kolonia

SIEDLISKO

gromada Siedlisko, gmina Stepań, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Wyrka


Opracowywane w okolicy:
Wyrka, Styrtka, Ziwka Stara, Rakowa Szyja, Ostrówki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Uwaga: NOWOPROJEKTOWANY WYKAZ JANUSZA HOROSZKIEWICZA

Siedlisko powstało w XVIII wieku. Na mapie austriackiej w tamtym czasie było pod nazwą Majdan Sieliska, w zapisach metrykalnych parafii w Stepaniu (Archiwum Akt Danych w Warszawie) figuruje pod nazwą Słoboda Sieliska. W 1943 r. było tu około 60 zagród i ponad 300 mieszkańców. Szkoła była w domu p. Mąkiewiczów. Dzieci z Siedliska uczęszczały również do szkoły powszechnej w Wyrce.
.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najdalej do 14.07.1943 r.)
1.ONUCHOWSKIAntoni - s. Juliana i Teofili (p.2), żona (śl.1891) Narcyza z d. Naumowicz, 3 dzieci.
2.ONUCHOWSKITeofila z d. Wawrynowicz, wdowa po Julianie (s. Macieja i Zofii z d. Żuromska?), dzieci: Antoni (p.1), Helena +1943 (Janicka, wdowa, zamordowana koło cmentarza w Wyrce), Kazimiera 1923 (m. Kazimierz Domalewski z Prurwy i córka Kazimiera 1941 i córka IN), Bronisława 1919 (Hyrnyszyn).
3.ONUCHOWSKIMarian, żona, 1 dziecko.
4.ONUCHOWSKIMieczysław - s. Józefy, żona Antonina z d. Dziekańska - c. Jana i Marianny - mieli jeszcze syna Antoniego, 3 dzieci, dwójka zaginęła w trakcie ucieczki: chłopiec i dziewczynka w wieku około 4 i 5 lat. Napad z 16/17.07.1943 r. przeżył Władysław.
5.ONUCHOWSKIŁucjan, żona Felicja z d. Kopij z Temnego, dzieci: Cyprian i Bronisław. Po wojnie: w Kotlinie Kłodzkiej.
6.ONUCHOWSKIAlbin, żona, 1 dziecko.
7.ONUCHOWSKIJan 1893-16/17.07.1943, żona Franciszka 1903-16/17.07.1943 z d. Rozalska, dzieci: Marian, Alina, Wacław i Jadwiga.
8.SZYLERAntoni, szewc, żona Cecylia, dzieci: Władysław, Irena, Szczepan, Stanisława. Wywiezieni w 1943 r. na roboty do Niemiec (do Wrocławia). Po wojnie: Zabardowice, pow. Oława.
9.RUSIŃSKISzczepan 1918-16/17.07.1943 - s. Jana i Heleny, żona, 3 dzieci.
10.RUSIŃSKIJan 1883-16/17.07.1943, żona Helena 1893-16/17.07.1943, synowie: Szczepan (powyżej), Czesław 1927-16/17.07.1943 i Konstanty 1928-16/17.07.1943.
11.RUSIŃSKIAntoni 1883, żona, syn Bolesław (poniżej).
RUSIŃSKIBolesław 1907, żona Genowefa z d. Kępińska z Wyrki.
12.RUSIŃSKIGracjan, żona, 2 dzieci.
13.BRZOZOWSKIKazimierz, żona, 2 dzieci.
14.BRZOZOWSKIPaweł, żona, 3 dzieci.
15.BRZOZOWSKIEdward, żona, 3 dzieci.
16.KOPIJFeliks, żona Mieczysława 1906 z d. Wiatr - c. Kazimierza i Walerii z d. Janicka, dzieci: Hieronima 1926 i Wilhelmina 1928. W 1943 r. wywiezieni na roboty do Niemiec, po wojnie we Francji.
17.WIATRWaleria 1893 z d. Janicka, wdowa po Kazimierzu +1928, syn Antoni 23.12.1914, był w Oddz. AK "Bomby"-"Wujka" i 27 Woł. DP AK, ps. "Tygrys"; (więcej na stronie www...)
