wieś

RUDA

gromada Ruda, gmina Werba, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Moszczanka, Podrudzie, Błażenik,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ULAŃSKIAntoni - s. Józefa i Marii, żona Janina 1914 z d. Pieczątka - c. Jana i Marii z d. Soboleska (w Świętocinie), dzieci: Irena 1933, Danuta 1935, Helena 1938, Stanisław 1942, Władysława. Po wojnie: Wielkie Zajączkowo.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością lub udzieliły informacji:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Małgorzata Gzella

[marzec 2021] poz. 1.

malgorzatagzella(a)wp.pl

Data powstania strony: czerwiec 2021 r., ostatnia edycja: czerwiec 2021 r.