futor

SARNOWA

gromada Buhajówka, gmina Radziwiłłów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Radziwiłłów


Opracowywane w okolicy:
Sestratyn, Buhajówka, Baranie, Krupiec,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

EJSMONT

Lucjan

2.

EJSMONT

Julian, żona Zofia z d. Wojtowicz, dzieci: Romualda 31.08. 1933. W ks. paraf. mylnie wpisano nazwisko Stramski (był z Julianem zgłosić narodziny Romualdy).

3.

FABJAN

Władysław

4.

WITKOWSKI

Feliks 1908 - s. Andrzeja i Marii z d. Pasiecznik, żona (śl.1937) Anna 1911 (*Baranie) z d. Maliszewska - c. Stanisława i Franciszki z d. Ejsmont.

5.

STRAMSKI

IN. (może sołtys?)

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[marzec 2013] poz. 1-4. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

2.

Elżbieta Burkiewicz[lipiec 2013] poz. 5, korekta i uzup. poz. 2. Dziadek Julian Ejsmont prostował w parafii niezgodność nazwiska.kier.prod.zwierzecej(a)hzzosowasien.pl

Data powstania strony: czerwiec 2013 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.