18.WIATRWładysław, żona, 2 dzieci.
19.WIATRGracjan (podoficer rezerwy, komendant samoobrony w Siedlisku), żona, 3 dzieci.
20.GUTKOWSKIAntoni, żona, 2 dzieci.
21.NAUMOWICZBolesław, żona, 3 dzieci.
22.CHAREWICZFeliksa, żona, 3 dzieci.
23.JANICKAMaria z d. Gutkowska, wdowa po Aleksandrze (śl.1911), 4 dorosłych dzieci w tym syn Stanisław 1915-03.1944 (był w Oddz. AK "Bomby"-"Wujka" i 27 Woł. DP AK, ps. "Kacaś", zmarł na tyfus w Rzewuszkach n/Turią);
24.JANICKIBolesław ~1880 - s. Adama i Elżbiety z d. Brzozowska, żona (śl.1902) Dioniza ~1885 z d. Tuszyńska, dzieci 7-ro, w tym: Stanisław 1904, Bronisława, Marianna, Franciszka, Marcelina. Ojciec Bolesława - Adam ~1850 to syn Jana i Anieli z d. Lachowska. Elżbietę poślubił w 1870r., po jej śmierci od 1893r. II żona Agnieszka z d. Sawicka. Bracia Bolesława to: Władysław (ż.Marianna Janicka, śl.1891), Adam (p.25), Kazimierz (ż.Rozalia Lipińska, śl.1907), Aleksander (p.23), Antoni (ż.Anastazja Sulikowska, śl.1918).
25.JANICKIAdam - s. Adama i Elżbiety z d. Brzozowska, żona (śl.1896) Marcelina z d. Jankiewicz - c. Norberta i Kamili z d. Chorążyczewska, dzieci: Filomena (po m.Gutkowska, mieszkała w Siedlisku), Emeryk (żona, 2 dzieci), Ludwika , Cyprian Stefan, Antonina 1921 (Wawrzynowicz, w Wyrce).
26.GUTKOWSKIStanisław, żona, 3 dzieci.
27.NAUMOWICZHipolit - s. Franciszka i Marianny z d. Dziekańska (zmarła, II żona to Antonina z d. Sawicka), żona IN, 4 dzieci.
NAUMOWICZFranciszek - s. Franciszka i Antoniny z d. Sawicka, zmarł krótko przed wojną na zakażenie jako 17-letni chłopak. Niewiadomo w którym domu mieszkał (zapewne w domu rodziców, a wg mapy sztabowej, domy Naumowiczów nr 27 i 28 są najstarsze).
28.NAUMOWICZZygmunt, żona Janina z d. Słojewska, dzieci: Stefan, Roman, Edward, Władysław.
29.NAUMOWICZTeofil - s. Franciszka i Antoniny z d. Sawicka dzieci: Wila i Henryk. W roku 1943 wywiezieni do Niemiec na roboty, po wojnie osiedlili się w Bystrzycy Kłodzkiej.
30.NAUMOWICZBronisław - s. Franciszka i Antoniny z d. Sawicka, żona Bronisława, dzieci: Alina (po m. Janicka) i Marian. Wywiezieni na roboty do Niemiec w 1943 r. Po wojnie osiedlili się w Idzikowie (tam Marian uległ wypadkowi i zmarł, Alina od lat 60-tych jest w Ameryce). O rodzicach Bronisława: ojciec Franciszek to syn Marcina i Marianny z d. Burzyńska, I ż.Marianna Dziekańska; matka Antonina z d. Sawicka to II żona Franciszka, również wdowa - po Lipińskim. Bracia Franciszka to: Feliks (ż.Petronela Borecka), Jan (ż. Konstancja Sawicka), Wojciech (ż.Olimpia Borecka).
