wieś i folwark

PONEBEL

gromada Ponebel, gmina Równe, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Równe


Opracowywane w okolicy:
Michałówka, Jadwipol, Bronniki, Obarów, Gródek, Karajewicze, Oleksin Mały,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

WIEŚ

1.

STOLARZIN. (Antoni?), żona Maria (z d. Papuga?), dzieci: Franciszka (Masiewicz, w Gródku), Stanisław, Franciszek, Władysław.

2.

POTAPSKI Stanisław - s. Józefa 1858- 1938 (s.Tomasza i Teresy z d. Kamińska) i Franciszki z d. Jarzębowska (Jażemska?), żona (śl.1918) Maria z d. Seńkiewicz (Sienkiewicz?).
FOLWARK

1.

KOWALEWSKIWładysław 1897 (*Kołodenka) - s. Aleksandra i Marii z d. Kopaczewska, żona: Jadwiga 1902 (*Mizocz) z d. Ostrowska - c. Mikołaja i Anieli z d. Kulikowska, dzieci: Stanisława 1921, Teresa 1923, Józef 1925, Wiktoria 1927, Feliks 1930, Maria 1931 oraz Barbara i Jadwiga, zmarłe jako dzieci przed 1939 r. Władysław, tak jak jego ojciec i pewnie dziadek Michał był kołodziejem, początkowo w prywatnym rodzinnym zakładzie w Kołodence, następnie w Folwarku Księcia Radziwiłła w Ponebelu i - już w czasie wojny - u Włodarczyków w Jadwipolu. Po wojnie rodzina zamieszkała głównie na Dolnym Śląsku.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jan Wieczorek[marzec 2012] poz. F1.jantheevening(a)gmail.com

2.

Mariusz Masiewiczs. Kazimierza. [wrzesień 2016] poz. 1. (uzup. Red.)mariusz.masiewicz(a)itwl.pl

3.

rED.[luty 2021] poz. 2.  z Wykazów ks. Żurka.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: marzec 2012 r., ostatnia edycja: luty 2021 r.