wieś

SMOLARZE

gromada Bielin, gmina Werba, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Włodzimierz


Opracowywane w okolicy:
Karolówka, Grabina, Bielin, Podrudzie,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej SMOLARY.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ADAMKIEWICZJózef ~1840-1943 (zamordowany przez banderowców), żona Józefa z d. Matuszyńska, dzieci: Jan 1884, Leon 1886, Stanisława 1888, Anna 1891, Władysław 1893, Feliks 1895 (w Grabinie), Franciszek 1898-1903 (jeden z synów mieszkał w Kanadzie - w Winnipeg?), Petronela (Siemicka, poz. 2). Józef - były właściciel majątku ziemskiego pod Chełmem w Lubelskiem, powstaniec styczniowy pozbawiony majątku przez władze carskie i zesłany. Osiadł w Smolarzach gdzie prowadził małe gospodarstwo. Nazwisko w księgach par. to Adamczuk.

2.

SIEMICKIStanisław 21.05.1905-22.08.1970 - s. Feliksa i Rozalii z d Szurnińska (Szuryńska?), żona (śl.26.02.1933, k. farny we Włodzimierzu) Petronela 1.01.1901-3.08.1984 z d. Adamkiewicz. Stanisław pełnił służbę wojskową w Kompanii Honorowej Prezydenta Rzeczypospolitej, podczas wojny uciekli do Szpikołosów, pow. Hrubieszów, w kilka lat po wojnie zamieszkali w Gdańsku.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Wiesław Adamkiewicz[listopad 2009] poz. 1 na post. inf. mojego ojca Henryka Adamkiewicza, [maj 2012] poz. 2.paragraf100(a)wp.pl

Data powstania strony: listopad 2010 r., ostatnia edycja: maj 2012 r.

inne strony O KRESACH

.