wieś

RYDKÓW

gromada Rydków, gmina Tesłuhów, powiat Dubno, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Mytnica, Sestratyn, Poniatówka, Ostrów, Beresteczko, Zamościska, Korytno, Połunoczna, Chotyń,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej RYTKÓW, REDKÓW.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

SIBIGAAdolf 1894 - s. Wawrzyńca i Karoliny z d. Borna/Borny, żona Maria 1893 z d. Kowalska - c. Józefa i Zofii z d. Rogowska. Bracia Adolfa to: Piotr 1902, Franciszek 1905, Antoni (ż.Maria Egiert)

2.

FELPEL(?), żona Jadwiga ~1908 z d. Kowalska, dzieci: Karolina, Maria, Stanisława, obecnie zamieszkali we wsi Stare Drzewce, Głogowie lub w okolicy.

3.

KOWALSKIJózef - s. Julii, żona Amelia 1908 z d. Umańska, dzieci: Mirosław 1928-?, Stanisław 1931-?, Ewelina 1932, Bolesław 1934-?, Zbigniew 1944.

4.

KOWALSKIAdolf 1904 - s. Jakuba, żona Maria 1911 - c. Michała, dzieci: Irena 1932, Tekla 1934, Czesław 1936. Wywiezieni na Sybir.

5.

BOBOŁOWICZAniela, wdowa po Pawle, dzieci: Maria (Niewiadomska, w Zaturcach), Janina (Dzikowska, w Zaturcach), Zofia (Domalewska).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Piotr Sibiga[grudzień 2006] poz. 1.piotrsibiga(a)interia.pl

2.

Ewelina Wójtowiczz d. Kowalska. [listopad 2007] poz. 2-3. (Jerzy Umański przeniesiony do wykazu os.Teklówka)wojtowicz.stan.s.fr(a)gmail.com

3.

Czesław Kamiński[marzec 2014] uzup. poz. 1 z księgi metrykalnej.czkamyk(a)op.pl

4.

Henryk Niewiadomski[kwiecień 2016] poz. 5.hnm(a)adres.pl

Data powstania strony: grudzień 2006 r., ostatnia edycja: kwiecień 2016 r.

inne strony O KRESACH

ros. Редково