wieś

RACHMANÓW

gromada Rachmanów, gmina Szumsk, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Obycze, Załuże, Bacaje, Szumsk, Waśkowce, Cyranka Lepieszówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Dawniej wieś PIHASY, przed I wojną światową Rachmanów (Rochmanów) było miasteczkiem (zob. Słownik Geogr.... i z opisu T.J.Steckiego) Do gromady należała wieś Nowo Rachmanów z 14 zagrodami: 8 zagród przy głównym trakcie brukowanym Szumsk - Krzemieniec i 6 zagród przy drodze polnej w kier. wsi Obycze.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.MYŚLIŃSKIJózef, żona Katarzyna z d. Olszewska, dzieci: Zygmunt, Zofia, Emilia, Maria (brała czynny udział w odbudowie kościoła w Szumsku).
2.NAZARFranciszek 1904 - s. Michała (i Marianny z d. Buczek?), żona Leokadia 1912 z d. Dycha z Wiktorowa, dzieci: Lucjan 1936, Ryszard 1940. (rodzina nie mieszkała w Rachmanowie tylko w Fundumie albo Józefinie)

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Barbara Jędrzejewska[czerwiec 2006] - poz. 1. Poszukuję osób znających tą miejscowość.sebi27j(a)vp.pl

2.

Henryk Kaszuba[sierpień 2012] informacja o wsi Nowo Rachmanów z opowiadań mojego taty Bronisława (od red. strona o miejscowości powstanie, gdy będą podane nazwiska mieszkańców wg stanu z 1939 r.). [grudzień 2012] lista prowadzących w Rachmanowie działalność gosp. - wg opowiadań byłych mieszkańców z Szumska te rodziny mieszkały w tu do roku 1945, tj. do czasu deportacji.h.kaszuba(a)interia.pl

3.

Ryszard Nazar[listopad 2014] poz. 2. [marzec 2015] dodatkowa informacja w poz. 2 (od Red.: podano dwie miejscowości, więc nie wiadomo w którym wykazie umieścić dane)ryszard.nazar(a)put.poznan.pl

Działalność gospodarcza wg stanu z 1929 r. (źr.: Książka Adresowa Polski..., str.2207): PORAJSKA A. - właścicielka młyna wodnego, CIEŚLAK IN - wł.warsztatu stolarskiego, LIPCZUK J. - wł. wiatraka nr 1, LIPCZUK Ł. - wł. wiatraka nr 2.

.

Data powstania strony: czerwiec 2006 r., ostatnia edycja: marzec 2015 r.