kolonia

POLESIE

gromada Polesie, gmina Równe, powiat Równe, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Basowy Kąt, Nowy Dwór, Równe, Kołodenka, Dąbrowa, Antopol,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Miejscowość powstała na gruntach rozparcelowanego przez Bank Ziemski we Lwowie majątku Wandopol, sprzedanego kilku osobom z terenu powiatu Krasnystaw. Oprócz nich był jeszcze jeden Ukrainiec Jakowlew.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BEDNARSKIWincenty 1896 (Ziemiany, gm. Łopiennik) - s. Ludwika i Józefy, żona Władysława 1894 z d. Boguszewicz - c. Józefa i Józefy z d. Turska, dzieci: Ryszard 1933, Irena.

2.

ŁASZEKAndrzej +1943 (Przedmieście Góry, gm. Krasnystaw) - s. Szymona, żona Marianna +1943 z d. Chyła (ich zwęglone szczątki spoczęły na cmentarzu w Żytyniu), córka IN. (po m. Horyńska, zob.niżej).

HORYŃSKIIN., żona IN z d. Łaszek, syn Bolesław 21.04.1939 (chrzest w Równem).

3.

BANACHAntoni (Przedmieście Góry gm. Krasnystaw) - s. Michała.

4.

BIELESZAWładysław (Przedmieście Góry, gm. Krasnystaw) - s. Pawła.

5.

BOJARSKAMarianna (Krakowskie Przedmieście, gm. Krasnystaw) - c. Antoniego.

6.

BORSUKSzymon ( Białka, gm. Krasnystaw) - s. Michała. V.n.: Borcuch.

7.

JAKOWLEWMichał ( Ulbarów) - s. Aleksandra.

8.

KROCZŃSKIPiotr ( Ziemiany, gm. Łopiennik) - s. Szymona.

9.

POZNAŃSKIJan (Krakowskie Przedmieście, gm. Krasnystaw) - s. Andrzeja.

10

TYSZKIEWICZJózef - s. Wincentego, żona Katarzyna - c. Franciszka. Oboje z m. Mołodiatycze, pow. Hrubieszów.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w tworzeniu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").
Osoby zainteresowane miejscowością / udzielające informacji:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Henryk Bednarskiwnuk. Na podst. aktów notarialnych Kancelarii Notarialnej Adamczewski w Równem [grudzień 2008] poz. 1. [luty 2013] ustalenie położenia. [styczeń 2014] poz. 3-10, uzup. poz. 2. (po imieniu, w nawiasie - skąd przybył/a).keniob64(a)gmail.com

2.

Bolesław Horyński[sierpień 2013] poz. 2.bhorynski(a)gmail.com

Według nieżyjącego od dawna mieszkańca Kolonii, na zdjęciach satelitarnych widoczne są stare drzewa (kępa drzew) w szczerym polu pomiędzy w/w wioskami. Są to jedyne ślady po folwarku. Obecnie prawdopodobnie dzikie wysypisko śmieci i kamieni zebranych z okolicznych pól.

Data powstania strony: grudzień 2008 r., ostatnia edycja: styczeń 2014 r.