wieś i kolonia

STĘZARZYCE

gromada Stęzarzyce, gmina Korytnica, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Stęzarzyce


Opracowywane w okolicy:
Turówka, Strzelecka, Połomiane, Sokołówka, Niwa Huta, Nikitycze, Zabrody, Stanisławów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Funkcjonowała również nazwa Stężarzyce i Stężarycze (Skorowidz Miejscowości II RP).

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, wszyscy urodzeni są w tej miejscowości.

WIEŚ (w)

1.

BARCZUKAndrzej, żona Józefa z d. Nowakowska, dzieci: Witold, Edward, Feliksa, Julian, Czesław.

2.

BARCZUKEdward - s. Andrzeja i Józefy, żona Kazimiera z d. Buchajczuk - c. Józefa i Heleny, syn Tomasz

3.

BARCZUKWitold - s. Andrzeja i Józefy, żona Maryla, córka Janina

4.

KONOWAŁEKFranciszek - s. Stanisława i Antoniny z d. Werner, żona Antonina z d. Płaksiuk, syn Zbigniew.

5.

BUCZEKWładysław, żona Stanisława, dzieci: Leokadia, Wacław.

6.

BŁASZCZYKMaria 1866.

BŁASZCZYKJózef 1914, żona Wiera 1911, dzieci: Bolesław 1931

7.

CUKIERJózef 1889, żona Józefa 1891

CUKIERJan 1914, żona: Katarzyna 1915, dzieci: Alicja 1935, Teresa 1937, Jadwiga 1940, Czesław 1943.

8.

DĄBEKI.N., syn Jan 1931

9.

GRYCIUKJadwiga 1912

10.

GUMIENIAKMarcin 1896, żona Stefania 1906, dzieci: Bolesław 1929, Wanda 1932, Franciszek 1934, Maria 1936

11.

KRZYŻANOWSKIRobert 1876, żona Helena 1876, dzieci: Kazimierz 1919, Maria 1924, Henryk 1928

12.

MARGOLI.N. +1943, żona IN +1943, córka Zofia 1929.

13.

SWATOWSKAMaria 1912, dzieci: Stanisław 1938, Kazimierz 1941

14.

DARDABolesław 1914 (*Kębłów), żona Jadwiga 1920 (*Putnowice Górne), dzieci: Genowefa 1941

15.

DZIUBALeokadia 1926 (tu*).

16.

DŻYGAŁOBronisław 1913 (*Korytnica), żona Maria 1913, córka Antonina 1933,

17.

GÓRAStanisława 1912 (*Tomaszów), córka Maria 1941

18.

KAWKAFeliks 1890, żona Anna 1895 (*Uchanie), dzieci: Tadeusz 1933 (*Putnowice Górne), Leon 1937, Wincenty 1940,

19.

KIDYBAPiotr 1918 (*Rosja), żona Julia 1892 (*Moroczyn), dzieci: Kazimierz 1927

20.

PAWLICZUKJan 1916, żona Anna 1918, dzieci: Tadeusz 1938, Maria 1940

21.

PAWŁOWSKII.N., żona Zofia 1905 (*Nieledew), dzieci: Krystyna 1932, Halina 1934, Elżbieta 1936, Mirosław 1938, Ewa 1942,

22.

PIASECKATekla 1906 (tu*).

23.

POWROŹNIKWawrzyniec 1889, żona Franciszka 1893, dzieci: Jan 1926, Wacław 1933.

24.

SZCZUCHNIAK

Wincenty 1892 (*Trzciniec), żona Alfreda 1906, dzieci: Ryszard 1929, Leonard 1933, Jerzy 1936, Kamila 1941

25.

WAŻNY

Piotr 1897 (*Huta Różaniecka), żona Emilia 1911, dzieci: Eugenia 1928, Ludwika 1935

26.

ZAJĄCZKOWSKA

Feliksa 1921, syn Stefan 1940.

27.

RZESZUT

IN. +1943, żona +1943, syn Ludwik 1935. V.n.: Rzeszuta, Rzeszutko.

28.

ADAMCZYK

Julian 1897, żona Emilia 1906, dzieci: Heronima 1927, Romuald 1930, Edmund 1933. Po wojnie zamieszkali w woj.Lubelskim w Uchaniach.

29.

ŁUCENIAJakub, żona Natalia z d. Kaszubska, syn Aleksy (w kol.Strzeleckiej)

30.

BATOGOWSKIFedir 1885(1875?)-07.1943, żona Ewdokia 1885-07.1943 (wg "Tragedii Wołyńskich wiosek 1943-44" J. Caruka, oboje zostali zabici przez Polaków podczas żniw), dzieci: Stepan 1902-1987, Maria 1908 (Szumska, syn Ryszard, po wojnie w Wałbrzychu), Piotr 1911-1976, Michał 1915(14)-2004 (w czasie wojny wyjechał na robotę do Niemiec i stamtąd wyemigrował do Toronto w Kanadzie), Mikołaj 1921-1997, Zofia 1923-2005.

