wieś

PUSTOIWANIE

gromada Pustoiwanie, gmina Krupiec, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Ptycza


Opracowywane w okolicy:
Karpiłówka, Smolarnia, Redkoduby, Rudnia Poczajowska

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BORT

Julian, dróżnik, żona Janina z d. Fronczak.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: lipiec 2013 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.