futor

OSTALEC

gromada Pełcza, gmina Werba, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Pełcza


Opracowywane w okolicy:
Brzezina, Edwardówka, Paszczycha, Kalinówka, Czerec, Pełcza, Witosówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.SOBOLEWSKIZygmunt 1892 - s. Henryka i Marii z d. Chrzanowska.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Małgorzata Sobolewska-Miłaszewska[marzec 2007] poz. 1mmilaszewska(a)interia.pl

Data powstania strony: marzec 2007 r., ostatnia edycja: marzec 2011 r.

inne strony O KRESACH