31.

PŁYSIEKŁukasz. (źr.)

32.

STRYJAntoni, żona Maria z d. Rojewska, dzieci: Helena 1927 (*Mosur), Ryszard 1934, Jadwiga 1938.

KOLONIA (k)

1.

KARPIUKFilip, syn Władysław 1923.

2.

ADAMCZUKI.N. +1943, żona Prakseda 1901, dzieci: Stanisława 1929, Władysław 1932, Alicja 1940.

3.

ZAJĄCZKOWSKIPaweł 1891 - s. Józefa i Marii, żona Ludwika z d. Fel, dzieci: Antoni 1914,Wiktor 1918, Józef 1922, Maria 1920, Bogusława 1928, Halina 1934, Józefa 1935, Ryszard 1937. Po wojnie zamieszkali w Hrubieszowie.

4.

DOBROWOLSKIJan, żona Paulina, dzieci: Helena 1934, Wiesław i Stanisław. W 1939r po wybuchu wojny zostali przeniesieni do Lucka.

5.

ROZGOWSKIIN. Jeden z braci - Jan miał sklep na koloni obok policji. Rodzina mieszkała tu do 1940 roku.

HUTA STĘŻARZYCKA - "Futor Samocisza" (h) (хутор Самотішшя в Стенжаричівської сільської ради) - od Kolonii w kierunku Mosuru. Wg kolejności nr domu.

Po lewej stronie głównej drogi:
1.BATOGOWSKIMikołaj, żona Nadia, dzieci: Michał, Włodzimierz, Nadia. V.ukr.n.: Батогівський

2.

nn

3.

KORYTNEWAWira, dzieci: Rościsław, Galina, Antonina, Anastasia. V.ukr.n.: Коритнева

4.

KUPIECKIJan, żona Zofia (Zonia), synowie: Włodzimierz, Mikołaj. V.ukr.n.: Купецький

5.

KUSIUKDaria z d. Rode, dzieci: Mikołaj, Maria, Walentyna, Ludmiła. V.ukr.n.: Кусюк, Роде

6.

WOWKMikołaj, żona Maria, synowie Włodzimierz, Jarosław. V.ukr.n.: Вовк

WOWKAndrzej (niemy) - brat Mikołaja.

7.

MUCIN., żona Tekla, synowie: Myron, Zynowi. V.ukr.n.: Муц

8.

KRYSZTAPIUKMichał, żona Anna, córki: Ludmiła, Nadija, Taisja. V.ukr.n.: Криштапюк

9

-12. nn

13.

KOWALCZUKOksenty, żona Paraska, dzieci: Grzegorz, Maria, Anastazja, Antonina. V.ukr.n.: Ковальчук

14.

KOWALCZUKDaniel, żona Maria, córki: Olga, Walentyna. V.ukr.n.: Ковальчук

15.

WAWRYNIUKGrzegorz, żona Anna, dzieci: Leonid, Anatoli, Anani, Galina, Ludmiła, Eugenia. V.ukr.n.: Вавринюк

16.

TROCIUKWłodzimierz, żona Nina. V.ukr.n.: Троцюк

17.

MATYSZEJKOOleksij, żona Antonina, dzieci: Aleksander, Witali, Antonina, Galina, Tamara. V.ukr.n.: Матишейко
Po prawej stronie głównej drogi:

18.

KOSIŃSKIStepan, żona Anastasia, dzieci: Jan, Anani, Anna. V.ukr.n.: Косинський

19.

KOSIŃSKISemen, żona Tekla, synowie Mikołaj, Leonid. V.ukr.n.: Косинський

20.

KUŁYKJózef, żona Krystyna, dzieci: Fedir, Leonid, Anastasia, Anna, Galina, Nina. V.ukr.n.: Кулик

21.

STRILCZUKKuźma, żona Palageja, córki Anna, Olga. V.ukr.n.: Стрільчук

22.

SZAMRYŁOPiotr, żona Maria, dzieci: Leonid, Jan, Mylentyna. V.ukr.n.: Шамрило

23.

HAWRYLUKTymisz, żona Marta, syn Mikołaj. V.ukr.n.: Гаврилюк

24.

SŁASZCZUKPiotr, żona Maria, dzieci: Mikołaj, Tamara, Galina, Olena, Walentyna. V.ukr.n.: Слащук

25.

PRYSTUPAMikołaj, żona Nina, dzieci: Rościsław, Tamara, Ludmiła, Larysa. V.ukr.n.: Приступа

26.

nn

27.

