kolonia

PROHONÓW

gromada Prohonów, gmina Torczyn, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Torczyn


Opracowywane w okolicy:
Zubilno, Michałówka, Okorsk Duży, Smoligów, Sadów, Horodynie, Bujanie, Majówka, Torczyn,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia znana też pod nazwą PROGONÓW.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, wszyscy urodzeni są w tej miejscowości.

1.SKIBIŃSKIMikołaj 1880, żona Antonina 1888 z d. Tybulewicz - c. Mikołaja i Ludwiki z d. Konsowicz, dzieci: Klementyna (zmarła jako dziecko), Celestyn (zob.niżej), Leonard 1921, Eugeniusz 1924, Adam 1924, Jadwiga, Aldona. Przybyli z Chorochorynia. Mikołaj został sołtysem w Prohonowie. Skibińscy w Rudni to rodzina. Przodkowie nosili nazwisko Skiba.
SKIBIŃSKICelestyn 1910 - s. Mikołaja i Antoniny, żona (śl.1936) Helena 1913-1987 z d. Ucińska, dzieci: Ryszard Julian 1937, Jadwiga Maria 1939, Jerzy Janusz 1941 [...].
2.KWIATKOWSKIIN., dzieci: Eugeniusz, Walentyna, Irena (Iraida). Po wojnie w Rzeszowie. Eugeniusz w Chile, Walentyna w Chicago, Irena w Warszawie. (inf.anonim.)
3.DZIENIAKJózef, żona Aniela z d. Maj, dzieci: Jan (w Serniczkach), Antoni (poniżej), Karol (poniżej), Leontyna 1925.
DZIENIAKKarol, żona (śl.1931) Antonina z d. Tuńska, dzieci: Tadeusz 1934, Adam 1936, Helena Leokadia 1938, Jan 1939.
DZIENIAKAntoni 1907, żona (śl.1934) Marianna 1916 z d. Jaros.
4.KAZAŁAWojciech, żona Antonina z d. Pobicka, dzieci: Władysław (poniżej), Stanisław 1926.
KAZAŁAWładysław 1912, żona (śl.1936) Helena 1919 z d. Młyńska, dzieci: Krzysztof 1939, Stanisława 1941.
5.UCIŃSKIAdam, żona Józefa z d. Stępniewska, dzieci: Helena (Skibińska, w poz.1), Zygmunt 1923. Przybyli spod Puław w latach dwudziestych. V.n.: Uczyński.
6.BERGIN. Rodz. niemiecka
7.DOBERSTAININ. Rodz. niemiecka
8.ZAUDERIN. Rodz. niemiecka
9.ZUTERIN. Rodz. niemiecka
10.KLUĆIN. Rodz. ukraińska.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Wacław Dubilewicz[maj 2007] poz. 1 i ZDJĘCIE przedwojenne, [październik 2009] uzup. w poz. 1.wabapa(a)wp.eu

2.

Andrzej Mielcarek[od październik 2009] poz. 4 i uzup. w poz. 1 i poz. 3. dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

3.

Czesław Kamiński[październik 2011] poz. 5-10 ze wspomnień.czkamyk(a)op.pl

Data powstania strony: maj 2007 r., ostatnia edycja: wrzesień 2013 r.