wieś i osada

OSZCZÓW

gromada Oszczów, gmina Skobełka, powiat Horochów, woj. wołyńskie
parafia Horochów


Opracowywane w okolicy:
Teklówka, Tereszkowce, Zwiniacze, Zygmuntów, Olchówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

OSADA

1.

ADAMEK

Rudolf, st.strz.

2.

DRAB

Piotr, kapr.

3.

GOŁKOWSKI

Karol, sierż.

4.

GOŁKOWSKI

Michał, szwol.

5.

GOŁKOWSKI

Józef, sierż.

6.

KARKOWSKI

Franciszek 1891 - s. Jana, kan., żona Jadwiga 1904 - c. Franciszka, dzieci: Rozalia 1927, Stanisław 1929, Jadwiga 1933, Andrzej 1936. Zabrani na Sybir.

7.

KAROŃ

Józef 1898 - s. Antoniego, plut. Zabrany na Sybir.

8.

KOCEL

Stanisław, szer.

9.

KOZŁOWSKA

Walerja, por.

10.

KULIGIANIEC

Jakub, szer.

11.

LEJA

Ferdynand 1895-1941 - s. Jana, kapr., żona Stanisława 1897 - c. Wojciecha

12.

MIĘTUS

Jan, plut., żona Anna 1902 - c. Jana, dzieci: Jan 1922, Zofia 1924, Józef 1928, Franciszek 1930. Żona z dziećmi wywieziona na Sybir.

13.

MILLER

Piotr, kan.

14.

NIEMCZYK

Stanisław, por.

15.

NOWAK

Roman 1896 - s. Wojciecha, sierż., żona Maria 1901 - c. Filipa. Zabrani na Sybir.

16.

ORAWIEC

Karol 1896 - s. Macieja, plut., żona Maria 1902, dzieci: Karol 1922, Helena 1926, Eugenia 1929, Michalina 1931, Maria 1935. Zabrani na Sybir.

17.

PIECHNIK

Jan 1898 - s. Piotra, szer., żona Bronisława 1910 - c. Antoniego, dzieci: Adam 1924, Danuta 1925, Zbigniew 1928, Bolesław 1930, Ryszard 1932. Zabrani na Sybir.

18.

ROSMANISZYN

Kazimierz, por.

19.

RUDOLF

Adam, st.strz.

20.

SYNOWIEC

Augustyn 1898 - s. Jana, st.szer., żona Karolina 1901 z d. Biernacka - c. Adama i Marii z d. Żmudzka, dzieci: Eugenia 1923, Piotr 1924, Józef 1925, Barbara 1926, Paulina 1928. Zabrani na Sybir.

21.

SZEWCZYK

Andrzej 1996 - s. Pawła, szer., żona Maria 1997 - c. Adama, dzieci: Longin 1920, Stanisław 1924, Kazimierz 1925, Janina 1927, Edward 1929, Stefan 1935. Zabrani na Sybir.

22.

UJEJSKI

Maciej, plut.

23.

WITOWSKI

Wojciech, sierż.

24.

WŁODARCZYK

Wojciech, szer.

25.

ZAWADA

Gerard 1901 - s. Jakuba, kan., żona Karolina 1907 - c. Pawła, dzieci: Zdzisław 1927, Kazimiera 1936. Zabrani na Sybir.

26.

ZAWADA

Stanisław 1898 - s. Jakuba, sierż., żona: Helena 1908 - c. Ludwika, dzieci: Mieczysław 1928, Józef 1933, Ludwik 1936. Zabrani na Sybir.

27.

ZAWILIŃSKI

Michał, st.ogn.

28.

GIZAAntoni 1888 (*Werbiczno) - s. Franciszka i Katarzyny z d. Szymańska, żona Marianna 1892 z d. Wapińska - c. Józefa i Salomei z d. Wojtuń, dzieci: Kazimierz 1923-1942 (+Kenimech), Stanisława 1924. Zabrani na Sybir. Antoni miał brata Jakuba (ż.Ewa Łabuz - c.). Rodzeństwo Marianny to: Aniela 1886, Andrzej 1888, Franciszek 1890, Jan 1892, Józefa 1898, Anna 1901.

WIEŚ

1.

BIERNACKIIN.

2.

BOGDANOWICZIN.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Czesław Kamiński[listopad 2011] poz.28 z listy represjonowanych..czkamyk(a)op.pl

2.

Antonina Krutkow[kwiecień 2013] poz.1-27, źr.: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia.tosiak(a)o2.pl

3.

Anna Gołąb[marzec 2014] poz. w1-2.aniagolab(a)vp.pl

Data powstania strony: kwiecień 2013 r., ostatnia edycja: marzec 2014 r.

inne strony O KRESACH