31.NAUMOWICZCyprian 1908 - s. Franciszka i Antoniny z d. Sawicka, żona Stanisława 1914 z d. Sawicka, dzieci: Marianna 1936, Stanisław 1938, Halina. W 1943 r. wywiezieni na roboty do Niemiec. Po wojnie osiedlili się w Idzikowie a w roku 1954 w Bystrzycy Kłodzkiej.
32.NAUMOWICZPiotr - s. Franciszka i Antoniny z d. Sawicka, żona IN., 4 dzieci. W 1943 r. wywiezieni na roboty do Niemiec. Po wojnie osiedlili się w woj. poznańskim.
33.MĄKIEWICZEdmund, wójt w gminie Stepań, aresztowany i więziony przez NKWD, był w armii Andersa, żona Janina z d. Ancut lat 45 (była nauczycielką w szk. podst. w Siedlisku, a jej siostra Maria w Omelance), córka lat 19, syn lat 11. W domu mieściła się szkoła. Janinę z dziećmi wywieziono w 1940 r. na Sybir, po wojnie mieszkali w Anglii.
34.MAGDZIŃSKIIgnacy, żona, 3 dzieci.
35.LIPIŃSKIWładysław, żona, 1 dziecko.
36.SULIKOWSKIBolesław, żona, 4 dzieci.
37.SULIKOWSKIFelicjan 1897-1956 - s. Kazimierza 1870-1931 i Marianny 1876-1935 z d. Onuchowska, żona Bronisława 1902-1984 z d. Jankiewicz - c. Antoniego i Leonardy z d. Chodorowska z Krzeszowa, dzieci: Anna 1926-2009, Tadeusz 1929 (mieszka w Rzeszowie), Jan 1931-2001. Po wojnie mieszkali w Łomczewie. Rodzeństwo Felicjana to: Henryka (po II m. Wysocka, w Wilczach), Adam i Jan, a stryjostwo to Tomasz i Marianna z d. Horoszkiewicz.
38.NAUMOWICZKlemens, żona, 2 dzieci.
39.GUTKOWSKIAleksander, żona, 4 dzieci.
40.SOŚNICKIIN., żona, córka Zdzisława lat 4, syn IN.
41.GUTKOWSKIBolesław, żona, 2 dzieci.
42.GUTKOWSKIStanisław, żona, 2 dzieci.
43.NOGALEWSKIJózef, żona Wiktoria z d. Gutkowska, dzieci: Krystyna (obecnie Banaszczyk, zam. Bystrzyca Kłodzka), Halina (Lila, ob. Drapikowska, zam. Dzierżoniów woj. dolnośląskie). Wiktoria zmarła na robotach w Niemczech, Józef zmarł w m. Idzików, gmina Bystrzyca Kłodzka. V.n.: Nagalewski.
44.LIPIŃSKIMikołaj, żona, 2 dzieci.
45.SULIKOWSKIAdam 1895-1966 - s. Kazimierza i Marianny z d. Onuchowska, żona Antonina 1899-1975 z d. Moszkowska, dzieci: Jadwiga 1923-2001 (po m. I. Libera, II Zalewska), Ignacy.
46.LIPIŃSKIStanisław, żona, 3 dzieci.
47.LIPIŃSKIWładysław, żona, 3 dzieci.
48.LIPIŃSKIEdward, żona, 4 dzieci.
49.KOPIJCyprian, żona, 3 dzieci.
50.SAWICKIEdward, żona, 2 dzieci.
51.SAWICKIAdam, żona, 3 dzieci.
52.SAWICKIMichał, żona, 4 dzieci.
53.STOPAHenryk, żona, 3 dzieci.
54.MILEWICZHipolit, żona, 1 dziecko.
55.ŻURAWSKAGenowefa, wdowa, 4 dzieci.
56.ŻURAWSKIHipolit, żona, 2 dzieci.
57.SULIKOWSKIKajetan, żona, 1 dziecko;
58.BRZOZOWSKIGracjan 1883-17.07.1943 - s. Feliksa i Brygidy z d. Burzyńska, żona (śl.1917) Filomena 1888-17.07.1943 z d. Janicka, syn Piotr 1925-17.07.1943. Pozostałe dzieci: Edward (po wojnie w USA), Konstanty, Wacław, Genowefa.
59.JANICKIJózef 1893-17.07.1943, wdowiec, II żona Dioniza 1908-17.07.1943.
Nieopisani na szkicu:

