wieś

STAROMYLSK

gromada Staromylsk, gmina Zdołbica, powiat Zdołbunów, woj. wołyńskie
parafia r-k Zdołbunów


Opracowywane w okolicy:
Zdołbica, Zdołbunów, Kwasiłów Czeski, Nowomylsk, Tajkury,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej MYLSK STARY.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.NOWICKIJózef, Władysław, Nadzieja.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowiczz akt par. Ostróg: [wrzesień 2015] poz. 1.wodanka(a)o2.pl

2.

Red.[maj 2016] uzup. poz. 1.Strony o Wołyniu.

Data powstania strony: wrzesień 2015 r., ostatnia edycja: maj 2016 r.

inne strony O KRESACH