osada wojskowa

PONIATÓWKA

gmina Chorów, powiat Zdołbunów, woj. wołyńskie
parafia r-k Ostróg


Opracowywane w okolicy:
Dermań, Buszcza, Wierzchów, Zastawie, Derewiańcze Duże, Białaszów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


L 5159/ M. Urząd Wojewódzki donosi, że na podstawie rozporządzenia Starostwa w Zdołbunowie z 16.VIII 1926 r. L. 25139, utworzono na gruntach osadników wojskowych przy wsi Wierzchów nową gromadę wiejską i nadano jej nazwę "Poniatówka". Gromada ta wchodzi w skład gminy Chorów, pow. Zdołbunów, liczy 28 gospodarstw, 101 mieszkańców na 37492 ha przestrzeni. Osada znajdowała się w połowie drogi pomiędzy Dermaniem, a Wierzchowem. Dzieci z osady wojskowej Poniatówka uczęszczały do szkoły w Wierzchowie.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najpóźniej przed wywózką na Sybir 10.02.1940 r.)

1.

ANDRIAK

Józef, kapr., żona Michalina 1898 z d. Kolankiewicz - c. Stanisława, dzieci: Genowefa 10.10.1922 (chrzestni: Franciszek Daszkiewicz, Anna Słupska, par.Ostróg 23.10.1922), Apolonia 1927, Henryk. Michalina z córką Polą zostały deportowane na Sybir. V.n. Andrakow.

2.

DASZKIEWICZ

Franciszek, sierż., żona Bronisława, dzieci: Lusia i Bogusia

3.

HNATKOWSKI

Emil, szer., sołtys w latach 1931-1939, żona Gabriela z d. Szczawińska, dzieci: Władysław, Adam 19.07.1923 (chrzestni: Antoni Szczawina, Wanda Gnatkowska, par. Ostróg 25.08.1923), Wacław. V.n.: Gnatkowski.

4.

JAWORSKI

IN.

5.

KOWALIK

Henryk 1898 (*Dobromil woj. lwowskie) - s. Jana, ogn., żona Jadwiga 1901 z d. Gąsiorowska - c. Jana i Antoniny z d. Turek, dzieci: Leon 1925, Zofia 1928, Krystyna 1939, Stanisław 1939, Helena 1932. 10.02.1940 r. rodzina została wysiedlona (oskarżenie - osadnik wojskowy) do Wołogodskiego (Wołogda) obwodu, Mieżdureczeńskiego rejonu. Zwolnieni 4.09.1941 r. na podstawie Dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR "O amnestii obywateli polskich", trafili do Kazachstanu. Henryk i Leon wstąpili do armii gen. Andersa. Henryk wkrótce zmarł. W Kazachstanie pozostały również groby jego dzieci: Stanisława i Krystyny. Pozostali członkowie rodziny wyemigrowali do USA.

6.

KOZEK

Jan 1899 (*Zagórzyce k/Ropczyc) - s. Józefa, st.strz., żona Aniela 1899 z d. Białorucka - c. Wojciecha, dzieci: Józef Tadeusz 23.11.1922-1941 (chrzestni: Antoni Witkowski, Maria Balulak, par. Ostróg 6.12.1922, +Szyczenga), Krystyna 1928, Ludmila 1930, Eugeniusz 1925, Leszek 1934, Wiesław 1939. Zabrani na Sybir. Po wojnie w Anglii, w latach 50tych rodzina wyjechała do Ameryki.

7.

LASKOWSKI

Józef, sierż., dzieci: Stanisława, Zofia, Bogusława.

8.

MUCHOWSKI

Józef, szer., żona Józefa 1894 z d. Galimska - c. Piotra, dzieci: Maria 14.08.1922 (chrzestni: Antoni Rakowicz, Anna Lisek, par.Ostróg 3.09.1922), Leokadia 1930, Jan 1925 (zam. Kanada) i Roman (opolskie). Zabrani na Sybir.

9.

NAWROCKI

Marian, kapr., żona Ludwika, dzieci: Aniela, Stanisława i Józef (poległ na wojnie we Włoszech). Po wojnie w Anglii.

10.