60.

NAUMOWICZFranciszek - s. Gracjana (s.Wojciecha i Olimpii z d. Borecka) i Malwiny z d. Chomicz, żona (śl.1918) Filipina z d. Onuchowska, dzieci: Genowefa, Petronela, Mirosława. W czasie napadu na Siedlisko w popłochu uciekali do lasu w stronę kolei (linia kol. Rafałówka-Sarny). Zostali wywiezieni na roboty do Niemiec (do Drezna, do pracy w szpitalu).

61.

LIPIŃSKIAntoni 1902 - s. Franciszka i Rozalii z d. Wiatr, żona Aniela Marcelina 1905 z d. Naumowicz. W 1943 posiadali 2 dzieci: Lech 1941 i Elżbieta Ewelina. W lipcu 1943r. zostali wywiezieni na roboty do Niemiec. W roku 1946 zamieszkali we wsi Idzików niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej.

62.

BITNERStefan 1884-1965 - s. Szymona i Franciszki z d. Wiatr, żona (śl.1917) Paulina 1896 z d. Kaszuba - c. Franciszka (Kaszubski) i Bronisławy +1943 (zastrzelona) z d. Lipińska, dzieci: Ryszard 1919-? (+ Detroit), Barbara 1927 (obecnie w Chicago), Leokadia 1930 (ob. w Hamburgu) i Lidia 1935-1993. Rodzina posiadała jeszcze dom i sklep w Rafałówce. Uciekli z Siedliska do Rafałówki w dniu 17.07.1943 r. podczas napadu banderowców, potem zostali wywiezieni na roboty do Niemiec. Ryszard był w tym czasie w wojsku gen. Andersa, przeszedł cały szlak bojowy przez Monte Cassino do Anglii, po wojnie w USA. Z tej rodziny zabita została matka Pauliny, syn siostry Stefana - Bolesław Burzyński z Grabiny i 13-letni syn siostry Pauliny - Marii Kownackiej z Werbcz.

63.

FELIŃSKIAntoni z Wyrki, żona Filipina z d. Wiatr - c. Kazimierza i Walerii z d. Janicka, dzieci: Danuta 23.04.1938, Krystyna 20.08.1941, Stefania 10.05.1943.

64.

NAUMOWICZStanisław - s. Franciszka (s. Marcina i Marianny z d. Burzyńska, I ż. Marianna Dziekańska) i Antoniny z d. Sawicka (wdowa, po I m. Lipińska), żona Stanisława z d. Janicka, dzieci: Romuald i Jadwiga. W roku 1943 wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec w okolice Bawarii, po wojnie zamieszkali w Idzikowie. Stanisław zmarł w roku 1970, a jego żona mieszka do dzisiaj w Idzikowie.

65.

NAUMOWICZAdam, żona Anna z d. Roskowińska, dzieci: Aleksander 1901, Zygmunt 1903 (p. 28?), Stanisława 1903, Stefania 1904, Aniela, Janina.

66.

BRZOZOWSKIStanisław 24.05.1917-14.04.1945 (tu ur.). Jako kpr., żołnierz 1.Pułku Pancernego, 1.Polskiej Dywizji Pancernej zginął w trakcie szturmowania kanału Küsten/Niemcy. Pochowany w Meppen/Niemcy. Po wojnie ekshumowany i przeniesiony na cmentarz w Meyerhöfen-Bohmte.

67.

GUTKOWSKIJózef 1907-1943, żona Janina 1913 z d. Muszyńska, dzieci: Danuta 1930, Stanisław 1932. Józef zginął, broniąc uciekających z Siedliska do Huty Stepańskiej. Po wojnie w Grotkach, pow.wołowski, woj.dolnośląskie.
Uzupełnienia mile widziane. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Halina Nahorska[luty 2006] poz. 60. Chciałabym dowiedzieć się o losach mieszkańców wsi Siedlisko.nahorska(a)podkowa.gda.pl

2.

Eleonora Fokszanc. Mirosławy. [kwiecień 2006] poz. 60norka(a)poczta.onet.eu

3.

Andrzej Onuchowski[maj 2006] poz. 7. - korekta imienia żony (było Maria), dopisanie imion dzieci.jamandonu(a)t-online.de

4.

Anna Naumowicz[grudzień 2006] uzup. o imiona żony i dzieci w poz. 28naumowicz(a)vp.pl

5.

Jan Kaczkowski[styczeń 2007] uzup. poz. 58Jan.Kaczkowski(a)satpol.pl

6.

Jolanta Jasińskaz d. Lipińska. [marzec 2007] poz. 61jolunia40(a)op.pl

7.

