wieś

PERESZPA

gromada Pereszpa, gmina Pulemiec, powiat Luboml, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Ładynka, Podgórze, Wólka Chrypska,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

Brak informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

...

DODATEK - opracował Jarosław Chruścicki, luty 2008.

Z Księgi parafian będących u spowiedzi (wielkanocnej) rzymskokatolickiej parafii Ostrówki.Wołyńskiej Guberni, włodzimierskiego powiatu za 1907 rok..

1

BAŃKOWSKI Jan (dziedzic) lat 66, żona Maria z Gurbaszowskich lat 55, dzieci: Antoni lat 30, Kazimierz lat 19, Anna lat 24. Teofila z Kozerskich Pęcak (wdowa) lat 84. Piotr Zalewski (wdowiec) lat 65, córka Anna lat 25.

2

POGONOWSKI Stanisław (chłop) lat 39, żona Zofia z Kosakowskich lat 28, syn z I małżeństwa: Aleksander lat 15. Antoni Pogonowski lat 44, żona Franciszka z Anasiewiczów lat 40, dzieci: Leon lat 19, Wacław lat 17, Tekla lat 12. Józef Pogonowski (wdowiec) lat 70. Jan Pogonowski lat 32.

Data powstania strony: luty 2008 r., ostatnia edycja: sierpień 2011 r.