kolonia

POŁOMIANE

gromada Połomiane, gmina Korytnica, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Stęzarzyce


Opracowywane w okolicy:
Stężarzyce, Turówka, Wydranka, Czerniawka, Edwardpol, Wierów, Puzów, w.Puzów, Karczunek,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Z WDW 1930/1: Z kolonji Połomiane obszarem 427 ha gruntów kupnych z maj. Stęzarzyce, posiadającej 75 gospodarstw z ludnością w ilości 519 osób, położonej w gminie Korytnica w granicach: z zachodu, północy i wschodu z lasem, ziemią orną i łąką włościan wsi Stęzarzyce, z południa lasem państwowym Nadleśnictwa Uścilug, - przynależnej dotychczas do gromady Stęzarzyce, - tworzę oddzielną gromadę wiejską. Nowoutworzonej gromadzie wiejskiej nadaję nazwę "Połomiane".

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

PASIEKAJan - s. Macieja i Karoliny, żona: Balbina z d. Sadlik, dzieci: Alfreda, Justyna, Jadwiga, Leokadia.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Marzena Pietrykowska-Klukowska[sierpień 2006] poz. 1.pasiekas(a)wp.pl

Data powstania strony: sierpień 2006 r., ostatnia edycja: luty 2013 r.