wieś

OSTASZÓWKA

gromada Ostaszówka, gmina Hoszcza, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Hłuboczek?


Opracowywane w okolicy:
Witków, Góry, Rusywel, Błudów, Korzyść, kol. Korzyść,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

STASIUKAntonina.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[listopad 2010] poz. 1 z ogłoszenia w WDW w 1938r.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: listopad 2010 r., ostatnia edycja grudzień 2015 r.

inne strony O KRESACH