NOWAK

Jan 1899 - s. Stanisława i Antoniny, szer., żona Anna 1902 - c. Józefa, dzieci: Kazimierz 1924, Stanisław 1926, Czesława 1930, Krzysztof 1937. Do śmierci w 1938 roku, mieszkała tu również matka Jana - Antonina. Zabrani na Sybir 10.02.1940r. Rodzice oraz bracia Kazimierz i Stanisław zmarli i są pochowani w Anglii.

11.

PIETRZAK

IN., dzieci: Janina.

12.

PRZYCHOĆKO

IN.

13.

RAKOWICZ

Antoni 1899 (*Sierki k/Tykocina) - s. Wiktora, szer., żona Feliksa 1904 z d. Popławska - c. Sylwestra i Anny, dzieci: Marian 1922 (od 1949 w Londynie), Mirosław 1927 (Cieplice), Jerzy 1928. Zabrani na Sybir.

14.

SEWRUK

Eliasz 1895 (*Tuczyn) - s. Michała, szer., żona Józefa 1902 - c. Stefana, dzieci: Czesław 1923, Stefania 1926 (po w. w Anglii). Eliasz z Czesławem zginęli w czasie wojny, pozostali zabrani na Sybir (tam ur. się i zmarła córka Teresa 10.10.1940-28.05.1941)

15.

SŁUPSKI

Łukasz 1897 - s. Józefa, szer., żona Bronisława 1904 - c. Andrzeja, dzieci: Mieczysław 1923, Stanisława 1925, Bolesław 1926, Czesław 1929. Zabrani na Sybir. Po wojnie: w Złotowie.

SŁUPSKI

Konstanty 1907 - s. Józefa.

16.

SZLACHTA

Karol, szer., żona Wiktoria, dzieci: Stanisława, Jan, Felicja, Antoni. Po wojnie w Anglii. Wiktoria i jej córka Stanisława są pochowane na cmentarzu w Nottingham.

17.

TUROWSKI

Franciszek 1896 - s. Józefa, kpr., żona Kazimiera 1896 - c. Józefa, dzieci: Henryk 1926-1996 (pochowany w Londynie), Karol, Edmund 1927 i Danuta 1931. Zabrani na Sybir. Po wojnie w Anglii.

TUROWSKI

Jan 1898 - s. Józefa, żona Maria 1903 - c. Jana, dzieci: Grzegorz 1939, Edward 1935. Zabrani na Sybir.

18.

TERNILEWSKI

Jan, st.pion., dzieci: Irena, Maria (zam.Wrocław, Świebodzin).

19.

WOJSZÓW

Jan 1898 (*Gostery k/Ostrołęki) - s. Błażeja, st.szer., żona Józefa 1903 - c. Michała, dzieci: Edward 1922, Tadeusz 1924, Stanisław 1926, Janina 1928, Zygmunt 1932, Józef 1938. Zabrani na Sybir, gdzie wszyscy zmarli.

20.

WOŹNIAK

Karol 1889 - s. Franciszka, st. szer., żona Katarzyna 1885 z d. Borys - c. Franciszka, dzieci: Zofia 21.01.1922 (chrzestni: Ignacy Zwierzchowski, Julia Rakowicz, par. Ostróg 26.02.1922), Irena 1925, Maria 1926, Kazimierz 1929, Adam 1935 i Zygmunt 1937-1943 (+na Syberii). Zabrani na Sybir. Powrócili w maju 1946 r i osiedli w Pyrzycach.

21.

ZWIERZCHOWSKI

Ignacy 1904, z córką i synem (zam. woj. łódzkie). Pod koniec września 1941 r. Ignacy został dotkliwie pobity przez Ukraińców z Wierzchowa.

22.

LASKOWSKILudwik sierż.

23.

BINIEWSKI

Piotr 1898 (*Smotrycz) - s. Jana, kpr., żona Wanda (Walentyna) 1903 - c. Bronisława, dzieci: Edmund 1930, Janusz 1931, Krystyna 1934. Zabrani na Sybir

24.

CIAŁOWICZ

Antoni, por.

25.

CIAŁOWICZ

Jan, kpt.

26.

