wieś i gajówka

SAMOWOLA

gromada Samowola, gmina Poryck, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Poryck


Opracowywane w okolicy:
Witoldów, Olin, Witoldówka, Romanówka, Zygmuntówka, Marysin, Orzeszyn,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BARANJanina - c. Tomasza. Po wojnie Moniatycze, pow. hrubieszowski.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Przemysław Portuś[grudzień 2010] poz. 1 z akt komisji repatriacyjnej pow. hrubieszowskiego.port14(a)interia.pl

Data powstania strony: grudzień 2010 r., ostatnia edycja: wrzesień 2012 r.