Iwona Juskowiakwnuczka Mieczysława i Antoniny. [listopad 2007] uzup. poz. 4. Jeśli ktoś zna losy zaginionej dwójki dzieci będę wdzięczna za każdą informację.iwo_23(a)interia.pl

8.

Urszula Plizgainformacje od matki Barbary, babki Pauliny i dziadka Stefana Bitnerow: [marzec 2008] poz. 62. [lipiec 2013] uzup. poz. 62.urszulapli(a)yahoo.com

9.

Janina Gajewskaz d. Wrześniewska. [marzec 2008] uzup. poz. 33. Kontakt tel. 0618124922bogaj(a)op.pl (do syna)

10.

Andrzej Wziątek[październik 2008] poz. 63 z relacji teściów - Filipiny i Antoniego Felińskichandrzejwziatek(a)tlen.pl

11.

Rafał Janicki[grudzień 2008] uzup. poz. 24 z relacji dziadka Stanisława Janickiegorafal.janicki(a)gmail.com

12.

Andrzej Mielcarek[od czerwiec 2009] korekta i uzup. w poz. 24, 37, 58, 64, uzup. poz. 62 dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

13.

Krzysztof Kozłowski[grudzień 2009] korekta i uzup. w poz. 43, źródło: Krystyna Banaszczyk z domu Nagalewska (lub Nagolewska - różnica w pisowni nazwiska: wg jednych dokumentów Nogalewski, wg innych pisanych przez Niemców Nagalewski lub nawet Nagolewski).coswocoor(a)wp.pl

14.

Janina Lach[styczeń 2010] poz. 64, uzup. poz. 31, 27, 29, 32, [luty 2010] korekta w poz. 27, uzup. poz. 30, [sierpień 2011] uzup. poz. 31 (na robotach w Bawarii 25.07.1945 r. rodzi się Stefania).janinalach1(a)op.pl

15.

Marek Naumowicz[luty 2010] poz. 65mn.prv(a)poczta.fm

16.

Andrzej Zabłocki[marzec 2010] Szukam informacji o Janie Zabłockim z Siedliska, zabitym w tutejszej samoobronie. Nie wiem nic o Lucjanie, Kazimierzu i Mateuszu Zabłockich z partyzantki, zabitych w Wilii.conkret.conkreto(a)gmail.com

17.

Iwona Jeziorskana podst. relacji Taty Tadeusza Sulikowskiego: [sierpień i październik 2010] uzup. poz. 37, [styczeń 2011] uzup. poz. 37 i 45.sonia19558(a)wp.pl

18.

Romuald Naumowicz- s. Romualda. [wrzesień 2010] korekta w poz. 64.aron321(a)poczta.onet.pl

19.

Adrian Pohl[styczeń 2011] poz. 66. Interesuję się grobami żołnierzy PSZ we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Zainteresowanych proszę kontakt.adidoris(a)gmail.com

20.

Mirosław Kopij[lipiec 2011] uzup. poz. 5 i 16.11mirek55(a)wp.pl

21.

Zbigniew Górski[sierpień 2011] poz. 67.zbyszekgorski1950(a)wp.pl

22.

Irena Łojek[sierpień 2011] uzup. poz. 37. [październik 2011] uzup. poz. 25.casaverde(a)neostrada.pl

23.

Janusz Horoszkiewicz[od kwiecień 2013] uzup. poz. 2, 8, 37.Janusz-Huta-Stepanska(a)wp.pl

24.

Stanisław Szylerwnuk Antoniego. [grudzień 2013] uzup. poz. 8. [marzec 2015] korekta w poz. 8.stanislaw.szyler(a)wp.pl

25.

Tomasz Zabiełło[maj 2016] dot. poz. 33. Więcej informacji o rodzinie spisano w Kronice rodzinnej (zob. kronika-rodzinna-zabiello.blogspot.com).t.zabiello(a)interia.pl

Wykaz ustalony przez Romana Piotrowskiego i Władysławę Piotrowską Onuchowską z Wyrki, opracowany łącznie ze szkicem przez Czesława Piotrowskiego w 1997 r. i przetworzony elektronicznie przeze mnie na podstawie pracy "Zniszczone i zapomniane osiedla Polskie ...".


Data powstania strony: kwiecień 2006 r., ostatnia edycja: maj 2016 r.