kolonia

PUZYREWO

gromada Charaług, gmina Międzyrzec, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia r-k. Międzyrzec Korecki


Opracowywane w okolicy:
Kołowerta, Wacławka, Rzeczeczyna,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.KLIMASZEWSKIWładysław, żona Aniela z d. Dziębowska, córka Teresa Róża 1941.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[październik 2016] poz. 1wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: październik 2016 r., ostatnia edycja: październik 2016 r.