07 z Osówki zginęło12 osób.
Moja babcia Klementyna Dawidowicz wraz z rodziną schronili się w Hucie Stepańskiej, a gdy obrona przed Ukraińcami była niemożliwa, na polecenie samoobrony Huty, jak wielu innych Polaków ruszyli do stacji kolejowej, a dalej wagonami towarowymi (na węglu) do Niemiec na roboty. I w ten sposób udało im się ujść z życiem. - Jadwiga Żuchora, luty 2009.

W okresie od kwietnia do lipca 1943r zginęli mieszkańcy Osówki: Górski Bronisław l.65; Dawidowicz Aniela l.50; Dawidowicz Antoni l.60; Dawidowicz Jan l.24; Dawidowicz Zofia l.50; Sulikowski Stanisław l.30; Szelmowski Marian l.35; Szelmowska Matylda l30; dzieci Szelmowskich - Jadwiga, Stanisław i Stefan; Wokulewicz Stefan l.55. - Jadwiga Żuchora, kwiecień 2009.


Data powstania strony: październik 2007 r., ostatnia edycja: październik 2013 r.

inne strony O KRESACH

.ros. (Memorial): Осулка, Осувка