majątek

STACHÓR

gromada Maciejów, gmina Maciejów, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Maciejów


Opracowywane w okolicy:
Somin, Maciejów, Targowiszcze, Godowicze,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


W różnych źródłach występuje też nazwa majątku: Stachur, Stachura, m. w Miżyńcu.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

GRZYMAŁOWSKI

Jerzy Ludomir, ziemianin (od 1939 r. w Warszawie), żona Marta Kazimiera z d. Podlewska h. - c. Felksa i Marii Karolny hr. Ronkier. Po śmierci Feliksa Podlewskiego dobra te stały się dziedzictwem wdowy oraz ich siedmiorga dzieci. Na podstawie odbytego w 1918 r. działu rodzinnego, najstarszy syn Stanisław otrzymał Stachów, młodszy Adam - Nowosiółki i Myszno, zamężne córki zaś: Ewa Ronikierowa - Jagodno, Iza Głębocka - Hajki i Drzewce, Marta Grzymałowska - Przewały i Stachur, Felicja Lubieniecka - Osereby, najmłodsza Halina Ronikierowa - Ochotniki i Podlisicę.

2.

ABRAMOWICZ

Daniel +1941, robotnik, syn Cezary.

3.

AFTYKA

(Abeba) Michalina, wyszła za mąż za Janem Borowskim w Maciejowie, ul. Kościuszki.

4.

BEDNARZ

Andrzej, robotnik, żona Katarzyna, robotnica.

5.

BRATANIEC

Janina, syn Zygmunt 1932.

6.

CHOJNACKI

Tomasz, żona Stanisława, dzieci: Tadeusz, Aniela, Eugenia.

7.

FORYSIAK

Feliks z żoną.

8.

GARBACZ

Franciszek 1902, robotnik, żona Lidia 1910 (prawosławna), syn Antoni 1929.

9.

GARBACZ

Jan 1911 - s. Aleksandra i Eleonory z d. Karpowicz, rymarz, żona (śl.1938) Michalina 1912 z d. Dygus - c. Kazimierza z parafii Torczyn.

10.

GARBACZ

Roman 1916.

11.

GIERGIEL

Piotr, żona Helena z d. Brataniec, dzieci: Jadwiga 1930, Julianna 1933.

12.

JADACZAK

Leon, robotnik.

13.

JANIAK

Tomasz 1877, robotnik, żona Józefa 1879 z d. Kuzaj, synowie: Antoni 1909, Stanisław 1921, Aleksander 1911.

JANIAK

Antoni - s. Tomasza i Józefy, żona Regina 1919 z d. Chaber - c. Antoniego i Franciszki z d. Puzon, dzieci: Stanisława 1941, Józef 1943.

14.

JANIAK

Władysław, robotnik, żona Wiktoria, dzieci: Kazimiera, Aleksander 1935.

15.

ŁUCIUK

Teodora z d. Nowosad, wdowa po Piotrze, dzieci: Helena 1914 (nieślubna córka Heleny - Olga 1935, wyjechała z mężem pod Brześć nad Bugiem).

.

GAJOS

Wojciech 1885 (*Cierno, kieleckie) - s. Jana i Marianny, robotnik, wdowiec, II żona (śl.1937) Helena z d. Łuciuk - c. Piotra i Teodory, córka Marianna 1942

16.

MALICKI

Franciszek, robotnik, żona Anna z d. Łepek, syn Wojciech 1934.

17.

MIELNICZUK

Władysław 1888, ogrodnik, żona Ewa 1887 z d. Przybiega, dzieci: Władysława 1914 z synem Kazimierzem 1933, Helena 1916 (Brzozowska, w Suchodołach). W 1916 r. przebywali w obozie koncentracyjnym w osadzie Karolsztein, w Dolnej Austrii.

18.

MARCZUKStefan 1911, żona (śl.1931) Katarzyna 1909 z d. Wijata, dzieci: może? Marian 1942 (*Truble). V.n. Marczyk.

19.

SOŁOMA

Mikołaj 1903, rolnik, grekokatolik, żona Olga 1912.

20.

SUSZ

Jan 1891, robotnik, żona Michalina 1900, dzieci: Bolesław 1924, Jadwiga 1927, Janina 1932.

21.

BORKOWSKIWładysław, żona Helena z d. Stańko, córka Anna 1916.
22.TOMCZAKJózef, żona Antonina z d. Zielińska, dzieci: Mieczysław 1928-1942, Czesław 1940, Aniela 1940, Józefa 1943. Mieczysław zginął razem z ukraińskim kolegą, rozerwany w czasie rozkręcania przez kolegę, znalezionym na polu pociskiem.
23.HOROCIUK

Jan 1901, rybak, żona Pelagia 1906 z d. Tokarz, dzieci: Władysław 1926-1927, Helena 1927 (matka Pelagia Kozaczuk), Antonina 1929 (matka Pelagia Kozaczuk), Anna 1932, Stanisława 1940-1940. Mieszkali przy stawie.

24.

ŻUK

Antoni, żona (śl.1923) Katarzyna z d. Banaszczyk, dzieci: Stefania 1924, Wanda 1926, Aleksander 1928, Wiktoria 1931.

25.

FORYSIUK

Władysław 1898 - s. Michała i Marianny z d. Katura, lokaj, żona Feliksa 1903 z d. Puchalczuk, syn IN zabrany na roboty do Niemiec.

26.

KOWALCZYK

Bolesław 1912 (*Bebelno) - s. Władysława i Katarzyny z d. Suliga, furman, żona Helena 1917 z d. Rudzka - c. Stanisława i Franciszki z Jaszczuków,

27.

GŁADUŃStanisława, syn Józef 1925-1931.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / przekazujące informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jarosław Chruścicki[kwiecień 2008] poz.1-17, 19-21, 25-27. na podst. spisu ludności parafii Maciejów 1935-36. [styczeń 201] poz. 23-24, uzup. poz. 13.carcarewicz(a)wp.pl

2.

Red.[sierpień 2009] poz. 18, 22, uzup. poz. 5, 12, 13, 15, 17-18. dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

3.

Tanja Kucharuk[październik 2016] uzup. poz. 1. źródło: Roman Aftanazy "Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej", Tom 5, Województwo wołyńskie", 1994.tanja.kucharuk(a)gmail.com

Data powstania strony: kwiecień 2008 r., ostatnia edycja: listopad 2016 r.

inne strony O KRESACH