folwark

SOŁOWIN

gromada Mirosławka, gmina Rożyszcze, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Sokól


Opracowywane w okolicy:
Mirosławka, Emilin Nowy, Zabara, Helenówka Stara,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

MIANOWSKAMaria Filomena z d. Trzcińska, właścicielka niewielkiego majątku, wdowa? (śl.1885) po Stefanie - s. Leopolda i Malwiny z d. Korczewska, dzieci: Janina (Szczepkowska, poniżej)

2.

SZCZEPKOWSKIWacław, żona Janina z d. Mianowska, dzieci: Jerzy 1915-1940 (Bewern, Kurlandia-Katyń), Irena i Maria. Zesłani do Kazachstanu. Wacław zmarł na zsyłce, Maria przeżyła łagry opisując je w swojej książce pt. "Sosenka". Irena po wojnie zamieszkała w Lublinie. V.n.: Szczepowski.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Red.[lipiec 2012] poz. 1. m.in. ze strony www.Strony o Wołyniu

2.

Camil Danielewicz[styczeń 2017] poz. 2, Więcej o rodzinie na stronie www.camil(a)ostoya.se

Data powstania strony: lipiec 2012 r., ostatnia edycja: grudzień 2017 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): Соловин, Переспаs