wieś

PERENIATYN

gromada Pereniatyn, gmina Radziwiłłów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Radziwiłłów


Opracowywane w okolicy:
Baszarówka, Niemirówka, Gaje Lewiatyńskie, Berezyna, Podlipki, Wola Piłsudskiego, Suchodoły,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.SUROWIECKIAleksander, żona Genowefa z d. Witkowska, dzieci: Zdzisław, Tadeusz 1922, Aleksandra.
2.

BLIŹNIUKIEWICZ

Hieronim

3.

ŁĄCZEWSKI

Wiktor, żona Adela z d. Bajer, córka Maria (Pawczyńska, w os. Radziwiłłów)

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Monika Kamińska/Surowiecka. [lipiec 2008] poz. 1 Jestem córką Tadeusza, szukam informacji,monikakaminska2(a)wp.pl

2.

Danuta Wojtowicz[od kwiecień 2013] poz. 2-3. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Żołnierze z tej miejscowości który polegli w czasie I wojny światowej (w czerwcu 1919 r.): Saczka Jan i Sajdak Walenty. (za stroną...)

Data powstania strony: lipiec 2008 r., ostatnia edycja: czerwiec 2014 r.