wieś

ROSTOKI

gromada Rostoki, gmina Poczajów, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Poczajów


Opracowywane w okolicy:
Łopuszno, Horynka Wielka, Borszczówka, Rydoml,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ANELAK

dzieci Michała ~1883-1935 - s. Pawła i Marii z d. Żubokowska: Stanisław, Paweł Józef, Bronisław, Piotr, Antonina i Józefa.

2.

CENTKIEWICZ

Wiktor.

3.

DANILUK

Saba.

4.

HRYNIEWIECKI

Jan.

5.

HUPAŁOWSKA

IN., córka Janina (panna).

6.

PACZKOWSKI

Andrzej, żona Tekla z d. Tuszyńska, córka Helena 1933.

7.

SAWICKI

Feliks 1908 (*Pedosy, pow. Proskirów, Rosja) - s. Kazimierza i Eleonory z d. Ładanowska, żona (śl.1936) Julia 1918 z d. Hryniewiecka - c. Jana i Antoniny z d. Korczakowska.

8.

SEMELAK

Anna z d. Stemplowska, wdowa po Antonim 1864-1938 - s. Jana i Marianny, syn Bronisław 1909 (zob.niżej).

SEMELAKOWSKI

Bronisław 1909 - s. Antoniego i Anny z d. Stemplowska, żona (śl.1933) Jewdokia 1904 z d. Kościuk - c. Aleksandra i Zofii z d. Pasilewska, córka Helena 1934.

9.

SEMELAKOWSKI

Józef, żona Agata z d. Kościuk, dzieci: Antonina 1933.

10.

SŁOBODZIANIUK

Anna z d. Belica, wdowa po Bazylim ~1853-1933 - s. Tomasza i Marty z d. Sobczuk, dzieci: Tomasz, Maria i Apolonia.

11.

SŁOBODZIAŃSKI

Tomasz, żona Aniela.

12.

TRYSZCZUK

Dominika

13.

ZAPOROŻEC

Eliasz.

14.

ŻELICHOWSKI

Stefan, rzemieślnik, żona Anna z d. Jasińska, syn Piotr 1933.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[lipiec 2013] poz. 1-14. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: lipiec 2013 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.