futor

SUCHODOŁY

gromada Lewiatyn, gmina Radziwiłłów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Radziwiłłów


Opracowywane w okolicy:
Radziwiłłów, Lewiatyn, Białokrynica, Pereniatyn,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BOROWY_POLAK

Józef, żona Wiera z d. Sawaryn, syn Tadeusz 1937.

2.

BOROWY POLAK

Władysław, brukarz, żona Zuzanna z d. Dembowska, syn Fryderyk Władysław 1935.

3.

WARFOLUK

Józef, żona Elżbieta.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-3. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: sierpień 2011r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

inne strony O KRESACH