JASTRZĘBSKI

Józef Klemens 20.03.1895-1940 (Strusów-Katyń) - s. Bartłomieja i Rozalii, wachm. (w 1939 r. ppor. rez.). Po 17.09.1939 aresztowany w domu przez NKWD. Żona IN., syn Zbigniew.

27.

LEWKO

Wasyl, szer.

28.

RADZIEJOWSKI

Bronisław, kpt.

29.

RYKOWSKI

Tadeusz, sierż.

30.

SZCZEPAŃSKI

Wacław, szer., żona IN., córka Wanda 5.05.1927-13.06.1942 (tu*, +Guzar, junaczka).

31.

WITKOWSKI

Antoni 21.12.1895-1940 (*Perizna w Rosji, rozstrzelany w Starobielsku) - s. Adama i Heleny z d. Katyńska, kapitan, synowie: Leopold (Terlicz-Witkowski), Henryk - po wojnie w Ostrołęce.

32.

ZDROJEWSKI

Wacław, por.

33.

POTOPIANEK

Stefan. Żonę z synem wywiózł do Posady Górnej koło Rymanowa (woj. podkarpackie).

34.

ŚWICZYŃSKI(ŚWINIECKI?) Jarosław 1886 - s. Mateusza, żona Maria 1895 - c. Józefa, dzieci: Mirosław 1937. Zabrani na Sybir

GORLIWAAnna 1870 - c. Józefa. Zabrana na Sybir

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Maryla Pawłowska[sierpień 2004.- maj 2005] poz. 1-21 i wszystkie informacje opisowe, [marzec 2008] ZDJĘCIE grupowe (ślubne), [sierpień 2008] poz. 22 i uzup. o imiona na podst. relacji dzieci osadników, [styczeń 2009] poz. 23-32.mariapa(a)wp.pl

2.

Magdalena Koffnyt[grudzień 2008] uzup. poz. 5 na podst. rodzinnych wspomnień i nekrologu Leona Kowalika zm. w 1983 r. w USAmagdakoffnyt(a)gmail.com

3.

Krzysztof Nowak[maj 2009] uzup. poz. 10, korekta imienia i uzup. w poz. 15, uzup. poz. 3, 6, 9, 16, 17, [wrzesień 2009] uzup. poz. 9, korekta i uzup. w poz. 2. Łukasz Słupski to mój wujek. Rodziny których dane uzupełniłem były znane dla mnie tu w Anglii. [październik 2009] uzup. poz. 1, 3, 6, 16, 19, 31, przeniesienie rodziny Górskich do wykazu rodzin z Wierzchowa, informacja o rodzinach które nie były deportowane, źr.: IPN 2005 r., Wykaz deportowanych /tom XVII / osadników z Poniatówki. [luty 2012] uzup. poz. 9.knowak825(a)btinternet.com

4.

Natalia Potopianek[listopad 2010] poz. 33. Szukam informacji o rodzinie.n.potopianek(a)yahoo.pl

5.

Elżbieta Ogłaza[kwiecień 2011] poz. 34, uzup. w poz. 1, 5, 6, 8, 10, 13-15, 17, 19, 20, 23 z listy Memoriału.ustronie-karpacz(a)wp.pl

6.

Antonina Krutkow[kwiecień 2013] uzup. poz. 14 z indeksu represjonowanych.tosiak(a)o2.pl

7.

ks. Witold Józef Kowalów[sierpień 2013] uzup. poz. 1, 3, 6, 8, 20 z AP Ostróg, Księga Chrztów 1920-1923. [wrzesień 2013] uzup. poz. 30 z inf. na stronie www.vykovaliv(a)gmail.com

8.

Andrzej Przybyszewski[styczeń 2015] uzup. poz. 26.anprzyb(a)gmail.com

9.

Jerzy Popławski[styczeń 2018] uzup. poz. 13.jerzypop(a)poczta.onet.pl

Rodziny które nie figurują w spisie deportowanych: Laskowski (poz.7), Laskowski (22), Ciałowicz (24), Ciałowicz (25), Lewko (27), Radzejowski (28), Szczepanski (30), Zdrojewski (32), Wojciechowski Józef (urzędnik wojskowy, może nie mieszkał w Poniatówce).

Data powstania strony: sierpień 2004 r., ostatnia edycja: luty 2018 r.

ros. Понятовка