KOWALCZUKKonstantin, żona Katarzyna. V.ukr.n.: Ковальчук

28.

LULKOJózef, żona Anna, córka Tamara (po m.Batogowska). V.ukr.n.: Люлько

29.

KOWALCZUKPaweł, żona Paraska, dzieci: Wiktor, Wira, Maria, Anastasja. V.ukr.n.: Ковальчук

30.

PRYSTUPAMichał, żona Nadija, dzieci: Mikołaj, Luba. V.ukr.n.: Приступа

31.

KIRYCZUKPaweł, żona Nadija, córka Tamara (do niej "poszedł w prymaki" Batogowski Mikołaj, w 1945-1946 w tym domu była szkoła, trzecia klasa). V.ukr.n.: Киричук

32.

GASZYŃSKIJan, żona Luba, dzieci: Piotr, Anna i Antonina. V.ukr.n.: Гашинський

33.

GASZYŃSKIAnatoli, żona Maria, córki Nina, Galina. V.ukr.n.: Гашинський

34.

CZAPADaniel, żona Tatiana, dzieci: Mikołaj, Jan, Nina i Larysa. V.ukr.n.: Чапа
Wracamy do drogi głównej, gdzie za chatą Włodzimierza Trociuka (poz.16) była jeszcze jedna droga, na której po lewej stronie mieszkali:

35.

FURMANIUKDaniel, żona Eudokia, synowie: Piotr, Makar, Leonid, Mikołaj. V.ukr.n.: Фурманюк

36.

MATWEJEWSawwa, żona Anastasia, dzieci: Jan, Antonina, Maria, Nina. V.ukr.n.: Матвєєв

37.

MATWEJEWSawwa, żona Anastasia, synowie: Semion, Mikołaj, Anatoli, Eugeniusz. V.ukr.n.: Матвєєв

38.

MARTYNIUKStepan, żona Gafia, syn Michał. V.ukr.n.: Мартинюк

39.

nn

40.

MARTYNIUKMikołaj, żona Anastasia, córka Anna. Dom przy rzece Zołotucha, przez którą był mostek na Hutę Reszetniki. V.ukr.n.: Мартинюк
Niedaleko stąd w kierunku na wschód mieszkali:

41.

JURCZAKLarion, żona Stefania, dzieci: Michał 1931, Maria, Nadija, Zofia (Zonia), Eugenia. V.ukr.n.: Юрчак

42.

PECENIUKFilip, żona Daria, syn Włodzimierz. V.ukr.n.: Пеценюк

43.

PRYSTUPAŁukasz, żona Anna, synowie: Fedir, Anatoli, Leonid, Eugeni, Wiktor, Jan. V.ukr.n.: Приступ

44.

PRYSTUPAJan, żona Ludia, dzieci: Piotr, Fedir, Ewa i Maria. V.ukr.n.: Приступа
Wracamy ponownie na drogę główną:

45.

FURMANIUKJan, żona Marta, synowie: Stepan, Leonid. V.ukr.n.: Фурманюк

46.

OLIFIROWICZStepan, żona Antonina, córka Maria. V.ukr.n.: Оліфірович

47.

OLIFIROWICZBazyli, żona Antonina, dzieci: Leonid, Maria, Wira 1940 (po m.Własiuk). V.ukr.n.: Оліфірович

48.

OLIFIROWICZRoman, żona Motruna, córki: Galina, Maria, Wira. V.ukr.n.: Оліфірович

49.

KIRYCZUKPaweł, żona Pelagia, synowie: Bazyli, Michał, Mikołaj, Włodzimierz. V.ukr.n.: Киричук

50.

