kolonia

POŻARNICA

gromada Zastawie, gmina Brany, powiat Horochów, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Kwasów, Zastawie, Sieniawa, Brany, Boroczyce, Czerwona, Boryskowicze,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

WRZOŁEKWiktor, żona Maria z d. Gawlik, osiedlili się tu w latach '20, przenosząc się z Idalina (woj.lubelskie), dzieci: Bronisława, Aniela (poz.5), Genowefa, Antoni-Lucjan (poniżej), Jan, Julia, Adam 1901 (poz.2), Józef, Stefan - ksiądz,. Do 1940r. większość dzieci opuściło już dom rodzinny, zakładając własne rodziny i prowadząc swoje gospodarstwa. Wiktor z Marią 10.02.1940r. zostają wywiezieni na Sybir gdzie z wycieńczenia i głodu umierają najprawdopodobniej w 1942r. Z dzieci jeszcze zamieszkujących z nimi na pewno wywiezienia na Sybir uniknęli Józef i Jan, którzy w tych dniach przebywali we Lwowie.

WRZOŁEKAntoni-Lucjan, żona Stefania z d. Fabian, dzieci: bliźniaki Bolesław-Adam 1936 i Mieczysław-Franciszek 1936-1936, Janina 1939. Antoni mieszkał i prowadził gospodarstwo wspólnie ze swoimi rodzicami. Mieszkała tu również matka Stefanii. 10.02.1940r. wywiezieni na Sybir. Antoni dostaje się do Armii Andersa i tak jak jego brat Adam jako żołnierz II Korpusu przechodzi cały szlak bojowy, powraca do kraju w 1947r. Z Syberii po wojnie udaje się powrócić tylko jego synowi Bolesławowi i teściowej, żona Stefania na pewno nie przeżyła trudów zesłania. Razem z rodziną jego brata Adama Wrzołka osiedlili się w Pękaninie w dwurodzinnym domu z gospodarstwem.

2.

WRZOŁEKAdam 1901, żona Apolonia 1904 z d. Szczerepa - c. Tomasza i Agnieszki z d. Szymczyk, dzieci: Stanisław 1927, Maria Apolonia 1929, Józef 1931, Krystyna Teresa 1934, Wiktor Stefan 1938, Zofia 1940. Adam, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, 10.02.1940r. wywieziony na Sybir, dostaje się do Armii Andersa i jako żołnierz II Korpusu przechodzi cały szlak bojowy, powraca do kraju w 1947r. Apolonia wraz z wszystkimi dziećmi ucieka w II połowie czerwca 1942r. w ostatniej chwili przed spaleniem Pożarnicy przez Ukraińców do rodziny w Stojanowie, a następnie do Dzierzkowic (lubelskie). Po powrocie Adama z Anglii w 1947r. osiedlili się w Pękaninie (dawne woj. koszalińskie).

3.

KOSTERSKIJan, żona Maria z d. Tkaczuk, Ukrainka, dzieci: Helena 1932, Mieczysław 1934 (chyba zmarł, bo jest drugi Mieczysław r.1935).

4.

RUBAJFranciszek 1896 - s. Jana i Marianny z d. Fronczek, żona (śl.1923) Aniela z d. Wrzołek - c. Wiktora i Marii z d. Gawlik, dzieci: Bolesław 1924, Helena, Stanisław, Jadwiga 1937. 10 lutego 1940r. przy mrozach sięgających -20 C zostali wywiezieni na Sybir ok.200km dalej niż Adam Wrzołek, wywiezienia uniknął jedynie syn Bolesław, który w tym czasie przebywał w szkole w Kamionce Strumiłowej. Najmłodszy syn lat ok. 2, zmarł w Kust w marcu 1940 r. Franciszek nie zdążył dotrzeć do Armii Andersa, dostaje się do kościuszkowców i przechodzi cały szlak bojowy. Po wojnie z Sybiru udaję się powrócić także jego żonie Anieli, córce Helenie i synowi Stanisławowi.

5.

KRAWCZUKWasyl, żona, dzieci: Żenia 1931, syn 1934, syn 1936. Sąsiadowali przez miedzę z rodziną Rubajów.

6.

KIRYKIN., żona, 3 dzieci w wieku 12-18 lat. Byli sąsiadami Kosterskich od strony północno-wschodniej. Posiadał gospodarstwo ok. 4 ha.

7.

JARYSZAndrzej, żona Maria z d. Muszyńska, synowie: Józef 1933 i IN. Byli sąsiadami Kosterskich od strony północno-zachodniej. Gospodarstwo ich wielkością nie odbiegało od gospodarstw sąsiadów.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Adam Wrzołek[grudzień 2009] poz.1-2 i poz. 4 z przeniesienia z wykazu Zastawia oraz uzup. poz. 3 - na podst. zapisków mojego ojca Józefa Wrzołkam.a.wrzolek(a)wp.pl

2.

Andrzej Mielcarek[grudzień 2009] poz. 3, uzup. poz.1 dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

3.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2013] uzup. poz. 4 i 7. z "Wykazów osób..." T.VII -opr. ks. W.W. Żurek.carcarewicz(a)wp.pl

Fragment ze wspomnień Józefa Wrzołka opisujący "koniec" kolonii Pożarnica (obecnie na tym terenie są tylko pola i ugory):
"...W lasach koło Zastawia i Pożarnicy w tym czasie była duża koncentracja band ukraińskich. Kilka dni wcześniej, na skraju lasu na Zastawiu, Ukraińcy ostrzelali i wykoleili niemiecki transport wojskowy. W następnym dniu po naszej ucieczce do Stojanowa , okolice Zastawia zostały poddane pacyfikacji przez oddziały ze Lwowa. Zgrupowania ukraińskie były bombardowane i ostrzeliwane przez lotnictwo niemieckie. Na Pożarnicy zostały spalone wszystkie zabudowania. W trakcie ucieczki został zabity przez Niemców Jarysz, a ranni Krawczuk i jego córka..."


Data powstania strony: grudzień 2009 r., ostatnia edycja: kwiecień 2013 r.