OLIFIROWICZMichał, żona Nadia, córka Zofia. V.ukr.n.: Оліфірович
Od krzyża-figury droga zawraca na lewo. Jednakże jedna chata stoi po prawej stronie:
51.MARKOWGeorgij, żona Galina, dzieci: Walerij, Alla. V.ukr.n.: Марков
Dalej wszystkie domy stoją po lewej stronie drogi:
52.KOWALUKJan, żona Maria, dzieci: Semen, Leonid, Luba, Antonina, Ludmiła. V.ukr.n.: Ковалюк
53.FURMANIUKAntoni, żona Maria, dzieci: Włodzimierz, Juli, Oleksij, Michał, Piotr, Galina, Wira, Iryna. V.ukr.n.: Фурманюк
54.FURMANIUKMikołaj, żona Maria, córka Lidia. V.ukr.n.: Фурманюк
55.STRILUKMichał, żona Tekla, córki: Wira, Lidia. V.ukr.n.: Стрілюк
56.PELUCHAntoni, żona Fedora, syn Stepan. V.ukr.n.: Пелюх
57.CZAPASemen, żona Olena, córki: Nadia, Anastasija. V.ukr.n.: Чапа
58.WERESEudokim, żona Pystymia, dzieci: Mikołaj, Piotr, Bazyli, Leonid, Antonina, Nadia, Maria, Galina (po m.Markowa). V.ukr.n.: Верес
59.MISZCZUKPiotr, żona Walentyna, córka Eugenia. V.ukr.n.: Міщук
60.MISZCZUKPiotr, żona Daria, dzieci: Mikołaj, Maria - zabita przez "własowców", Anastasija. V.ukr.n.: Міщук
61.BATOGOWSKIKuźma, żona Eufrosynia (Priśka), dzieci: Włodzimierz, Anatoli, Jarosław, Warwara, Nina, Galina, Olga, Tamara. V.ukr.n.: Батогівський
62.BILMichał, żona Paraska, dzieci: Mikołaj, Piotr, Nadia +~1943. V.ukr.n.: Біль
63.ZOZULADaniel, żona Maria, córki: Lidia, Eugenia. V.ukr.n.: Зозуля
64.CZAPAWira, zabrana na roboty do Niemiec, nie wróciła. V.ukr.n.: Чапа
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa"), w barwie: zielonej - śmierć z rąk Polaków.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Tomasz Barczuk[kwiecień 2006] poz. w2. [listopad 2006] poz. w1 i 3.steza1(a)o2.pl

2.

Bartosz Hojan[listopad 2006] poz. w4.bartek22.rybnik(a)interia.pl

3.

Leokadia Wojciechowska[styczeń 2007] poz. w5.alex.uherka(a)neostrada.pl

4.

Jerzy Masłowski[listopad 2007] poz. k1-2, [maj 2009] poz. w6-27 i uzup. poz. k2 na podst. wypisów z akt RGO Powiatowy Komitet Opieki w Hrubieszowie - uciekinierzy z Wołyniajerzymaslowski(a)vp.pl

5.

wnuczka[styczeń 2009] poz. k3 z opowieści matkibogusia_t(a)poczta.onet.pl

6.

Magdalena Brylewicz[kwiecień 2009] poz. k4 z opowiadań babci Heleny - wiem że przeżyła ciężkie chwile, miedzy innym zrzucenie bomby koło jej domu, jak również (to są Jej słowa) "ruskie zrobili z naszego domu strzelnice, kazali wyjść na zewnątrz budynku...". Nie wiem czy to jest możliwe, ale chciałabym ustalić gdzie dokładnie mieszkała moja babcia, jak wyglądał jej dom rodzinny itd. Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc z góry dziękuję.pulchna(a)gmail.com

7.

Izabela Makowska[kwiecień 2009] poz. (rodzina Makowiec została ujęta w wykazie Kol. Strzelecka)iza3232(a)op.pl

8.

Waldemar Szczuchniak[lipiec 2009] korekta nazwiska (było mylnie Szczechniak) w poz. w24. Jestem synem Ryszarda.waldek151(a)op.pl

9.

Kamil[sierpień 2009] poz. k5. Proszę o pomoc w poszukiwaniu informacji dotyczących mojej rodziny Rozgowskich.kamxxx35(a)wp.pl

10.

Romuald Adamczyk[wrzesień 2009] poz. w28.brak

11.

Teresa Patan[lipiec 2010] poz. w29. Jakub to brat mojego zaginionego dziadka Aleksegotip2159(a)interia.pl

12.

Sławomir Jamroż[styczeń 2012] dot. poz. w8. (bez dodania informacji).unimel.radom(a)onet.pl

13.

Marek Brożyniaks. Józefy. [marzec 2013] Stężrzyce - uzup. poz. k3. Mama bardzo prosi o kontakt tel. 507763266, listowy: 59-900 Zgorzelec, ul. Staszica 7/4, ludzi żyjących w tamtym czasie, lub poprzez syna Marka - tel. 75-6488333 i kom.666344833.argol5(a)wp.pl

14.

Sergij Batogowski[marzec 2013] poz. w30. [czerwiec 2013] poz. h1-64. z książki Jarosława Caruka „Włodzimierszczyzna w walce o niepodległość”, str. 781-784 na podst. relacji Markowej (Weres) Galiny Eudokymowny 15.01.2009 r. (z poz. 58); dodano według słów Własiuk (Olifirowicz) Wiry Bazylówny 24.07.2012 (z poz.47), Jurczaka Michała Iłłarionowicza 25.07.2012 r. (z poz. 41), uzup. poz. 17 i korekta nazwiska w poz. 28 z relacji mojego ojca Leonida.manualll80(a)gmail.com

15.

nn[marzec 2014] poz. w32.malta25(a)wp.pl

Data powstania strony: kwiecień 2006 r., ostatnia edycja: luty 2017 r.

inne strony O KRESACH